Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

tephrosis nedir?

tephrosis : n. Cesedin yakılarak kül haline getirilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bisexuality : n. İki cinse karşı cinsel arzuya sahip olma, biseksüalite.


blennothorax : n. Göğüste mukus birikimi, özellikle bronş ve alveollerde mukus toplanması.


catacrotism : n. Nabzın inen dalında görülen yükselmeler.


causal : a. Sebep teşkil eden etkenle ilgili, sebebe yönelik.


cephalopagus : n. Vücutları ayrı olmasına rağmen başları birbirine yapışık ikizler, bu tarz iki fetüs'ten oluşan hilkat garibesi.


costocervical : a. Kaburgalara ve boyuna ait.


cystelcosis : n. Mesane'de ülser oluşması.


dermatoconiasis : n. Herhangi bir madde tozu ile devamlıtemas sonucu meydana gelen deri tahrişi veya iltihabı.


dysinsulinism : n. Düzensiz insülin salgılanması hali (Zamanzaman hiperglisemi veya hipoglisemi nöbetlerine sebep olur).


estruation : n. 1. Kızışma hali, memeli hayvan dişisinin erkekte cinsel ilişkiye şiddetli eğilim göstermesi hali; 2. Mememil dişisindeki kızışma devresi.


fibropericarditis : n. Fibröz perikardit.


focalization : n. 1. Temerküz; 2. Muayyen mıntıkaya hasretme (hastalık), fokalizasyon.


foliate : a. Yapraksı, foliatus.


infrapsychic : a. 1. Ruhi seviyenin altında olan; 2. Otomatik.


monochromatic : a. Tek renge ait, monokromatik.


obliviscence : n. Unutkanlık.


outlimb : n. Kol veya bacağın uç kısmı.


pericapsular : a. Kapsül çevresinde, kapsülü çevreleyen.


phenelzine : n. Antidepressan bir ilaç.


placentoma : n. İÇerde kalmış plasentadan doğan tümör, plasentom.