Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tenontography nedir?

tenontography : n. Kirişlerin yazılı tarifi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbiform : a. Soğan şeklinde, bulbiformis.


cadaverous : a. 1. Kadavra ile ilgili; 2. Kadavraya benzeyen, özellikle renk ve görünüş bakımından kadavrayı andıran.


capsulectomy : n. Bir kapsülün cerrahi olarak çıkarılması, çoğu zaman göz merceği veya eklemler için kullanılan bir deyimdir.


clawhand : n. Parmak kaslarındaki atrofi sonucu elin pençe şeklini alması ilebelirgin durum, pençe el (Metakarpofalangeal eklemlerde ekstensiyon, interfalangeal eklemlerde fleksiyon söz konusudur).


common : a. Müşterek, ana, birleşik, ilkel, communis.


coracoid : a. Kargamsı, coracoides.


disruptive : a. Ayırıcı, yarıcı, çatlatıcı.


emmenia : n. See: Menstruation.


evolutionism : n. Evrim teoriis.


expression : n. Sıkıp içini boşaltma.


insulitis : n. Pankreas'ta Langerhans adacıklarının iltihabı.


metaicteric : a. İkteri izleyen, sarılık sonrası oluşan.


parapsychosis : n. Akıl hastalığına yaklaşan ruhi bozuklukalr, parapsikoz.


phospholipid : n. biochem. Lipid ihtiva eden fosforik asit bileşimi.


posthumeral : a. Humerus arkasında.


productive : a. Ürün veren, verimli, doğurgan.


prostration : n. Aşırı yorgunluk, bitkinlik, takatsizlik, dermansızlık, kuvvetsizlik.


resect : v. Yarıp parçasını çıkarmak.


ruthenium : n. biochem. Ru kembolü ile bilinen, atom no:44 ve atom ağırlığı: 101.1 olan kimyasal element, rutenyum.


shield : n. Kalkan şeklinde boru veya organ.