Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

tars(o) nedir?

tars(o) : pref. 1. gözkapağı kenarı; 2. Ayak bileği, tarsus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

compromise : baskı altında tutulan arzuları gizlemek suretiyle şuur tarafından kabul edileibilecek hale getirilmelerini sağlayan mental bir mekanizma, uyuşma, anlaşma.


elastometry : n. Elastikiyeti ölçme.


ergot : n. İlaçta kullanılan hastalıklı çavdar tanesi.


gel : n. biochem. Katılaşmış pelte halinde koloid, jel.


heterolytic : a. 1. Heteroliz veya heterolizin ile ilgili; 2. Heteroliz veya heterolizin'in sebep olduğu.


hypothymism : n. Timus bezinin yetersiz çalışması, timus bezindeki yetersiz çalışma sonucu gelişen patolojik durum.


hysterogenous : a. See: hysterogenic.


inanition : n. Tamamen gıdasız bırakılmış birk vücudun aldığı fiziki durum, gıdasızlık, inanisyon.


lipochromogen : n. Lipokron öncüsü made.


moria : n. 1. Marazi şakalaşma temayülü; 2. Gevezelik ve budalalıkla vasıflı bunama.


myelogenesis : n. Merkezi sinir sisteminin gelişmesi, miyelojeniez.


myocarditis : n. Miyokard iltihabı miyokardit.


nakuruitis : n. Bir çeşit kobalt azalması hastalığı.


opalescent : a. Opal veya sedefte olduğu gibi renkleri dağınık ve mat gösteren.


operative : a. 1. Operatif: Ameliyata ait; 2. Ameliyatın sebep olduğu; 3. Tesirli, etkili, faal hareketli, operativus.


optics : n. Görme ve ışıkbilimi, optik.


paries : n. (pl. paritees). Duvar, çeper, cidar.


peladophobia : n. Marazi kellik korkusu, peladofobi.


phasia- : suff. Konuşma, konuşma yeteneği anlamına sonek.


phototropism : n. Işık tesiriyle yön tayin etme.