Bugün : 27 Mayıs 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

telangiitis nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

telangiitis : n. Kılcal damar iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradylogia : n. Akli bozukluktan ileri gelen konuşma yavaşlığı.


chloralism : n. 1. Keyif verici etkisi sebebiyle devamlı kloral kullanma alışkanlığı; 2. Devamlı veya aşırı kloral kullanımına bağlı zehirlenme hali, kloral zehirlenmesi.


choledochectomy : n. Ana safra kanalının ameliyatla çıkarılması.


coalescence : n. Birleşme, kaynaşma, normalde ayrı iki parçanın birbiriyel birleşmesi.


convergecne : n. Yaklaşma durumu, mesela yakına bakarken gözlerin yaklaşması.


hematozemia : n. Sızıntı halnide devamlı kan kaybı, tedrici kankaybetme.


hemoagglutination : n. See: Hemagglutination.


infiltrate : v. 1. İçeri geçmek, bir bölge içine sızmak; 2. Geçme veya sızma sonucu dokuda toplanan, katı veya sıvı haldeki madde.


irreducible : a. Yerinden ayrılmış bir organın veya bir fıtığın eski haline getirmenin mümkün olmaması.


leukotoxin : n. Lökositleri yokeden, toksin.


lipolipoidosis : n. Doku hücrelerinde yağ ve yağa benzer maddelerin toplanması.


modiols : n.Cochlea ortasındaki kemik kısmı, modiyolus.


nephrorhaphy : n. Böbreğin dikilmesi.


oligodipsia : n. Susamama, oligodipsi.


palpebration : n.Göz kırpma.


parachordal : a. Embriyonda kafa kemiğinin kıkırdaksı kaidesine ait.


patulous : a. Açık, yapılmış, yaygın.


pneumohemothorax : n. Plevra boşluğunda hava ve kan bulunması.


reimplantation : n. Bir organ veya kısmın tekrar yerine yerleştirilemsi.


retort : n. İmbik.