Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tarsadenitis nedir?

tarsadenitis : n. Gözkapağı iskeletini oluşturan sert bağ dokusunun, kapak kenarındaki Meibom bezleri ile beraber iltihabi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellularity : n. Mevcut hücrelerin yapı veya sayı bakımında nniteliği.


chiropractic : n. Subluksasyona uğramış processus transversus'ların sinir kökleri üzeirndeki baskısını azaltmak için vertebralara elle yapılan müdahale.


epitonic : a. Aşırı gerginlik gösteren tonüs'ü artmış.


germ : n. 1. Tohum, çim, tohum veya yumurtada bulunan asıl hücrecik; 2. Mikrop.


gonioscopy : n. Gonioskop kullanarak göz ön kamarasına ait açının ölçülmesi.


tenontagra : n. Kiriş veya kirişleri tutan gut hastalığı.


hyperglycinemia : n. Serumda fazla miktarda glisin bulunması.


marriageableness : n. Cinsel gelişimini tamamlayıp evlenecek yaşa erişmiş olma, evlilik çağında bulunma, yetişkinlik.


medicus : n. Doktor, hekim


meningomyelocele : n. Meninkslerin ve omuriliğin yaptığı fıtık.


neuromyelitis : n. Sinir ve omurilik iltihabı, nevromiyelit.


nyctalope : n. Gecleri gözü görmeyen şahıs, niktalop.


oncography : n. Organdaki hacım değişikliklerinin, onkograf aracılığıyla kaydedilmesi, onkografi.


optomyometer : n. Gözün dış kaslarının gücünü ölçen alet, optomiyometre.


paraphora : n. Hafif derecede zihni bozukluk.


perijejunitis : n. Jejunum çevresi iltihabı, perijejünit.


pneumotyphus : n. Zatürrie ile karışık tifo veya tifüs hastalıı.


rhotacism : n. "R" harfini yanlış telaffuz etme, rotasizm.


salicylated : a. biochem. Salisilik asitle yüklenmiş salisilat ihtiva eden.


serratus : n. Dişli kas, musculus serratus