Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

tenontography nedir?

tenontography : n. Kirişlerin yazılı tarifi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

costotome : n. Kaburgayı kesmede kullanılan bistüri.


cryptectomy : n. Kriptin ameliyatla çıkarılması.


enthetic : a. 1. Enthesis'le ilgili; 2. Dışardan konulan, dışardan temin edilen.


faradization : n. Faradi yani hafif endüksiyon cereyanı uygulanarak yapılan tedavi.


genial : a. Çeneye ait.


glycogeusia : n. Ağızda tatlılık hissedilmesi.


irascibility : n. Çabuk öfkelenme, uyarı karşısında hemen kızgınlık gösterme hali.


macrocranium :


meniscocyte : n. Ortak şeklinde alyuvar, meniskosit.


metachromasia : n. Metokromazi.


mobilization : n. Harekete gelme veya getirme, müteharrik hale sokma.


monogony : n. Eşeysiz üreme. See: monogenesis.


nasology : n. Burun anatomisi ve hastalıkları bilgisi, nazoloji.


papulosis : n. See: Papulation.


paronychia : n. Dolama, panaris, paronikya.n. Yalnız ağızdan kullanılabilen bir antibiotik.


pathomorphism : n. Anormal morfoloji.


phobophobia : n. Herhangi bir şeye karşı kendisinde korku gelişmesinden aşırı korkma, fobi kazanmaktan korkma, fobofobi.


psychrophobia : n. Marazi soğuk korkusu, psikrofobi


roentgenometry : n. Röntgen ışınlarını ölçme (bilgisi).


sensible : a. 1. Hissedilir; 2. Duyar, hisseder, hassas, duygulu; 3. Tesir kabul eder.