Bugün : 22 Haziran 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

A harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

antiseptic
a. & n. Mikropların üremesini ...

antiseptics
n. pl. Mikroorganizmaların çoğ ...

antisera
n. See: Serum. ...

antiserotonin
n. pl. Sertonin etkisini azalt ...

antiserum
n. Antiserum: Parenteral yolla ...

antisialic
a. 1. Tükrük kesen; 2. Tükrük ...

antisialogogue
a. & n. Tükrük salgısını kesen ...

antisideric
a. 1. Demirleg ecimsiz; 2. Dem ...

antisocial
Topluma karşı. ...

antisocialism
n. 1. Sosyalizm aleyhtarlığı, ...

antispasmodic
a. & n. Sinir (ispazmos) nöbet ...

antistalsis
n. Antistaltik hareket (barsak ...

antistatic
n. Statik elektrik birikimini ...

antisterility
n. E vitaminin etkilerini anla ...

antistreptococcin
n. Streptococincus türleri ile ...

antistreptolysin
a. Streptolysin'e akrşı. ...

antistrumatic, antistrumous
a. Lenf bezlerinin tüberkülozu ...

antisyphilitic
a. n. 1. Frengiye karşı ilaç; ...

antitetanic
a. n. tetanosa karşı (ilaç). ...

antithenar
a. El ayası veya ayak tabanını ...

antithermic
a. See: Antiypretic. ...

antithrombin
n. A .veya antitrombinler doğa ...

antithrombotic
n. Trombozu önlemek veya tedav ...

antithyrodin
n. Antitiroidin: Tiroid bezi ç ...

antithyroid
n. Tirodi bezini azaltmak için ...

antitoxic
a. Toksin giderici. antitoksik ...

antitoxin
n. Toksini bağlayan ve onu nöt ...

antitragicus
n. Antitragicus: kulakta antit ...

Antitragohelicine
n. antitragus ve helis (helezo ...

antitragus
n. anat. Dışkulakta kulakkepçe ...

antituberculin
n. Tüberkülin enjeksiyonu ile ...

antituberculosis
n. Tüberkülozu tedavi etmek ve ...

antitulase
n. Beygir, sığır ve koyunlarda ...

antitumor
n. Tümör meydana gelmesini eng ...

antitumorigenic
a. Tümör' (ur) belirimini önle ...

antitussive
a. 1. Öksürük kesen, dindiren; ...

antivaccination
a. & n. Aşı arızasına karşı (i ...

antivenereal
a. & n. Zührevi hastalıkları ö ...

antivenin
a. & n. 1. Zehire karşı (akrep ...

antivenom
n. 1. Yılan antitoksini; 2. Pa ...

antiviral
a. Virus kıran, bir virüsün te ...

antivirus
n. Antivirüs: Eskiltilmiş bakt ...

antivitamin
n. Antivitamin: a) Patojen uns ...

antivivisection
n. Canlı hayvan üzerinde tecrü ...

antixenic
a. Yabancı maddeye karşı koyan ...

antiypresis
n. Ateş düşürücü ilaçlarla yap ...

antiyprin (E)
n. biochem. Renksiz billür vey ...

antiypyrotic
1. İltihabı söndüren, kesen; 2 ...

antizymic
a. Mayaya karşı, antizemik. ...

antlophobia
n. Marazi tufan, seylab korkus ...

antopoplectic
a & n. 1. sar'a iletini önleye ...

antral,
a. Antrum'la ilgili, antruma a ...

antrectomy
n. Antrum tympanicum içerisine ...

antritis
n. antrum tymapnicum iltihabı. ...

antrocele
n. Antrum Highmori'nin seröz b ...

antrodynia
n. Sinüs eya antrum ağrısı. ...

antronalgia
n. Üst çene sinüsü (antrum Hig ...

antronasal
a. Üst çene sinüsü ile buruna ...

antrophore
n. Tabii bir kanal ve özellikl ...

antrorse
a. Öne ve yukarıya dönük, bükü ...

antroscope
n. Sinüs muayene cihazı, antro ...

antroscopy
n. Sinüs muayenesi. ...

antrostomy
n. Drenaj amacı ile bir sinüse ...

antrotome
n. Sinüs (bilhassa antrum High ...

antrotomy
n. Antrum (özellikle antrum Hi ...

antrotonia
n. Pilor (mide kapısı) gerilim ...

antrotympanitis
n. Antrum mastoideum ile orta ...

antrum
n. (pl. antra) 1. Oyuk, mağar, ...

antsplenetic
a. & n. dalak hastalıklarını m ...

antuitarism
n. Ön hipofiz aşırı fonksiyonu ...

antuitrin
n. 1. Ön hipofiz hülasası; 2. ...

anuclear
çEkirdeksiz, nüvesiz. ...

anular, annular
a. Halka gibi, halkaya ait, an ...

anulus, annulus
n. Halka, yüzük. ...

anuresis
n. İdrar retansiyonu: İdrarın ...

anuria
n. İdrar kesilmesi, anüri (böb ...

anus
n. 1. anus. makat; 2. Ağız, me ...

anusitis
n. Anus iltihabı. ...

anvil
n. Örs kemiği. ...

anxietas
n. Derin sıkıntı, iç sıkıntısı ...

anxiety
n. derin sıkıntı, iç daralması ...

anypnia
n. Uykusuzluk ...

aorta
n. (pl. aortae or aortas). Vüc ...

aortalgia
n.Aort sancısı, aort bölgesind ...

aortarctia
n. Aort darlığı. ...

aortectasia, aortectasis
n. Aort genişlemesi. ...

aortic
a. Aorta ait. ...

aortitis
n. Aort iltihabı (çoğunlukla f ...

aortoclasia
n. Aort yırtılması. ...

aortogram
See: arteriogram. ...

aortography
n. Aort radyografisi. ...

aortolith
n. Aort taşı (aort duvarlarınd ...

aortoptosia
n. Karın aortunun aşağıya doğr ...

aortostenosis
n. Aort daralması veya tıkanma ...

apallestenosis
n. Titreşim duyumunun kaybolma ...

apancreatic
a. Pankreasla ilgili olmayan, ...

apandria
n. Erkeğe karşı duyulan marazi ...

apanthropy, apanthropia
n. Marazi cemiyet (topluluk) k ...

aparathyrosis
n. Paratiroid bezi yokluğu vey ...

apareunia
n. Kadın cinsi (seksüel) organ ...

aparthrosis
n. Çıkık. ...

apastia
n. Marazi perhiz, yemekten kaç ...

apathetic
a. Hissiz, duygusuz, inatçı. ...

apathic
a. Gamsız, gevşek, hissiz. ...

apathism
n. Uyuşukluk, miskinlik, üşeng ...

apathy
n. Apati: 1. Çevre ile patoloj ...

apeidosis
n. Bir hastalıkta histolojik-t ...

apellous
n. 1. Kabuk bağlamamış, deri i ...

apepsia, apepsy
n. Hazımsızlık, apepsi, dispep ...

aperient
a.&n. Pürgatif, müshil. ...

aperistalsis
n. Peristaltik hareketin kesil ...

aperitive
a.&n. 1. İştah açıcı; 2. İştah ...

apertura
n. (pl. aperturae), Delik, boğ ...

aperture
n. 1. Delik, boğaz, ağız; 2. G ...

apex
n. (pl. apexes of apices). Ape ...

apgar score
n. Yeni doğan çocuğun tanımlan ...

aphagia
n. Yutma yeteneğinin kaybolmas ...

aphakia
n. Gözde lensin bulunmaması, a ...

aphalangiasis
n. Falanksızlık hali, afalanji ...

aphasia
n. Merkezi konuşamama hali, af ...

aphonia
n. Ses şeritlerinin fonksiyonl ...

aphrasia
n. Tasavvur yeteneğinin bozulm ...

aphrodisiac
a.&n. Cinsi arzuyu kamçılayan ...

aphrodisian
a. Şehvet arttırıcı. ...

aphtha
n. Ağız mukozasında görülen uf ...

apicectomy
n. Diş kökünün çıkarılması. ...

apicolysis
n. Akciğerin apeks bölgesinde ...

apiol
n. Maydanoz veya dereotundan ç ...

aplasia
n. Dokuların noksan veya fena ...

aplastic
n. a) Şekil veya yapısı olmaya ...

apnea
n. Solunumun muvakkat bir zama ...

apnoea
n. Cheyne-stokes solunumunda o ...

apocrine
n. pl. Özellikle genital, peri ...

apodia
n. Konjenital ayak yokluğu, ay ...

apomorphine
n. Zerk yoluyla kullanılan güç ...

aponeurosis
n. Vücudun bazı yerlerinde bul ...

aponeurositis
n. Aponevroz (akörtü) iltihabı ...

aponeurotic
a. Aponevroza ait veya aponevr ...

aponeurotomy
n. Aponevrozu kesme ameliyatı, ...

apophysis
n. Sivrim. ...

apophysitis
n. Sivrim iltihabı. ...

apoplectic
a. 1. Felce ait; 2. Felce isti ...

apoplexy
n. İnme, fleç, nüzul. ...

apothecary
n. Eczacı. ...

apparatus
n. Aygıt, alet, cihaz, vasıta, ...

apparition
n. Beyin rahatsızlığından iler ...

appendectomy
n. Apandisin ameliyatla çıkarı ...

appendicectomy
n. Apandisi kesip çıkarma amel ...

appendicitis
n. Kör barsak iltihabı, apandi ...

appendicostomy
n. Appendix vermiformis'in kar ...

appendicular
a. Apandise ait, appendiculari ...

appendix
n. Körbarsağın solucanımsı uza ...

apperception
n. Duyusal bir stimulus'un açı ...

appetency
n. 1. İştah; 2. Şehvet. ...

appetite
n. İştah (İştiha). ...

application(s)
n. T atbik(at). ...

applicator
n. Yerel tedavi maddelerinin u ...

apposition
n. İki kenarın veya sathın yan ...

apraxia
n. Belirli hareketleri doğru y ...

apronal
n. Carbromal benzeri bir madde ...

apsychia
n. Ruhi cansızlık, apsişi. ...

aptitude
n. Fiziksel ve ruhsal olarak b ...

apyretic
n. Nöbetsiz. ...

apyrexia
n. Nöbetsizlik. ...

apyrexis
n. Nöbetler arasındaki fasıla. ...

apyrogen
n. Ateş yapmayan, ateş yükselm ...

aqua
n. 1. sıvı; 2. biochem. Su (H2 ...

aquatic
a. 1. Suya ait; 2. Suda yaşar. ...

aqueduct
n. Kanal, boru, aquaeductus. ...

aqueous
a. Sudan ibaret olan, su ile y ...

arachidonic acid
n. Temel yağ asitlerinden biri ...

arachis oil
n. Yer fıstığından elde olunan ...

arachnephobia
n. Örümcek korkusu, araknefobi ...

arachnidism
n. Örümcek ısırmasından zehirl ...

arachnodactyly
n. Konjenital olarak parmaklar ...

arachnoid
n. Örümcek ağına benzer yapıda ...

arachnoiditis
n. Araknoid (zarı) iltihabı. ...

arbor
n. [pl. arbores]. Ağaç. ...

arborization
n. Ağaç dallarına benzer düzen ...

arboviruses
n. Eklembacaklılar tarafından ...

arc
n. See: arch. ...

arcanum
n. 1. Bileşimi sır olan ilaç; ...

arch
n. Yay, kavis, kemer, arcus. ...

archicerebrum
n. Büyük beyni, asıl beyin. ...

arcuate
n. Yaybiçim, yaysı, kavsi, eğr ...

arcuation
n. Eğrilik, yay şeklinde olma ...

area
n. [pl. area ol areas], Alan, ...

arenation
n. Sıcak kumbanyosu, sıcak kum ...

areola
n. Ayla, areol; 1. İnsan memes ...

areolar
a. Areol şeklinde, areolaris. ...

argentic
a. biochem. Gümüşlü, gümüş iht ...

argentum
n. Gümüş (Ag). ...

arginase
n. Arjininleri parçalayan bir ...

arginine
n. biochem. Bir aminoasit (NH2 ...

arginino-succinuria
n. biochem. İdrarda arginin v ...

argon
n. biochem. A sembolü ile bili ...

argyll Robertson Pupil
n.biochem.Uyum yapabilen, anca ...

argyrol
n.biochem. Protein ihtiva eden ...

ariboflavinosis
n. biochem. Riboflavine'in ve ...

arithmomania
n. biochem. Şahsın devamlı ola ...

around
prep. Çevresinde, etrafında, p ...

Diğer Terimler : 12345678910
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z