Bugün : 28 Mayıs 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

telegony nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

telegony : n. Bir babanın başka bir babadan fakat aynı anadan çocuk üzerine bıraktığı farzolunan tesir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capacity : n. 1. Güç, yetenek, kapasite, herhangi bir şeyi yapabilme yeteneği; 2. Herhangi bir cismin işgal ettiği yer, hacım; 3. Zihnin anlama ve kavrama yeteneği, zihin kapasitesi; 4. Elektrik akımına maruz kalan cismin elektrik yükünü alma veya tutma özelliği.


cariogenicity : n. Herhangi bir faktörün diş veya kemikte çürük yapabilme kudreti, çürütme yeteneği.


contaminate : v. Kirletmek, yabancı madde etkisiyle saflığını bozmak, bulaştırmak, enfekte etmek.


defibrillation : n. Kalp adalesindeki fibrilasyonun (atrila veya ventriküler) durdurulması ve normal kalp siklüsunun avdet ettirilmesi.


encephalomere : n. Embriyonik beyini oluşturan segmentlerden biri.


esophagus, oesophagus : n. Yemek borusu, özofagus, oesophagus.


galea : n. (pl. galeae). Takke


utriculus : n. (pl. Utriculi). See: Utricle.


heterochromatin : n. biochem. Kromozomlarda bulunan ve hafif boya alan kromatin maddesi.


hydatid : n. İnsan veya hayvan vücudunda bulunan ve içinde su ve ekinokok sürfesi bulunan kesecik, hidatit.


hyperasthenia : n. Aşırı zaafiyet.


intrapulmonary : a.Akciğeriçi.


lateral : a. 1. Yan; 2. Dışyan (ile ilgili) lateral lateralis.


leptoscope : n. Son deerce ince tabaka veya zarın kalınlığını ve bileşimini tayin (tesit) edebilen cihaz, leptoskop.


monobulia : n. Belli bir şeye karşı aşırı istek gösterme, tek şey üzerinde yoğunlaşmış aşırı istek.


otopathy : n. Kulak hastalığı, otopati.


parasteatosis : n. Yağ bezlerinin bozukluğu.


percussor : n. Perküsyon yapan alet.


piesimeter : n. 1. Sıvıların basınç yeteneğini ölçme aleti; 2. Ana boruya takılıp suyun basıncını ölçen alet.


retrotarsal : a. Gözde tarsusun arkasında kalan.