Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

tender nedir?

tender : a. dokunmakla acıyan, hassas.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broca's area : n. Cerebrum'un sol yarı küresinde, Sylvius yarığının başlangıç bölümünde bulunan motor konuşma merkezi.


cephalhaematoma : n. Kafatasının periostalt dokularında oluşan kan birikintisi.


cheimaphobia : n. Soğuk veya kışı andıran fırtınalı havadan aşırı korkma.


contortion : n. Burulu olma, burma, burulma, contortus.


diagnostician : n. Teşhisçi.


diverticulum : n. (pl. diverticula). See: Diverticle:


electrosection : n. cildi kesmek veya yumuşak dokuları ayırmak için uygulanan cerrahi diyatermi tekniği.


eleothorax : n. Plevra boşuğuna yağ zerkedilmesi.


exocranial : a. Kafadışı yüzüne ait.


faradization : n. Faradi yani hafif endüksiyon cereyanı uygulanarak yapılan tedavi.


glossomantia : n. Dilin görünümü (paslı v.s)'ne göre hastalığa teşhis koyma.


hemoleukocyte : n.Beyaz kanyuvarı.


heterolysis : n. 1. Hücre veya dokunun kendisi dışında herhangi bir etken (toksin v.s.) sebebiyle erimesi; 2. Hayvan serumundaki eritrositlerin farklı türden diğer birhayvan eritrositleri tarafından eritilmesi, heteroliz.


hypermorph : a. & n. Vücudun üst kısmı olan ve oturduğu zaman kısa görünen (şahıs).


iodinophilous : a. İyot boyası ile kolayca boyanabilen.


melonoplasty : n. Yanaktaik herhangi bir şekil bozukluğun düzeltme amacıyla yapılan ameliyat, melanoplasti.


neuralgic : a. 1. Nevralji ile ilgili; 2. Nevralji niteliğnde; nevralji ile belirgin.


orchioncus : n. Testis tümörü.


pararthria : n. Kelimeleri doğru telaffuz edememe, konuşma bozukluğu.


processus : n. anat. Çıkıntı.