Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

tender nedir?

tender : a. dokunmakla acıyan, hassas.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulla : n. (pl. Bullae). Sulu kabarcık.


chloridemia : n. Kanda klorid miktarının artışı, idrarla atılması gereken kloridlerin kanda birikim göstermesi.


cholesterolemia : n. Kanda kolesterol bulunması


dioptometer : n. Gözün ışığı kırma gücünün ölçülmesinde kullanılan alet.


filamentary : a. İplik şeklinde, ince lif şeklinde.


flow : a. 1. Akı; 2. Muayyenzamanda akan su v.s.miktarı.


intercerebral : a. İki beyin yarıküresi arasında.


inomyxoma : n. See:Fibromyxoma.


Koch-Weeks Bacillus : n. Eksudasyon sıvılarında çoğu kazan polimorf lökositlerin içinde yer aldığı görülen gram-negatif çubuklar.


lamination : n. 1. Lam haline girme veya konulma; 2. Lamlı yapı; 3. Embriyotomide fetus başının kesilmesi.


leucotomy : n. Beynin ön lopunun beyaz maddesini kesme ameliyatı.


meniscectomy : n. Diz eklemi yarımay şeklindeki kıkırdağın ameliyatla çıkarılması.


morphologic : a. 1. Organizmanın ş ekil ve yapısıyla ilgili; 2. Morfoloji ile ilgili.


panhidrosis : n. Vücudun bütün yüzeyinin terlemesi, panhidroz.


phenylbutazone : n. Uzun etkili ve güçlü bir analjezik.


placebo : n. İlaç olarak verilen tesirsiz madde.


pyofecia : n. Cerahatli dışkı, feçeste irin bulunması, piyosefi.


quack : n. Şarlatan doktor.


response : n. Cevap.


rod : n. 1. Beş metrelik uzunluk ölçüsü; 2. Çomak.