Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

tarsadenitis nedir?

tarsadenitis : n. Gözkapağı iskeletini oluşturan sert bağ dokusunun, kapak kenarındaki Meibom bezleri ile beraber iltihabi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchiole : n. Nefes yollarının akciğer lobülleri içindeki parçası, bronşiyol.


choler : n. Safra choledochus.


collidine : n. biochem. Bozulmuş hayvani maddeden açığa çıkan zehirli yağlı madde, ptomain [C6H2N(CH3)3].


exogamy : n. Farklı hücrelerden meydana gelen elemenlerin birleşmesinden meydana gelen döllenme.


fibromyxoma : n. Lifli elementler ihtiva eden miksom.


gallus : n. (pl. galli). Horoz.


hyperchroma : n. Eritrositlerdei hemoglabin miktarının artması.


insulator : n.Elektrik veya ısıyı iletmeyen madde,izolatör.


ischiopubic : a. İskiyum ve çatılara ait.


isthmian : a. İstmusa ait.


masotideocentesis : n. Mastoid boşlukların parasentezi.


myrtiform : a. Mersin yaprağı biçiminde, mersinbiçim, myrtiformis.


necrectomy : n. Gangrenli (ölü) dokunun ameliyatla çıkarılması.


odontoceramotechny : n. Porselen diş yapma sanatı.


osteanabrosis : n. Kemik atrofisi.


pachymeningitis : n. Dura mater iltihabı, pakimenenjit.


pulmonitis : n. Akciğer iltihabı, pnömoni.


pyelitis : n. Piyelon iltihabı, piyelit.


radiotoxemia : n. Işınım sonucu olan toksemi.


saccharomycosis : n. 1. Saccharomyces ihtiva eden nodüllerle müterafık cilt hastalığı; 2. Mayalardan mütevellik hastalık.