Bugün : 23 Temmuz 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

tarsadenitis nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

tarsadenitis : n. Gözkapağı iskeletini oluşturan sert bağ dokusunun, kapak kenarındaki Meibom bezleri ile beraber iltihabi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cirrhosis : n. Siroz: Karaciğer lobülleri arasındaki bağ dokusunun çoğalması sonucu karaciğerde dejenerasyon (Hanat ve Leinec gibi).


coagulase : n. Kanda pıhtı oluşmasını kolaylaştıran enzim, özellikle patojen stafilokoklar tarafından salgılanan kanın pıhtılaşmasınasebep olan bir enzim.


diffusiometer : n. Bir ortamdan diğer bir ortama geçen moleküllerin yayılma hızını ölçen alet.


electrophobia : n. Elektrikten korkma, elektrik akımı ile temasa geleceğinden aşırı ürkme.


end (o) : pref. içinde içine.


epulosis : n. 1. Nedbe oluşması, nedbeleşme; 2. Nedbe


erysipelas : n. Yılancık, deride streptokoklarla meydana gelen ateşli ve bulaşıcı enfeksiyon, erizipel.


esophagoscopy : n. Özofagusu görerek muayene etme, özofagoskopi.


filaricide : n. Filaryaları yokeden bir faktör, filarisid.


impregnate : v. Gebe etmek ,döllemek.


magnesia : n. biochem. Magnezyum oksit, magnezya (Mgo).


medicament : n. İlaç, tedavide kullanılan madde.


melanoderma : n. Ciltte melanin muhtevası artmış parçalar bulunması.


neoplastic : a. Neoplazmaya ait.


odontorrhagia : n. Diş çıkarıldıktan (çekildikten) sonra kanama yapması, odontoraji.


opiomania : n. Afyon iptilası, afyonkeşlik, opyomani.


paracme : n. Krizin son mertebesi.


paraphrenitis : n. Diafragma'ya komşu dokuların iltihabı.


pentolysis : n. pentozun ayrışması veya parçalanması, pentoliz.


prostatocystotomy : n. Mesane ve prostat ameliyatı.