Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

tender nedir?

tender : a. dokunmakla acıyan, hassas.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blockade : n. 1. Anestetik madde enjeksiyonu ile sinirsel iletimi ortadan kaldırma, sinirsel iletimin kesilmesi; 2. Retiküloendotelyal hücrelerin yabancı mikro-organizmaları içine alıp yok etme (fagositoz) yeteneğini geçici olarak ortadan kaldırma, dolayısıyla hastanın enfeksiyona karşı reaksiyonunu önleme (zararsız bir boya maddesi v.s. nin i.v. enjeksiyonu sonucu).


brucella : n. Bruselloz'un etkeni gram-negatif bakteri cinsi.


cardiotonic : a. Kalb üzerine uyarıcı etki gösteren, kalbi kuvvetlendirici.


coeliac : a. Karna veya barsaklara ait, çelyak, çölyak, coeliacus.


endoappendicitis : n. Apandisin müköz zarının iltihabı.


fibroangioma : n. Lifli elementler ihtiva eden anjiyom.


full term : n. Olgunlaşmış,g ebelikte 40 haftayı doldurmuş.


galeropsia : n. Galeropia.


subjugal : a. Elmacık kemiği altında bulunan.


hyperemesis : n. Aşırı derecede kusma.


ischialgia : n. siyatik.


leukotoxic : a. Lökositleri yokeden.


lousiness : n. Bitlenme, bit enfestasyonu. See: Pediculosis.


metropathy : n. See: Metropathia.


mucocutaneous : a. Mukoza ve deriye ait.


normosthenuria : n. İdrarın miktar ve yoğunluk bakımından normal oluşu.


nostrils : n. Burun delikleri.


override : v. Kırılmış bir kemiğin bir ucunu diğerinin üzerine koymak.


pachydactylia : n. El ve ayak parmaklarının büyümesi, pakidaktili.


paranoiac : a. 1. Paranoya ile ilgili, paranoyaya bağlı; 2. Paranoya gösteren, paranoya ile belirgin; 3. Paranoya gösteren kimse, paranoya'lı kişi.