Bugün : 19 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

tars(o) nedir?

tars(o) : pref. 1. gözkapağı kenarı; 2. Ayak bileği, tarsus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchospirometer : n. Akciğerin kapasitesini ölçmekte kullanlılanl bir aygıt.


choreomania : n. Koreik hareketlerle birarada seyreden mani, özellikle koreik hareketlerin eşlik ettiği gebelik psikozu.


deamidation : n. Bileşikten, kimyasal reaksiyonla amied grubunun çıkarılması bileşiğin, yapısındaki amide gruplarını kaybetmesi.


decidual : a. 1. Desidüa ile ilgili; 2. Desidüa'a benzeyen.


dermatome : n. Gref olarak hazırlanmak üzere çeşitli kalınlıklarda deri plakaları kesebileln aygıt, dermatom.


epicardia : n. Yemek borusunun diafragma'nın altında kalan abdominal kısmı, diafragma ile mide arasındaki özofagus bölümü.


flank : n. Böğür.


flav(o) : pref. Sarı, flavus.


tentative : n. 1. Tecrübi, deneysel; 2. Değişebilir.


tentigo : n. Marazi uyuşukluk.


heliophobia : n. Marazi güneş ışığı korkusu, helyofobi.


hypofunction : n. fizyolojik fonksiyonun normalden az oluşu.


leukotoxin : n. Lökositleri yokeden, toksin.


lithia : n. biochem. Lityum oksidi.


macrodontism : n. Dişlerin anormal derecede büyük oluşu.


maturation : n. 1. Cerahat toplama veya toplatma; 2. Olgunlaşma, tekamül etme, matürasyon.


meningoencephalomyelopathy : n. Meninks, beyin ve omurilik hastalıklarının genel adı.


omentorrhaphy : n. Omentumun dikilmes.i


opiomania : n. Afyon iptilası, afyonkeşlik, opyomani.


plasmosome : n. Hücrenin hakiki nüvesi.