Bugün : 22 Haziran 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

A harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

anadrenalism
n. Böbreküstü bezinin fonksiyo ...

anadrome
n. 1. Yukarı doğru yayılan ağr ...

anaerobe
n. Serbest hava veya oksijen t ...

anaeroplasty
n. Yaraları hava temasını önle ...

anaerosis
n. Teneffüs fonksiyonunun durm ...

anagnosasthenia
n. Okumada, sıkıntı ve güçlük ...

anagocytic
a. Hücre gelişimini önleyen, k ...

anagoge, anagogia
n. kusma ...

anagyrin (E)
n. biochem. Anajirin, Anagyrus ...

anakinesis
n. biochem. Canlı maddeyi kara ...

anal
a. Anusa ait, makadi, anal. ...

analepsis, analepsy
n. & 1. Nekahet, iyileşme; 2. ...

analeptic
a. 1. Kuvvetlendirici, mukavvi ...

analgesia
n. Ağrı duymamış, ağrı hisleri ...

analgesic
n. & a. 1. Ağrı dindiren ilaçl ...

anallergic
a. 1. Allerjik olmayan; 2. Ana ...

analyse
v. Tahlil (analiz) etmek. ...

anconeus
n. (pl. anconei) Dirsek kası, ...

anconitis
n. Dirsek eklemi iltihabı. ...

ancrod
n. Malaya çıngıraklı yılanın z ...

ancylostoma
n. 1. Bazı iltihaplı hadiseler ...

androgalactozemia
n. Erkek memesinden süt gelmes ...

androgen
n. Erkeklik karakteri sağlayan ...

androgenesis
n. Yalnız babaya ait kromozoml ...

androgyne
n. 1. Hünsa; 2. Kadınlaşmış er ...

androgynism
Erkek meyil ve karakteri taşım ...

androgynous
a. Hem erkek hem dişi, androje ...

androgyny
n. Zahiri hünsalık, erselik; ...

androkinin
n. Erkek guddelerinden çıkarıl ...

andrology
n. Erkek hastalıkları (özellik ...

andromedotoxin
n. biochem. Andromedotoksin. C ...

andromerogony
n. Yumurtanın yalnız babaya ai ...

andromimetic
a. Erkek karakteri veren, erke ...

androphobia
n. Marazi erkek korkusu, cinsi ...

androphonomania
n. Öldürme azgınlığı (deliliği ...

androstane
n. biochem. Androjenlerin esas ...

androstanediol
n. biochem. Androsteronun indi ...

androstene
n. biochem. C19H30 formülüne u ...

androstenediol
n. biochem. C19H30O2 formülüne ...

androsterone
n. Androsteron (C19H30O2): Erk ...

aneilemia
n. 1. Karın şişkinliği; Karın ...

anelectrotonus
n. Bir sinir veya kasın anodda ...

anematosis
n. 1. İdyopati kansızlık; 2. G ...

anetrosuperior
Ön ve üst tarafta olan. ...

Angel's Wing,
n. Kürek kemiklerinin aşırı çı ...

angi
pref. Damarla veya damar siste ...

angiasthenia
n. Damar sisteminde "tonus" az ...

angicardiokinetic
n. & a. 1. Kalp ve damar siste ...

angiectasis
n. Küçük damarların genişlemes ...

angiectopia
n. Bir damarın seyir veya duru ...

angiemphraxis
n. Damar tıkanması. ...

angienchyma
n. Damar doku. ...

angiitis
n. Damar iltihabı (yangısı) (k ...

angina
n. 1. Boğulma, derin sıkıntı h ...

angino-architecture
n. 1. Beyin damar ağı (kuruluş ...

anginose, anginous
1. Anjinli, anjine tutulmuş; 2 ...

angio
pref. Damar sistemine ait, dam ...

angio-ataxia
n. Kan damarlarının düzensiz t ...

angioblastoma
n. Beyin omurilik zarından baş ...

angiocardiogram
n. Kontrast madde verilerek çe ...

angiocardiography
n. Kalb-damar radyografisi. ...

angiocardiopathy
n. Kalb-damar sistemi hastalığ ...

angiocarditis
n. Kalb-damar iltihabı, anjiyo ...

angiocholecystitis
n. Safra kesesi ve yolları ilt ...

angiocholitis
n. Safra yolları iltihabı, anj ...

angioclast
n. Kanayan bir arteri tazyik e ...

angiococcus
n. Anjiyokok (genellikle gübre ...

angiocrinosis
n. İç salgı (endokrin) bezleri ...

angiocyst
n. "Embryo"da kan yapı. ...

angiodermatitis
n. Deri damarları iltihabı, an ...

angiodiascopy
n. Işık kaynağını ardarda tutm ...

angiodiathermy
n. İki arteria ciliaris poster ...

angiodynia
n. damar ağrısı. ...

angiodystrophia
n. Kan damarlarının noksan bes ...

angiofibroma
n. (pl. angiofibromata), Aşırı ...

angiogenesis
n. Damar gelişimi. ...

angioglioma
n. (pl. Angioglio Mata) Anjiyo ...

angiogram
n. Kontrast madde verilerek çe ...

angiograph
n. Anjiyograf. ...

angiography, angiology
n. Anjiyografi, anjiyoloji: 1. ...

angiohyertonia
n. Damar büzülmesi, arter spaz ...

angiohylinosis
n. Kan damarlarının üsküler ta ...

angiohypotonia
n. Damar genişlemesi, vazo-mot ...

angophrasia
n. Kekemelik. ...

angor
n. Anjin ...

angry
a. Kızarmış, kabarmış. ...

angstrom unit
Radyasyonlarda dalga boyunun ö ...

angulation
n. 1. Dirseklenme; 2. Barsak d ...

anguloseplenial
n. İkiyaşayışlılarda üst çenen ...

angulus
n. (pl. anguli) 1. Açı, zaviye ...

angusturin (E)
n. Angusturin (C19H40N14): bio ...

angusty, angustia
n. 1. Darlık; 2. Sıkıntı, iç d ...

anhalamin (E).
n. biochem. Anhalamin, C9H7 ( ...

anhalin (E),
n. biochem. Anlalin Mezkal, Lo ...

anhalonin (E),
n. biochem. Anhalodinin (1,2,3 ...

anhedonia
n. 1. Yaşama zevkinin azalması ...

anhelation
n. 1. Soluma; 2. Nefes darlığı ...

anhematosis
n. Kan yapımı noksanlığı. ...

anhemolytic
a. Hemolitik olmayan, hemoliz ...

anhemothigmic
a. Pıhtılaşmış kanla temasta b ...

anhepatia
n. Karaciğer fonksiyonunun kes ...

anhepatic
a. 1. Karaciğerle ilgili olmay ...

anhidrosis
n. Terlemenin azalması, terlem ...

anhidrotics
n. p. Terlemeyi azaltan ilaçla ...

anhistic
a. 1. Bünyesi belirsiz; 2. Bel ...

anholocyclic
a. Sürekli "partenojenez" yapa ...

anhormonia
n. Hormon yetersizliği. ...

anhydr (o),
pref. biochem. Susuz (kimyaca ...

anhydrase
n. biochem. Bir bileşimden su ...

anhydrid (E),
n. Anidrid: a) Bir bileşim (ge ...

anhydrite
n. biochem. Susuz doğal, kalsi ...

anhydrohydroxyprogesterone
n. biochem. Ethinyitestosteron ...

anhydromuscarin (E)
n. biochem. Anhidromüskarin, k ...

anhydromyelia
n. Beyin-omurilik sıvısı yoklu ...

anhydrous
a. biochem. Susuz, suyu bitmiş ...

anhypnosis
n. Uykusuzluk, insomnia ...

aniacinamidosis
n. Nikotinik asid amid noksanl ...

aniacinosis
n. Nikotinik asit (niacin) yet ...

anianthinopsy
n. Mor renk körlüğü. ...

anicteric
n. Sarılık olmaksızın, sarılık ...

anil
n. biochem. Anil, C6H5N'den ib ...

anileridine
n. Ameliyat öncesi ve sonrasın ...

anilid
n. biochem. Anilinden ütreyen ...

anilin (E)
n. biochem. Anilin (c6H5NH= 93 ...

anilinction
n. Ağzın makata tatbiki, yalam ...

anilinism
n. Anilin zehirlenmesi. ...

anilinophil
a. & n. 1. Anilinle kolay boya ...

anility
n. Bunamışlık. ...

anima
n. (pl. Animae). 1. Can ruh; 2 ...

animal
n. & a. 1. Hayvan (canlı varlı ...

animalcule
n. 1. Mikroskopik hayvan; 2. H ...

animalism
n. 1. Nefis nefsaniyet, 2. Nef ...

animalize
v. Hazım sonucunda gıdaları ha ...

animastic
a. Ruhi. ...

animation
n. Canlılık, hayatiyet, zindel ...

animatism
n. Canlılaştırma. ...

animi agitatio
Zihin bulanıklığı (psikolojide ...

animometer
n. Akciğer vantilasyonunun ölç ...

animus
n. 1. İstek, niyet, meyli, miz ...

anincretinasis
n. İç salgı noksanlığı veya yi ...

anion
n. biochem. Anyon. İlk defa 18 ...

aniridia
n. İris yokluğu (doğuştan). ...

aniseikonia
n. Her iki gözde (ağ tabakada) ...

anisergy
n. Dolaşım sisteminin çeşitli ...

aniso
pref. Birbirine eşit olmamak v ...

anisoaccomodation
n. Uyum eşitsizliği (her iki g ...

anisochromasia
n. Renk eşitsizliği (bir eritr ...

anisochromatic
a. Anizokromatik (Renk körlüğü ...

anisochromia
n. Renk eşitsizliği (eritrosit ...

anisocoria
n. Gözbebeği eşitsizliği (çap ...

anisocytosis
n. Hücre eşitsizliği (özellitl ...

anisodont
a. Dişleri eşitsiz (uygunsuz), ...

anisodontia
n. Diş eşitsizliği (uygunsuzlu ...

anisogamy
n. Şekil ve boyca farklı iki g ...

anisohypercyosis
n. Çeşitli lökosit tiplerinin ...

anisohypocytosis
n. Çeşitli lökosit tiplerinin ...

anisomastia
n. Meme eşitsizliği (memelerin ...

anisomelia
n. Kol veya bacakların birbiri ...

anisometropia
n. İki gözde refraksiyon gücün ...

anisonormoocytosis
n. Total lökosit sayısı normal ...

anisophoria
n. İki gözde vertikal kasların ...

anisopia
n. Görme eşitsizliği (denksizl ...

anisopiesis
n. Kan basıncı eşitsizliği (be ...

anisorhythimia
n. Kulakçık ve karıncıklar ara ...

anisosphygmia
n. nabız eşitsizliği (iki rady ...

anisufria
n. İşeme denksizliği (idrar mi ...

ankle
n. 1. Topuk, ökçe; 2. Ayak bil ...

anklylodactylia
n. Parmak yapışımı. ...

anklyloglossia
n. 1. Dil tutukluğu, frenum li ...

anklylomele
n. Dirsekli, eğri sonda. ...

anklylotic
a. Ankiloz ilei lgili, ankiloz ...

ankylo
pref. 1. Çarpık, eğri; 2. Yapı ...

ankyloblepharon
n. Gözkapaklarının kirpikler h ...

ankylochillia
n. Dudak yapışıklığı. ...

ankylocolpos
n. Doğuştan dölyolu (vagina) t ...

ankylophobia
n. Oynak (eklem) kaynaşması ko ...

ankylopoietic
a. Ankiloz meydana getiren, do ...

ankyloproctia
n. Anus tıkanıklığı. ...

ankylosis
n. Oynakların yapışması, ankil ...

ankylostoma
n. See: Trismus; Kancalı kurt, ...

ankylostomiasis
n. Kancalı kurt hastalığı, St. ...

ankylotia
n. Dışkulak yolunun tıkalı olm ...

ankylotome
n. Dil gemciğinin kesilmesinde ...

ankylurethria
n. Siyek (urethra) darlığı, da ...

ankyroid
a. Kancamsı, kanca biçimi. ...

annhydremia
n. Kanun su kısmının anormal b ...

annuens
n. Musculus rectus capitis ant ...

annular
a. Halka şeklinde olan. ...

annulorrhaphy
n. Bir fıtık halka veya kesesi ...

annulus
n. (pl. Annuli). Halkla şeklin ...

ano
pref. Anus, kuyruk, paldım (co ...

anochlesia
n. 1. Katalepsi, 2. Sükünet. ...

anochromasia
n. 1. Doku veya hücrelerde mut ...

anociassocitaion
n. 1. Crile metodu (lokal anes ...

anociated
a. Genel narkoz ve lokal anest ...

anode
n. Pozitif elektrod. anot. ...

anoderm
n. Anus kanalı epitel kabakası ...

anodontia
n. Dişsizlik. ...

anodyne
a. & n. 1. Uyuşturucu (madde); ...

anodynia
n. Ağrısızlık, ağrı duymamazlı ...

anoesia
n. Zihin geriliği, abdallık. ...

Diğer Terimler : 12345678910
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z