Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

tars(o) nedir?

tars(o) : pref. 1. gözkapağı kenarı; 2. Ayak bileği, tarsus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chest : n. Göğüs, pektus, toraks


chondralgia : n. Kıkırdak ağrısı.


circular : a. Dairesel dairevi circularis.


cystometrography : n. mesane içindeki basınç değişimlerini çizelge halinde kaydetme.


fontanel(le) : n. 1. Bıngıldak; 2. Yeni doğmuş ve süt çocuğunun başında henüz kemikleşmemiş ve kıkırdak halini bir müddet daha muhafaza edecek olan yerler, fontanella.


glossotrichia : n. Dilin kıllı olma hali, kıllı dil.


hamartophobia : n. Günah işlemekten aşırı korkma, günah korkusu.


hemoconcentration : n. Alyuvar hacminin, plazma hacmına oranla daha çok olması, kanın koyu olması.


hyperergia : Aşırı derecede alerji.


incudostapedial : a. Örs ve üzengi kemiklerine ait.


meta : pref. 1. Arasında ortasında (yer ve mevki); 2. Sonra (zaman); 3. değişme.


neonatus : n. Yenidoğmuş bebek. See: Neonate.


onychophagy : n. Tırnak yeme (ısırma) fena alışkanlığı, onikofaji.


ovium : n. Olgun yumurta.


pachycholia : n. Safranın anormal şekilde koyu kıvam gösterişi.


pederast : n. Pederasti'ye müptela kişi.


paranoiac : a. 1. Paranoya ile ilgili, paranoyaya bağlı; 2. Paranoya gösteren, paranoya ile belirgin; 3. Paranoya gösteren kimse, paranoya'lı kişi.


paraplectic : a. See: Paraplegic.


phosphopenia : n. Vücudda fosfor azalamsı, vücudun fosforsuz kalması, fosfopeni.


pleurapophysis : n. Kaburga veya müşabihi.