Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

tentiginous nedir?

tentiginous : a. 1. Aşırı cinsel arzu gösteren, şehvete düşkün; 2. Cinsel arzu uyandırıcı, şehvetli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromatotoxin : n. Bozulmuş gıda maddelerinde oluşan herhangi bir toksik madde.


butesin : n. biochem. Lokal anestetik bir madde olup, toz, merhem ve fitil şeklinde kullanılabilir.


carbonometry : n. biochem. Karbon dioksid ölçülmesi.


desexualize : v. Cinsel iktidardan mahrum etmek, iktidarsızlaştırmak.


embryopathy : n. Embriyoda mevcut olan hastalık veya anomali.


enteroplex : n. Kesik barsak kenarlarını birleştirmede kullanılan cerrahi alet.


euthanasia : n. 1. Acı çekmeksizin ölüm, ağrısız ölüm; 2. Hayatından ümit kesilen veya tedavisi imkansız hastanın, ağrı ve acı duymaksızın ilaçla öldürülmesi.


gastroileostomy : n. Mide ile ileum arasında anastomoz yapılması.


geode : n. Genişlemiş lenfa boşlğu.


hepatocellular : a. Karaciğer hücrelerine ait olan veya karaciğer hücrelerini etkileyen.


hyperdactylia : n. Fazla parmaklılık, hiperdaktili.


hypoinsulinism : n. nosan ensülin salgısı.


intestine : n. Barsak, intestinum.


iridocyclectomy : n. İris ve kirpiksi cismin ameliyatla çıkarılması.


irresponsible : a. 1.Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrum; 2. Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrumiyet sebebiyle hareketlerinden mesul olmayan kimse,sorumsuz kimse (Bazı akıl hastaları gibi).


kaliemia : n. Kanda p otasyum bulunması, kaliyemi.


normoglycemic : n. Kan şeker seviyesi normal sınırlar içinde olan.


nymphomaniac : a. Nemfomaniye müptela kadın, isterik.


omphalotaxis : n. Düşük göbek kordonunun tekrar yerine tesbiti, omfalotaksi.


platyhelmintes : n. Yassı solucanları kapsayan helment kolu (Kapsadığı başlıca sınıflar Cestoidea ve Trematoda'dır).