Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

thyroadenitis nedir?

thyroadenitis : n. Tiroid iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centigrade : Yüz dereceye taksim edilmiş, santigrad.


choledocholithiasis : n. Safra kanallarında bir veya dahaf azla sayıda taş bulunması hali.


coarctation : n. Büzülme, kasılma, daralma, darlık.


diaphanoscopy : n. Kapalı bir vücut boşluğunu diyafanoskop aracılığıyla muayene etme.


emanation : n. biochem. Emanasyon: Bir cisimden intişar eden koku veya buhar veya ışın, radiumun parçalanmasından meydana gelen radyoaktif soy gaz.


endoplasm : n. Protoplazmanın yumuşak iç tabakası, iç plazma, edoplazma.


estrus : n. Hayvanların gerek kızgınlık devresinde, gerekse bu devreden önce ve sonra görülen menstrüasyonla ilgili histolojik ve fonksiyonel olaylar, kızışma devresi, östrus.


filum : n. (pl. fila). İplik veya lif.


gastropancreatitis : n. Mide ve pankreasın iltihabı.


histoplasma : n. Bir mantar türü,histoplam.


isomorphous : a. Aynı şekilde, eşit şekilli, izomorf.


laparo : pref. Karın anlamına önek.


lemmoblastic : a. Sinirkını (nevrilem) dokusunu yapan.


lousiness : n. Bitlenme, bit enfestasyonu. See: Pediculosis.


manual : a. Ellere ait.


ophthalmocopia : n. Göz yorgunluğu, oftalmokopi, astenopi.


parenchymatitis : n. Parenkima iltihabı, parenkimatit.


peridental : a. Dişi saran, diş çevresinde bulunan.


podagra : n. Ayakta veya ayak başparmağında gut hastalığı, podagra.


prostatolithotomy : n. Prostattan taş çıkarma ameliyesi.