Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

tephrosis nedir?

tephrosis : n. Cesedin yakılarak kül haline getirilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calomel : n. biochem. Bir değerli cıva klorür (eskiden frengi tedavisinde kullanılmıştır).


calcaneus : n. Topuk (kemiği), os calcani.


lagnosis : n. Erek veya kadında aşırı cinsel arzu.


hartmann's solution : n. Elekrolit kaybının telafisi için kullanılan bir çözelti.


holosteosclerosis : n. Yaygın osteoskleroz.


luciferin : n. biochem. Lusiferaz tesiri altında ışık neşreden bir madde, lusiferin.


microcythemia : n. See: Microcytosis.


odontitis : n. Diş iltihabı, odontit.


odontoma : n. Diş sürme zamanında diş etinde meydanag elen ufak şiş (apse), odontom.


osteoma : n. Kemikten müteşekkil tümör, osteom.


parorchidium : n. Testisin yer değiştirmesi.


pelycology : n. Pelvis'i özellikle kadın pelvisini konu alan bilim dalı.


poikilo : pref. See: Poikil


postcoidal : a. Cinsel birleşim'den sonra, koitus sonu.


proiosystole : n. Erken sistol.


psammosarcoma : n. Granül madde ihtiva eden sarkom.


reticuloendothelioma : n. Retiküloendotel sistemi tümörü.


saccharate : n. biochem. Sakarik asidin tuzu, sakarat.


semiotic : a. 1. Hastalık belritileri ile ilgili; 2. Teşhise götürücü esas belirti veya belirtiler.


stapedial mobilization : n. Otoskleroz nedeniyle sabitleşmiş olan stapesin serbest hale getirilmesi.