Bugün : 23 Haziran 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

A harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

anogenital
a. Anusa ve genital bölgeye ai ...

anoia
n. İdraksizlik, sersemlik, bud ...

anomalism
n. See: Abnormalitiy. ...

anomaly
n. 1. Normal hal veya şeklin d ...

anomia
n. 1. İsim yitimi, çağırma yit ...

anonyma
n. Kol-baş atardamarı, arteria ...

anonymous
a. Adsız, anomimus. ...

anoperineal
a. Anus ile perineum'a ait ola ...

anopheles
n. Sıtmayı yayan sivri sinek. ...

anophthalmia
n. Doğuştan gözsüzlük, göz yok ...

anopia, anopsia
n. Körlük. ...

anorchus
n. Testisi olmayan, konjenital ...

anorectal
a. Anus ve rektuma ait. ...

anorexia, anorexy
n. Gıdalara karşı iştahsızlık, ...

anorthography
n. Yazı yitimi. ...

anoscope
n. makat spekulum'u. ...

anosmia
n. Koku duygusuzluğu, koku has ...

anosodiaphobia
n. Hastalığa karşı kayıtsızlık ...

anosognosia
n. Hastalığını bilmemek, hasta ...

anosteoplasia
n. Kemik gelişimsizliği, kemik ...

anostosis
n. Kemik veremi, kemik zafiyet ...

anotia
n. Doğuştan kulağı olmama, kon ...

anotous
a. Kulaksız. ...

anovular
a. Yumurtasız "ovulaiton" ile ...

anovulomenorrhea
n. "Ovulation" dışı aybaşı hal ...

anoxemia
n. Kanda oksijen azlığı, anoks ...

anoxia
n. Oksijen yetmezliği, ...

ansa
n. (pl. ansae) Halka, kangal. ...

anserine
a. biochem. Kas adalesinde bul ...

antagonism
n. 1. Karşılıklı etki, antagon ...

antagonist
n. 1. Hasım, zıt muhalif, muar ...

antagonization
n. Zıdlaşma; See: Articulation ...

antagonizer
n. Antagonist, zıt tesirli, S ...

antahrthritic
a. & n. 1. Damla (nikris) kese ...

antalgic
n. & n. Uyuşturucu, ağrı kesic ...

antaphrodisiac
a. & n. 1. Şehvet söndüren; 2. ...

antasthmatic
a. & n. 1. Astmayı teskin eden ...

antazoline
n. yerel anestezik özellikleri ...

ante
pref. 1. eveel; ön; 2. Karşı. ...

ante cibum
n. Yemeklerden önce. ...

ante mortem
Ölümden önce. ...

ante partum
a. Doğum yapmadan önce, lohusa ...

antebrachium
n. Önkol (dirsekle bilek arası ...

antecardium
1. Üstkarın çukuru; 2. Canevi, ...

antecornu
n. Alın boynuzu. ...

antecurvature
n. Öne eğilme, bükülme; See: A ...

antefebrile
a. Humma öncesi, ateş bakmadan ...

anteflexion
n.1. Öne kayma, öne eğilme; 2. ...

antehypohysis
n. Ön hipofiz. ...

anteiror
a. Ön, önde, ön tarafta buluna ...

antelocation
n. Öne kayma (öne doğru kayara ...

antemetic
a. & n. 1. Kusmayı önleyen; 2. ...

antenatal
a. Doğumdan önce. ...

antenatal exercise
Gebelik esnasında, doğuma yard ...

antephialtic
a. & n. Kabus (karabasan) önle ...

antepileptic
a. & n. 1. Sar'a hastalığını t ...

anteposition
n. Rahmin öne kayması. ...

anteprostate
n. "Cowper" bezleri. ...

antergia
n. Zıt tesir, mukavemet, karşı ...

antero
pref. Ön, önde. ...

antero-inferior
Ön vea rka tarafta olan. ...

antero-lateral
Birşeyin ön ve yan tarafına ai ...

anteroclusion
n. Öne kapanış, anteroklüzyon ...

anterograde
a. İleriye ait olan. ...

anteromedial
Orta çizginin önünde, orta çiz ...

anteroposterior
Önden arkaya doğru giden, hem ...

anteversion
n. 1. Öne dönme (özellikle rah ...

anthelix
n. Dış kulağın iç kenarı, ante ...

anthelminthic
a. Solucan düşüren, solucan dü ...

anthemorrhagic
a. Kan dindirici. ...

anthilithic
a & n. Vücutta taş toplanmasın ...

anthocyanidin
n. biochem. Çiçeklerde bulunan ...

anthocyanin
n. biochem. Pancarın kökündeki ...

anthophobia
n. Marazi çiçek kokusu, çiçeğe ...

anthorism
n. Yaygın ödem. ...

anthracene
n. biochem. Katrandan çıkarıla ...

anthracia
n. Şirpence. ...

anthracmeia
n. 1. Karbon monoksid zehirlen ...

anthracometer
n. biochem. Havadaki karbon di ...

anthracosis
n. Akciğerlerde kömür tozu yer ...

anthracotherapy
n. Aktif karbon (carbo medicin ...

anthraquinone
n. biochem. Antrasenden çıkarı ...

anthrax
n. Antraks: Cerahatli, sert ve ...

anti-enzyme
n. Bir enzimi inhibe eden madd ...

anti-icteric
a. & n. Sarılığa karşı ilaçlar ...

anti-immune
a. Bağışıklığı (muafiyeti) önl ...

anti-infective
n. Efneksiyonu önleyen madde. ...

anti-ısolysin
n. biochem. İzolisini gideren ...

anti-oxidants
n. pl. Oksidasyon işlemini gec ...

antiacid
n. Antasit 1. asitleri bağlaya ...

antiashtmatic
Göğüs tutukluğuna şifa, astmay ...

antibacterial
a. & n. Bakterileri meneden (i ...

antiberi-beri
Beri-beri'ye karşı kullanılan. ...

antibiosis
n. Bakteri antagonizmi (birbir ...

antibiotic
a. & n. Baterilerin üretemesin ...

antibiotin
n. See: Avidin. ...

antiblastic
a. Bakteri gelişimini köstekl ...

antibody
n. Kana dışardan giren yabancı ...

antibromic
a. & n. Koku giderici (ilaç). ...

anticanitic
a. Saç ağarmasını önleyen. ...

anticataphylaxis
n. Vücutta enfeksiyon odağında ...

anticatarrhal.
a. & n. Nezleye karşı (ilaç ve ...

anticathexis
n. Bir ide veya konu üzerine ç ...

anticathode
n. biochem Antikatod: a) Bir v ...

anticaustic
a. & n. yakıcı maddelere karşı ...

anticephalalgic
a & n. Başağrısını kesen (ilaç ...

anticheirotonus
n. Spazmodik başparmak bükülme ...

antichlor
n. & n. Klora karşı (ilaç vs.) ...

anticholagogue.
n. Karaciğer fonksiyonu (safra ...

anticholerin
n. Kolera basili kültürlerinde ...

anticholinergic
n. Kolinerjik sistemin iş görm ...

anticholinesterase
n. sinir uçlarında kolinestera ...

anticipation
n. Nöbetin vaktinden önce tutm ...

anticlinical
a. Sırt kemiği dik olan. ...

anticnemion
n. İcnik. ...

anticogulant
A. Kanın pıhtılaşmasını önleye ...

anticolic
a. & n. Koliğe karşı (ilaç). ...

anticolloidoclastic
a. Hemolizi önleyen, durduran. ...

anticonvulsant
n. Konvülsiyonları durduran ve ...

anticonvulsive
a. & n. İhtilaçlara karşı (ila ...

anticus
ad.v ön. önünde, ...

anticutin
n. Bazı tüberkülzolu şahısları ...

antidepressant
n. Depresyonu azaltan maddeler ...

antidiabetic
n. Diabete karşı etkisi olan. ...

antidinic
a. Baş dönmesini önleyen ...

antidiphtheritic
a. Difteriye karşı. ...

antidipticum
n. Susuzluğu kesen ilaç. ...

antidiuretic
a. İdrar hacmini azaltan diüre ...

antidontalgic
a. Diş ağrısını kesen (ilaç). ...

antidote
n. 1. Panzehir; s.2 Bir hastal ...

antidromic
a. Antidromik. zıt seyirli: Bi ...

antidysenteric
a. Dizanteriyi iyi eden. ...

antiemetic
a. & n. Kusmaya karşı mideyi y ...

antiepileptic
a. Sar'ayı tedavi edici. ...

antifebrile
a. & n. Humma ve harareti mene ...

antifebrine
n. Ateş düşürücü bir ilaç, ase ...

antifetishism
n. Fetiş düşmanlığı, fetiş ale ...

antifols
n. pl. Sıtmaya karşı kullanıla ...

antifreezing compound
n. biochem. Bir sıvıyı donmakt ...

antifungal
n. Mantarları yok eden ilaç. ...

antigen
n. Organizmada antikor yapan m ...

antiheliş
n. Kulak kıkırdağının çıkıntıl ...

antihemophilic Globulin (A.H.G).
Plazmada mevcut olan, ancak se ...

antihermorrhagic
a. & n. Kanamaya karşı (ilaç). ...

antihistamine
a. 2. "Histamine" tesirini önl ...

antihypertensive
n. Kan basıncının düşmesine se ...

antihypnotic
a. & n. Uykuyu meneden, uyku k ...

antihypochondriac
a. Merak defedici. ...

antihysteric
a. İsteri nöbetlerini meneden. ...

antikenotoxin
n. biochem. Kenotoksin tesirin ...

antilactase
n. biochem. Laktaz gideren bir ...

antileprotic
n. Leprayı tedavi eden ve lepr ...

antilissic
a. Lisinlere karşı, antilisik. ...

antilobium
n. Kulak deliği dışındaki üç k ...

antilogia
n. Hastalık semptomlarının teş ...

antiluetic
n. Frengiyi önleyen veya tedav ...

antimedical
a. Tıp bilgisi prensipleriyle ...

antimetabolites
n. pl. Çekirdek proteinlerinin ...

antimetropia
n. İki gözde refraksiyon yeten ...

antimicrobial
n. mikroplara karşı. ...

antimicrobic
a. Mikrop gelişimini önleyen, ...

antimicrophyte
a. Mikrop öldüren. ...

antimigraine
n. Migren tedavisinde kullanıl ...

antimitotic
n. Hücrenin mitoz yoluyla bölü ...

antimonial
a. & n. 1. Antimonlu; 2. Antim ...

antimony
n. biochem. Sb sembolü ile bil ...

antimycotic
n. Mantarları yok eden madde. ...

antinephritic
a. & n. Böbrek hastalığna karş ...

antineumotoxin
n. biochem. Pnömotoksinin karş ...

antineuritic
a. Sinir iltihabını önleyen. ...

antinion
n. anat. alın çıkıntısı, crani ...

antiparalytic
a. & n. İnme (fleç) hastalığın ...

antiparasitic
n. Parazitleri yok eden veiya ...

Antiparkinson
n. Antidepresan ilaçların yan ...

antipathetic
a. Tabiatça zıt olan. ...

antipathic
a. Zıt araz meydana getiren, a ...

antipathy
n. 1. Nefret, sevmezlik; 2. Ay ...

antipellagra
n. genellikle B vitamin komple ...

antipellagric
a. Pellagra'yı önleyen. ...

antipepsin
n. biochem. Pepsing ideren bir ...

antipeptone
n. biochem. Antialbümozdan sin ...

antiperiodic
a. Hastalık önbetlerini karşıl ...

antiperistaltic
a. Barsakların solucan kımılda ...

antiperistaltis
n. Normal peristaltik hareektl ...

antipestilential
a. Sari hastalıkların meydana ...

antiphagin
n. Antifajin, virülin (yüksek ...

antiphlogistic
a. & n. 1. İltihabı azaltan (i ...

antiprothrombin
n. Kanda protrombin'in trombin ...

antipruritic
n. Kaşıntıyı önleyen veya geçi ...

antipurpura
n. Purpuraya karşı, P vitamini ...

antipyic
a. Cerahatlanmayı önleyen veya ...

antipyretic
a. & n. 1. Harareti yatıştıran ...

antipyrinomania
n. Aşırı antipirin düşkünlüğü, ...

antirabic
a. Kuduzu iyileştiren, kuduzu ...

antirachitic
a. & n. Kemik hastalığına (raş ...

antireflux
n. Genellikle kronik pyelonefr ...

antirheumatic
a. & n. romatizmayı önleyen (i ...

antiscabious
a. Uyuz giderici, uyuzu önleye ...

antiscorbutic
a. & n. Skorbütü önleyen (ilaç ...

antisecretory
n. Sekresyonu engelleyen veya ...

antisepsis
n. Mikropların üremesini önley ...

Diğer Terimler : 12345678910
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z