Bugün : 25 Mayıs 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

tarsotomy nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

tarsotomy : n. Tarsus kıkırdağı ameliyatı, torasotomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

by-pass : n. 1. İki kan damarı arasında damar grefi kullanarak sun'i geçit oluşturma (koroner by-pass gibi); 2. Kanal ş eklindeki iki organ veya oluşum arasında, ağız ağıza dikmek suretiyle geçit oluşturma (jejunoileal by-pass gibi).


chirology : n. Belli parmak ve el hareketleri yardımıyla karşılıklı anlaşma, parmak alfabesi ile konuşma.


chloralization : n. 1. Kloral ile uyuşturma, kloral anestezisi; 2. Kloral zehirlenmesi.


chordal : a. 1. Kordon veya kordon şeklindeki oluşumla ilgili; 2. Embriyo'da chorda vertebralis'le ilgili.


corneo-iritis : n. Kornea ile iris iltihabı.


dermatoxerasia : n. Derinin kuruyup sertleşmesi.


endoglobular : a. Kan küreciklerinde bulunan.


enterohepatitis : n. Karaciğer ve barsakların iltihabı, entorhepatit.


excitosecretory : a. Salgıyı uyaran.


furrow : n. 1. Karık; 2. Karışık; 3. Oluk.


guillotine : n. Bademcikleri çıkarmakta kullanılan ve döner ir ustura vasıtasiyle ince dilimler kesebilen cerrahi alet.


hydrothionemia : n. kanda hidrojen sülfat bulunması.


hyperosmotic : a. 1. Ozmoz'u hızlandırıcı; 2. Hızlanan ozmoz'un sebep olduğu, artan ozmoz'a bağlı.


iris : n. Gözün iris tabakası, gözbebeği etrafındaki renkli halka, iris.


Little's Disease : n. Spastik tipte dipleji, bacakların makas şeklinde bükülmesine sebep olur.


limosis : n. Aşırı açlık hali, anormal açlık.


mesonphros : n. (pl. mesonephron) Embriyonun ifraz organı, mezonefron, mezonefroz.


neuropsychiatry : n. nöroloji ve psikiyatrinin birleşmeis ile meydana gelen bilim dalı.


neurotoxic : a. sinir hücreleri üzerine toksik etki gösteren sinir hücrelerini tahrip eden, nörotoksik.


onychoschizia : n. Tırnakların yatay çatlağı.