Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tarsadenitis nedir?

tarsadenitis : n. Gözkapağı iskeletini oluşturan sert bağ dokusunun, kapak kenarındaki Meibom bezleri ile beraber iltihabi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clasp : n. 1. Herhangi bir şeyin belli bir yere tutunmasını sağlayan araç; 2. Protez'in diş üzerine veya diş etine tutunmasını sağlayan bölümü; 3. Kırık kemki uçlarını birbirine tutturmada kullanılan araç.


decase : n. Ölüm, vefat.


dehydorcholesterol : n. See: calciferol.


epulis : n. Muhtelif alveol kenarları üstünde bulunan tümörler (şişler), dişetinin lifli tümörü.


evaporation : n. Tebahhur, buharlaşma, evaporasyon.


globulinemia : n. Kanda globulin bulunması, globülinemi.


heptaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının yedi katına sahip oluşu.


tensor : n. Bir organı geren kas.


gymnospore : n. Zarfsız spor.


half-breed : a. 1. Melez; 2. yarım kan.


hyperestrogenism : n. Aşırı östrojen salgılanması, vücutta aşırı östrojen salgılanmasının sebep olduğu durum.


hysteromyoma : n. Uterus tümörü.


inadequacy : n. Kifayetsizlik, yetmezlki, yetersizlik.


lipogenous : a. 1. Yağ oluşmasıyla ilgili; 2. Yağ oluşmasına sebep olan, yağ yapan; 3. Yağ toplanmasına bağlı, yağlanmanın sebep olduğu.


mammilla : n. 1. Meme başı, meme başı şeklinde organ; 2. Memecik.


misogamy : n. İzdivaçtan nefret, evlenmeye karşı duyulan marazi nefret, miozgami.


mithramycin : n. Antitümoral bir madde.


mycoderma : n. deri mantarı, mikoderm


ovogenesis : n. See: Oogenesis.


perverted : a. Anormal hale dönmüş, gayritabii şekle girmiş.