Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

taste nedir?

taste : n. & v. 1. tat, tadım, gustus; 2. tatmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromomania : n. Brom bileşiklerinin devamlı kullanımı sonucu gelişen mani hali.


centinormal : n. Bir maddenin % 1 (0.01)'liği 0.01 oranındaki normal eriyiği.


cryothalamectomy : n. Parkinson hastalığında veya diğer hiperkinetik durumlarda talamus bölgesine aşırı soğuk uygulanması, bu bölgelerin dondurularak tahribi.


ethisterone : n. Progesteron'a benzer özellikleri olan ağız yoluyla etkili bir bileşim.


functional : a. 1. Vücut organının görev ve hareketlerine ait; 2. Normal vazifesini gören.


heaptorenal : a. Karaciğer ve böbreklere ait.


hyperemic : a. Kan hücumuna ait.


hyperpiesia : n. see: Hyperpiesis.


hyponychial : a. Tırnak altında.


hypophosphite : n. biochem. Hipofosforik asidin herhangi bir tuzu, hipofosfit.


inalimental : a. Besleyici olmayan.


lentigo : n. (pl. lentigines) Çil leke, benek, ufak ben


limbus : n. (pl. limbi). kıyı, kear.


monocytic : a. Monosite ait.


phatne : n. Diş çukuru.


posthioplasty : n. Sünnet derisinin plastik tamiri.


prosopectasia : n. Yüz büyümesi, büyük yüzlülük.


prostatodynia : n. Prostat ağrısı.


quadruple : a. Dörtlü.


stethogoniometer : n. Göğüs kavsini ölçen cihaz.