Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

tenontography nedir?

tenontography : n. Kirişlerin yazılı tarifi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bufidin : n. biochem. Bazı ödlübağalardan elde edilebilen bir zehir.


clinocephalism : n. Başın üst kısmının basık veya semer şeklinde çökük oluşu (Sfenoid ve paryetal kemiklerin erken kaynaşması nedneiyle).


cyclobarbitone : n. Uykuya zor dalan kimselerce kullanılan kısa etkili bir barbitürat.


dissonance : n. Ahenksizlik, uygunsuzluk.


duodenum : n. Onikiparmak barsağı.


dural : a. Dura mater'e ait.


hemocytozoon : n. Kan hücrelerinde yaşayan bir mikroparazit, hemositozoid.


heteroinoculation : n. Vücut dışı herhangi bir kaynaktan elde edilen bakteri veya virüslerin, aşı şeklinde verilişi, heteroinokülasyon.


hydrorophilic : a. Suyu emebilen, su emici, nem alıcı.


oppilative : a. 1. Tıkayıcı; 2. Peklik (inkıbaz) verici, kabzedici.


otorhinology : n. Kulak-burun bilgisi, otorinoloji.


perpendicular : a. Düşey, perendicularis.


pleuroperitoneal : a. Plevra ve periton'la ilgili.


pneumatic : a. 1. Hava (gaz) ile ilgili; 2. Solunum'la ilgili; 3. İçinde hava bulunan, hava (gaz) ile dolu.


polyamine : n. Canlı dokularda bulunan bir cins protein, poliamin (cadaverie, spermine v.s.).


preictal : a. İktus (beyin kanaması) öncesi.


presbyatry : n. İhtiyarlık sebebiyle işitme bozukluğu, yaşlılıkta işitememe.


proctophobia : n. Rektum hastalığından anormal derecede korkma.


rubella scarlatinosa : Hafif geçen ve kızıla benzeyen bir hastalık.


sinistrocularity : n. Solgöz hakimiyeti.