Bugün : 22 Haziran 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

A harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

Adam's apple
Adem elması,, gırtlak çıkıntıs ...

adamantine
a. 1. Diş minesine ait; 2. Çel ...

adamantinoma
n. Çoğunlukla alt çenede mine ...

adamantoblast
n. Mine (ana) hücresi. ...

adamantoblastoma
n. Mine hücresinin aşırı geliş ...

adaptability
n. Fiziki ve ruhi bakımlardan, ...

adaptation
n. 1. Işık değişikliklerine gö ...

addict
n. Bir itiyada düşkün, tiryaki ...

addiction
n. 1. İptila, bir itiyada düşk ...

addiment
n. Ehrlich'e göre kan serumund ...

addison's disease
Adrenal kortekste yapılan kort ...

addisonism
n. Bazı umumi hastalıklar (tüb ...

adduct
v. Vücudun orta çizgisine doğr ...

adduction
n. Addüksiyon: 1. Sagital plan ...

adductor
n. anat. Yaklaştırıcı kas. ...

adelomorphic, adelomorphous
a. 1. Belirsiz şekilli, şekli ...

adenalgia
n. Bez ağrısı, adenalji (gland ...

adenase
n. Dalak, pankreas ve karaciğe ...

adenasthenia
n.Bezlerin faaliyet noksanlığı ...

adendric
a. Dendronsuz ...

adenectomy
n. 1. Bez (gudde) leri kesip ç ...

adenectopia,
n. Bezin normalyerinden başka ...

adenia,
n. See: Lymphoma. Angibromic a ...

adeniform
a. Bez şeklinde, bezimsi, glan ...

adenin (e)
n. biochem. Adenin (C5H5N5=135 ...

adenitis
n. Lenf bezlerinin iltihabı, a ...

adenoblast
n. 1. Bez özelliği taşıyan vey ...

adenocarcinoma
n.Adenokarsinom; Habis adenom: ...

adenocele
n. Bezlerin kistik tümörü, ade ...

adenocellulitis
n. Bez ve etrafında bulunan hü ...

adenochrome
n. Böbreküstü bezinin renkli m ...

adenocystoma
n. Kistik adenom, kistli adeno ...

adenodynia
n. See: Adenalgia. ...

Adenogenous
a. Bez dokusundan meydana gele ...

adenography
n. Bezlerin filimle incelenmes ...

adenohypophysis
n. Hipofizin bez ödevli kısmı ...

adenoid
a.&n. 1. Bez şeklinde, guddeli ...

adenoiditis
n. Adenoid iltihabı, adenoidit ...

adenology
n. Gudde nazariyesi, bez teori ...

adenolymphitis
n. See: Lymphadenitis. ...

adenolymphoma
n. Lenf bezlerinin adenoması. ...

adenoma
n. Lenf bezlerinin şişmesi vey ...

adenomatosis
n. Adenomların bez dokusundaki ...

adenomere
n. Bir bezin etkin kısmı, aden ...

adenomycosis
n. See: Hodgkin's disease. ...

adenomyoma
n. Yapısında hem kas, hem de b ...

adenomyosis uteri
İleri derecede myometrium kalı ...

adenomyxosarcoma
n. 1. Stroma bakımından adenom ...

adenoncus
n. Bez tümörünün büyümesi. ...

adenopathy
n. Bir hastalık sebebiyle lenf ...

adenopharyngitis
n.Gırtlak (yutak) mükozası) il ...

adenophlegmon
n. Bezlerni flegmonlu iltihabı ...

adenophthalmia
n. Meibom bezleri iltihabı. ...

adenosarcoma
Bir bezin esas elemanları zara ...

adenosclerosis
n. Bir bezin sertleşmesi, gudd ...

adenosine diphosphate
Trombositlerin kümelenmesine s ...

adenosis
1. Bezle ilgili hastalıklar, g ...

adenotome
n.Guddeyi deşmeye yarayan alet ...

adenotomy
n. 1. Gudde deşilmesi, adenoto ...

adenotonsillectomy
n. Bademcik ve adenoidlerin çı ...

adenovirus
n. DNA ihtiva eden bir grup vi ...

adenyl
n. biochem. Adeninde bulunan C ...

adeoidectomy
n. Adenoidi kesip çıkarma amel ...

adephagia
n. 1. Oburluk; 2. Doymazlık, b ...

adermia
n. Derisizlik, ciltsizlik. ...

adermin
i. biochem. B6 vitamini adermi ...

adermogenesis
n. Cildin eksik oluşması, ader ...

adhesio
n. yapışma. ...

adhesion
n. 1. Yapışma, iltisak (Serös ...

adhesive
a. Yapışkan. ...

adiabatic
a. biochem. Bir cisimde, ısı k ...

adiactinic
a. biochem. a) Fotokimya bakım ...

adiadochokinesis,
n. 1. Karşılıklı hareketleri y ...

adiaphoresis
n. Terleyememe, terleme yitimi ...

adiaphoretic
a.&n. 1. Teri önleyen, terletm ...

adiastole
n. Diyastol yokluğu. ...

adiemorrhysis
n. Kılcal damarlarda (kapilerl ...

adience
n. Yaklaşma reaksiyonu (uyarım ...

adip (o)
n. Et yağı, adiposus. ...

adipectomy
n. Yağ dokusunu kesip çıkarma ...

adipic
a. Yağa ait. ...

adipocelle
n. Yağlı fıtık, adiposel. ...

adipocellular
a. Yağ ile Bağ dokusundan oluş ...

adipocellulose
n. biochem. Suberin miktarı ze ...

adipocere
n. biochem. Kadavra yağı, adip ...

adipogenous
a. Yağ meydana getiren. ...

adipolysis
n. Yağları hazmetme, adipoliz. ...

adipoma
n. (pl. adipomata) Yağdoku tüm ...

adiponecrosis
n. Yağdokusu nekrozu, adiponek ...

adipopexia
n. biochem. Yağ tesbiti (karac ...

adipopexis
n. 1. Yağ katılaşması veya bir ...

adiposalgia
n. Deri altında yer yer "indur ...

adipose
a.&n. 1. Yağlı, şişman; 2. Yağ ...

adiposis
n. Şişmanlık, adipozis, bir or ...

adipositis
n. Yağdokusu iltihabı, adiposi ...

adiposity
n. Şişmanlık, yağlılık, adipoz ...

adiposuria
n. İdrarda yağ bulunması, adip ...

adipsia
n. Susamama, susuzluk hissetme ...

aditus
n. Ağız,boğaz, girek: Bir boşl ...

adjective
n. biochem. a) (Boyalar, boyar ...

adjusment
n. a) Mikroskopla tüp kısmının ...

adjuvant
n. Bir reçetede yer alan ve di ...

Adler's theory
Nevrozların sosyal veya fiziks ...

adlumin(e)
n. biochem. Pençeli şahtere Ad ...

administration
n. Verme (ilaç). ...

adnernal, adneural
a. Sinir yakınında, sinir bölg ...

adnexa
n. Uterus eklentilerine verile ...

adnexogenisis
n. Adneksin embriyonik oluşumu ...

adnexopexy
n. Dölyatağı ekleri (tuba uter ...

adolescence
n. Gençlik, büluğ, ergenlik, r ...

adoral
a. Ağza yakın. ...

adosculation
n. Adoskülasyon: 1. Hakiki bir ...

adrenal
a. Böbreküstü, böbreğe yakın. ...

adrenalectomy
n. Böbreküstü bezinin (bir vey ...

adrenalin(e)
n. Böbreküstü bezinin medüller ...

adrenalinemia
n. Kanda adrenalin bulunması, ...

adrenalism
n. Böbreküstü bezinin disfonks ...

adrenalitis
n. Böbreküstü bezlerinin iltih ...

adrenerngic
a. "Sympathomimetic" tesirli; ...

adrenic
a. Böbreküstü bezlerine ait. ...

adrenocorticotrophic
a. Adrenal korteks üzerinde et ...

adrenogenital syndrome
Hidrokortizon yetersizliğine v ...

adrenolytic
a. Adrenalin salgılanmasını ve ...

adrenomegaly
n. Böbreküstü bezinin anormal ...

adrenopathy
n. Böbreküstü bezi hastalıklar ...

adrenotropin
n. Erkeklerin idrarından elde ...

adsorbents
n. pl. Gazları veya eriyik hal ...

adsorpsion
n. biochem. "Unimolecular" yüz ...

adsternal
a. Göğüs kemiği (sternum) ne y ...

adtorsion
n. Her iki gözün içe doğru dön ...

adult
a.&n. 1. Tam oluşmuş; 2. Cinsi ...

advancement
n. 1. Gelişme, inkişaf; 2. Bir ...

adventitia
n. Özellikle bir atardamarın v ...

adynamy, adynamia
n. 1. Dermansızlık, kuvvetsizl ...

aedes
n. Bir sivrisinek türü. ...

aegagropila
n. Saç yutma manisi yüzünden b ...

aegagrus
n. (Pl. aegagri) Gözün iç açıs ...

aelurophobia
n. Marazi kedi korkusu, kedi f ...

aequator
n. Ekvator (göz küresinin ve g ...

aeremia
n. See: Caisson Disease. ...

aerendocardia
n. Kalb içinde bulunan kanın h ...

aerenterectasia
n. Barsakların gazla gerilemsi ...

aerial
a. Havaya ait. ...

aeriform
a. 1. Hava halinde, gaz halind ...

aero
pref. Hava, gaz. ...

aerobe
n. Aerob (Serbest oksijen önün ...

aerobiosis
n. Oksijen veya hava önünde ya ...

aerocele
n. 1. İçinde hava bulunan tümö ...

aerocolpos
n. Vajenin gazla gerilmesi, ae ...

aerocoly
n. Kolonun fazla gerilmesi, gö ...

aerodynamics
n. Hareket halinde hava veya g ...

aeroembolism
n. Dağlara sür'atle çıkıldığı ...

aerogastrocolia
n. Mide ve kolonda gaz bulunma ...

aerogen
n. Gaz meydana getiren basil, ...

aerogenesis
a. 1. Gaz oluşumu, erojenez. ...

aerogenous
a. Gaz meydana getiren, metabo ...

aerogram
n. Tüp şeklinde veya içi boş o ...

aerohydropathy, aerohydrotherapy
n. Hava ve su tatbikatı ile ya ...

aerometer
n. Hava ölçme aleti. ...

aeromicrobe
n. See: Aerobe. ...

aeroneurosis
n. Havacılarda görülen fonksiy ...

aeropathy
n. Dağ tutması ve "aeromia" ha ...

aeroperitonia
n. Periton boşluğunda hava vey ...

aerophagia, aerophagy
n. Hava yutma, aerofaji. ...

aerophobia
n. Havadan veya yükseklikten k ...

aerophore
n. 1. Hava iletici (araç); 2. ...

aerosol
Havada asılı durumda bulunan ç ...

aerosporin
n. Bacillus aerosporus gibi to ...

aerotaxis
n. Havaya yönelim, aerotaksi. ...

aerotherapeutics
n. Hava veya gazlarla tedavi. ...

aerotherapy
n. Hava tedavisi (kürü), aerot ...

aerothermotherapy
n. Sıcak hava tedavisi ...

aerotonometer
n. Kanda ve organizmanın diğer ...

aerotropism
n. Havaya yönelim, hücre proto ...

aesthesiologia
n. Duyu bilim. ...

aesuclin
n. biochem. Eskülin. a) At kes ...

aetiology
n. Hastalıkların sebepleri ile ...

afebrile
a. Hararetsiz, ateşi olmayan, ...

affect
n. 1. Heyecan, teessür, 2. afe ...

affection
n. Hastalık hali veya marazi d ...

affective
a. Duygusal, teessüri. ...

afferent
a. İçeri (merkeze) götüren, ge ...

affiliation
n. "Gayrı meşru bir çocuğun ba ...

affinity
n. biochem. 1. Cazibe, 2. İlgi ...

afflux (ion)
n. Kan hücumu kan toplanması, ...

afibrinogenemia
n. Dolaşan kanda fibrinojen yo ...

aflatoxin
n. Aspergillus flavus türüne m ...

after-care
n. (Hastalıktan) sonraki bakım ...

after-cataract
n. Tekerrür eden katarakt. ...

after-pains
n. Doğum sonu ağrıları, loğusa ...

afterbirth
n. Plasenta, son eş. ...

afterbrain
n. see ...

afterimage
n. Cisim görme alanında çıktık ...

agalactia
n. Doğumdan sonra sütsüzlük, a ...

agalorhea
n. süt akımının kesilmesi. ...

agammaglobulinemia
n. Kanda Agammaglabulin bulunm ...

agamogenesis
n. Cinsi münasebetsiz üreme, a ...

aganglionosis
n. Normalde bulunması gereken ...

agar
n. Jieloz taşıyan kültür vasat ...

agar-agar
n. agar, agar-agar, jeloz (kız ...

agaricin (E)
n. biochem. Fomes ofticanilis' ...

Diğer Terimler : 12345678910
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z