Bugün : 22 Haziran 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

A harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

alteonatig
a. Bir düzeyde kalmayan kıymet ...

alternation
n. Vücudun tabiatını değiştirm ...

alternative
n. vücudun tabiatını değişitre ...

alubminous
a. Albüminli, albümine benzer. ...

alum
n. biochem. Şap (genel formül ...

aluminium
n. biochem. Al sembolü ile bi ...

aluminosis
n. Şap zehirlenmesi. ...

aluminum
n. See: aluminum. ...

alusia
n. 1. Evham, kuruntu; 2. Sanrı ...

alveolar
a. Alveola ait, alveoler alveo ...

alveolitis
n. Dişyuvası iltihabı ...

alveoloclasia
n. Diş yuvasının iç cidarında ...

alveolus
n. (pl. alveoli) Alveol: a) Ak ...

alveus,
n. (pl. alvei) Kanal, mecra, ç ...

alvine
a. Barsağa (karna) ait. ...

alvinolith
n. Barsak taşı. ...

alvus
n. (pl. alvi) 1. Karın ve içor ...

alymphopotent
a. 1. Lenfasitleri veya lenfoi ...

Alzheimer's Disease
Beyindeki profrontal bölgeleri ...

amaas
n. See. Alastrim. ...

amacrine
a. "Axon"suz. ...

amalgam
n. Cıva ile bir başka maddenin ...

amandine hydrochloride
A2 virusu ile meydana gelen gr ...

amanitin (E),
n. biochem. Amanitin: a) Aman ...

amaril
a. Saru humma ile ilgili. ...

amasesis
n. Çiğneme kabiliyetsizliği, g ...

amastia
n. Konjenital olarak memelerin ...

amaurosis
n. Amoroz: 1. Harici bir değiş ...

amaurotic
a. 1. Kör, 2. Bakar kör, 3. Kö ...

amaxophobia
n. Araba korkusu, amoksofobi ( ...

amber
n. biochem. Elektrum, succinum ...

ambidextrous, ambidexter
n. 1. Her iki elini ed aynı ma ...

ambilevous
a. Her iki eli de beceriksiz, ...

ambiopia
n. Tavuk karası hastalığı, çif ...

ambivalance
n. 1. Her iki yönde (kabul vey ...

ambivalent
a. Birbirine zıt (karşıt) olan ...

amblyacousia
n. Ağır işitme. ...

amblyaphia
n. dokunma duyusunun zayıflama ...

amblychromasia
n. Donuk boyanma (hücre çekird ...

amboceptor
n. See: Immune body. ...

amboceptorgen
n. Amboseptorların doğmasına y ...

ambosexual
a. See. Bisexual. ...

ambotoxoid
n. Antijeng ücü bozulmamak şar ...

ambrain, ambrein, ambrin
n. biochem. Ak amberden elde ...

ambrosin
n. biochem. Kanada nezle otu ...

ambulance
n. 1. Hastane otomobili, can k ...

ambulant
a. 1. Vücudun bir tarafından b ...

ambulatorium
n. Poliklinik. ...

ambulatory
n. 1. Ayakta kliniğe yatırılma ...

ambustion
n. Dağlama. ...

ambylopia
n. Şifası kabil olmayan göz do ...

ambylyopic
a. Görme bozukluğuna ait. ...

amebiasis
n. Amipli enfeksiyon. ...

ameburia
n. İdrarda amiplerin bulunması ...

amelia
n. Bir uzvun veya bütün uzuvla ...

ameliaroside
n. biochem. Çeşitli söğüt tür ...

amelioration
n. 1. İyileştirme, düzeltim; 2 ...

ameloblast
n. See: Adamantoblast. ...

amelodentinal
a. 1. Dişin mine ve "dentine"i ...

amends
n. İyileşme (sağlık). ...

amenomania
n. Kendini derin bir saadet iç ...

amenorrhea
n. 1. Adet (aybaşı) yokluğu; 2 ...

amentia
n. 1. Aptallık, budalalık, 2. ...

americium
n. biochem. Am sembolü ile bil ...

ameristic
a. Segmentlere ayrılmış, bölün ...

amethocaine hydrochloride
kokaine ait bazı özellikleri o ...

amethopterin
n. Antifolik asit preparatı. ...

ametria
n. Konjenital rahimsizlik, doğ ...

ametrohemia
n. Uterusun kanla beslenememes ...

ametropia
n. Gözde retina üzerinde esas ...

amianthinospy
n. Mor renk körlüğü. ...

amicrobic
a. Mikropsuz, mikroba bağlı ol ...

amicrone (E)
n. Amikron (ültramikroskop ile ...

amicroscopic
a. Ancak ultramikroskopla görü ...

amidase
n. biochem. Amidaz: Aminli bil ...

amidin (E)
n. biochem. Amidin: a) Nişasta ...

amido
n. biochem. Tek değerli bir r ...

amidopyrine,
n. Uzun etkili bir analjezik v ...

amigdelectomy
n. Bademcikleri kesip çıkarma ...

amigen
n. biochem. Koyun ve domuz pan ...

amiid (E)
n. biochem. Amid: A) Bir değer ...

amiloride
n. Etkisi çok güçlü olmayan bi ...

amimia
n. İşaret ve jestlerle anlatma ...

amin (E),
n. biochem. Amin: NH3'in bir v ...

amination
n. biochem. Bir molekül içers ...

amino
perf. biochem. Amino: A) Bir ...

amino-acidemia
n. Kanda aminoasiin bulunması, ...

aminocrine
n. Acriflavine'e benzeyen bir ...

aminophenozole
n. Solunum merkeiz üzerined gü ...

aminophyline
n. Konjestif kalp yetersizliği ...

aminopolypeptidase
n. biochem. Polipeptidleri pa ...

aminopterin
See: Antimetabolite. ...

aminopyrine
n. biochem. Beyaz veya renksiz ...

aminosalicyclic acid
Tüberküloz hastalığında kullan ...

aminosis
n. Vücutta (kanda) aminoasit f ...

aminuria, aminosuria
n. İdrarda aminlerin bulunması ...

amithiozone
n. Lepra tedavisinde kullanıla ...

amitosis
n. Hücrenin doğrudan doğruya b ...

amitriptyline
n. Antidepresan bir madde. ...

amlylolytic
a. biochem. a) Nişasta molekül ...

ammonal
n. biochem. Alüminyumla amonyu ...

ammonia
n. biochem. Nişadır, amonyak ( ...

ammoniac (AL),
n. biochem. Amonyaka ait, amon ...

ammoniemia
n. Üre dekompozisyonu ile ilgi ...

ammonium
n. biochem. Nişadır tuzlarınd ...

ammonolysis
n. biochem. a) Çözücü olarak a ...

amnesia
n. Hafızayı kaybetme, unutkanl ...

amniocentesis
n. Amnios sıvısının bulunduğu ...

amniochorial
n. Amniyon ve koryona ait. ...

amnioclepsis
n. Amniyos sıvısının yavaş yav ...

amniogenesis
n. Amniyonun teşekkülü, amnioj ...

amniography
n. Doğumdan üç ay önce, çocuğu ...

amnion, amnios
n. rahimde fetusu saran en iç ...

amnionitis
n. Amniyon iltihabı, amniyonit ...

amniorrhea
n. Amniyos akıntısı (Amniyos s ...

amniorrheşis
n. Amniyonun rüptürü. ...

amnioscopy
n. Dölüt zarına dokunmadan, ar ...

amniotic fluid embolism
Amnion kesesindeki sıvının ana ...

amniotic fluid infusion
Amnios sıvısının anne dolaşımı ...

amniotome
n. Amniyonu kesme aleti. ...

amniotomy
n. Amniyona uygulanan ameliyat ...

amobarbital
a. biochem. Beyaz billüri bir ...

amobe
n. Sabit şekli olmayan tek göz ...

amodlaquine
n. Chloroquine'e benzer etkide ...

amoebiasis
n. Entamoeba histolytica adı v ...

amoebic
n. Amiplere ait, amipler sebeb ...

amoebicide
a. Şekli veya hareketleri amib ...

amok
n. Malaya hakkında görülen psi ...

amor
n. Cinsi sevgi, aşk. ...

amorphinism
n. Morfinomanlarda ani olarak ...

amorphous
a. Şekilsiz. amorf. ...

ampelotherapy
n. Üzum kürü. ...

amphetamine
n. biochem. Sentetik, renksiz ...

amphi
pref. 1. Çevresinde her iki ta ...

amphiapomict
n. İhtiyari cinsi şekillerle m ...

amphiarthrosis
n. Yarıoynar eklem, amfiartroz ...

amphiaster
n. İkiz yıldız, amfaster (mito ...

amphiblastula
n. Amfiblastula: Bazı süngerle ...

amphiblestiritis
n. Retina iltihabı. ...

amphicentric
a. İki ucu yaklaşık (damar örg ...

amphicrania
n. İki taraflı başağrısı. ...

amphicromatic
a. See: Amphichroic. ...

amphicyte
n. 1. Gangliyoner nöronların ç ...

amphidiartrhosis
n. Altçene eklemi gibi hem rez ...

amphigony
n. Cinsi üreme. ...

amphimixis
n. 1. Cinsi üreme, 2. Akraba a ...

amphimorula
n. "segmentation" eşitsizliği ...

amphiprotic
a. biochem. Proton almak veya ...

amphlidiploid
a. & n. 1. İkiz diploid. allot ...

Ampho
pref. Her ikisi. ...

ampholyte
n. biochem. Famfolit; Çözücü ( ...

ampholytoid
n. biochem. Amfoter kolloid. ...

amphopeptone
n. biochem. Proteinlerin trips ...

amphophilic
a. Hem aist, hem bazik boyalar ...

amphoric
n. Kavernler üzerinde sesin ya ...

amphoteric, amphoterous
a. biochem. Hem asit hem baz k ...

amphotonic
a. Amfotonik: "Vagotonya" ve " ...

amphtonoy
n. Bütün sempatik sinir sistem ...

ampicillin
n. Birçok E.coli, salmonella, ...

amplexation
n. Genişleme, büyüme (solunum ...

amplification
n. 1. Büyültme, genişleme, vüs ...

amplitude
n. 1. Oynama genişliği; 2. Kan ...

amylolysis
n. biochem. Amiloliz. Seyrelti ...

amylopectin
n. biochem. Amilopektin "Hexsa ...

amylopsin
n. biochem. Amilopsin: Pankrea ...

amylose
n. biochem. Amiloz: Nişasta gr ...

amylosis
n. Hücrelerin albüminoid dejen ...

amylosuria
n. İdrarda "amlylose" bulunmas ...

amylum
n. Nişasta. ...

amyluria
n. İdrarda nişasta bulunması. ...

amyocardia
n. Kalb kas gücünün azalması, ...

amyostasia
n. Kaslarda görülen genel titr ...

amyosthenia
n. 1. İradi hareketlerin aşırı ...

amyotaxy
n. Müsküler ataksi (reflekse b ...

amyotonia
n. Kasların zayıf hal, amiyoto ...

amyotrophia, amyotrophy
kas körelmesi, kas erimesi, ad ...

amyotrophic
a. kas erimesine ait, kas atro ...

amyous
a. kas dokusu zayıf, sakat ade ...

amyxia
n. Mükoza salgısı azalması ...

amyxorrhea
n. Normal mukoza salgısı yoklu ...

ana
n. Her cinsten aynı miktarda ( ...

anabasis
n. (pl. anabases). Bir hastalı ...

anabiosis
n. 1. Hafi (gizli) hayattan fa ...

anabole
n. 1. Kusma; 2. balgam çıkarma ...

anabolergy
n. "Anabolism" sırasında sarf ...

anabolic
a. Yapıcı metabolizmaya ait. ...

anabolism
n. Yapıcı metabolizma, anaboli ...

anabrosis
n. Sathi ülser. ...

anacatharsis
1. Şiddetli kusma, istifrağ et ...

anacathartic
a. & n. 1. baglam söktüren; 2. ...

anachlorhydria
n. mide usaresinde hidroklorik ...

anacholia
n. Safra sekresyonunun azalmas ...

anachoresis
n. Sun'i apse eya bir aşı enje ...

anacidity
n. Asitsizlik, organizmada nor ...

anaclasis
n. 1. Kırık; 2. Ankilozlu bir ...

anacroasia
n. Söylenen kelimeleri anlamak ...

anacrotic
n. Nabzın çıkan kolundaki çent ...

anacrotism
n. Anakrotizm (Sphygmogram'da ...

anacusis
n. Sağırlık (total). ...

anadenia
n. 1. Bez yetersizliği; 2. Mid ...

anadipsia
n. Şiddetli susuzluk, anadipsi ...

Diğer Terimler : 12345678910
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z