Bugün : 28 Mayıs 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

tars(o) nedir?

tars(o) : pref. 1. gözkapağı kenarı; 2. Ayak bileği, tarsus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chalk : n. & 1. biochem. Tebeşir, kalsiyum, karbonatın billüri olmayan şekli; 2. Eklemlerde meydanag elen madeni birikme.


cleidocranial : a. Köprücük kemiği ve başla ilgili.


culdocentesis : n. Vagina arka cidarından girilerek yapılan Douglas ponksiyonu.


disability : n. Herhangi bir işi yapmada yetersizlik, güçsüzlük, kuvvetsizilk.


ego : n. Ego, şahsın kendisi, bilinçli şahsiyet.


febricant : a. Vücut ısısını yükselten, ateş yükselmesine sebep olan.


inviable : a. Yaşama yeteneği olmayan, dış ortama uyacağı derecede gelişmemiş (fetüs hakkında).


lipolipoidosis : n. Doku hücrelerinde yağ ve yağa benzer maddelerin toplanması.


medrogestone : n. Ağızdan veya zerk yoluyla kullanılabilen bir dişilik hormonu.


neurotrosis : n. Sinirin dezelenmesi, sinir incinmesi, nörotroz.


oligodipsia : n. Susamama, oligodipsi.


oxygenator : n. Kalb cerrahisinde kullanılan yapay akciğer cihazı.


oxyuride : n. Oxyuris cinsi herhangi birparazit, kıl kurdu.


primates : n. Omurgalı memelilerin insan, maymun ve benzeri bazı canlıları içine alan üst takımı.


rabbeting : n. Çentikler gösteren kırık kemik uçlarının birbiri içine girmesi.


retinopapillitis : n. Retina ve göz (görme) papillası iltihabı.


roentgenkymography : n. Bir organın hareketini röntgenle tesbit etme, röntgenkimografi.


semisideration : n. See: Hemiplegia.


shuddering : n .see: Fremitus.


siriasis : n. Güneş çarpması.