Bugün : 28 Mayıs 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

tarsorrhaphy nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

tarsorrhaphy : n. Tarsus kıkırdağının dikilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromatolysis : a. 1. Hücre çekirdeği içindeki kromatin kitlesinin eriyip kaybolması; 2. Sinir hücrelerindeki Nissle cisimciklerinin eriyip kaybolması (Bazı patolojik durumlarda izlenir).


exodontology : n. Diş hekimliğinin dişleri çekme bahsini inceleyen dalı, eksodontoloji.


extract : n. 1. Öz, hülasa; 2. Ham maddelerdeki cevherin su, alkol, eter gibi maddelerle eritilerek elde edilmesi (bu eritici madde sonradan uçurularak cevher saf halde meydana çıkarılır).


fenestrate : v. Dlik açmak.


fermentation : n. Mayalanma, fermentasyon.


fluorosis : n. "Fluorine" ile kronik zehrilenme.


galactosuria : n. İdrarla galaktoz çıkarılması hali (gebelerde).


heteropathy : n. Zıddı ile tedavi.


hexamine : n. Toksisitesi düşük bir idrar yolu antiseptiği.


hydropyonephrosis : n. Ureter'in tıkanması sonucu böbrek pelvisinde idrar ve cerahat toplanması hali, hidropiyonefroz (Cerahatli idrarın birikimi nedeniyle böbrek şişer).


leukocyturia : n. İdrarda lökosit bulunması, lökosit işeme, lökositüri.


meteorophobia : n. Marazi meteor korkusu.


myalgia : n. Belli başlı bir bozukluk görüleksizin duyulan kas ağrısı, miyalji.


neformation : n. 1. Yeni doku oluşması, neoformasyon; 2. Tümöral doku kitlesi, tümör, ur.


onomatophobia : n. Bazı isim veya kelimeleri duymaktan ürküntü duyma, belli isim ve kelimelerden korkma, onomatofobi.


ontogeny : n. 1. Organizmanın kaynak ve gelişimi; 2. Buna ait tarih ve bilgi, ontojeni.


onychoclasis : n. Tırnak kırılması.


phacoma : n. Göz merceğinden gelişen tümör, göz merceği tümörü.


progenia, progeny : n. Zürriyet.


pubofemoral : a. Çatı kemiği (pubis) ve femura ait.