Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

tars(o) nedir?

tars(o) : pref. 1. gözkapağı kenarı; 2. Ayak bileği, tarsus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blockade : n. 1. Anestetik madde enjeksiyonu ile sinirsel iletimi ortadan kaldırma, sinirsel iletimin kesilmesi; 2. Retiküloendotelyal hücrelerin yabancı mikro-organizmaları içine alıp yok etme (fagositoz) yeteneğini geçici olarak ortadan kaldırma, dolayısıyla hastanın enfeksiyona karşı reaksiyonunu önleme (zararsız bir boya maddesi v.s. nin i.v. enjeksiyonu sonucu).


brain : n. Beyin.


cenadelphus : n. Her ikisi de ayrı gelişmiş olup, sadece birkaç organı müşterek yapışık ikizler.


coxitis : n. Kalça kemiği iltihabı.


cytoid : a. Hücreye benzeyen, hücrevi, hücresel.


dermatatrophia : n. Deri atrofisi. dermatit.


eriometer : n. Çok ufak taneciklerin büyüklüğünü ölçen alet.


exanthema : n. (pl. exanthemata) Enfeksiyon hastalıklarında görülen deri üzerindeki kızartı veya lekeler ve kabarıklar, egzantem.


fluid : n. Mayi, sıvı, likid, liquor.


intermarriage : n. 1. Farklı ırklar arasında evlenme, değişik millet fertleri arasında evlenme; 2. Kan akrabalığı olan kişiler arasındaki evlenme, yakın akraba fertleri arasında evlenme.


macrobrachia : n. Kolların aşırı uzun ve iri oluşu.


musculous : a. See: Muscular.


oligidria : n. Ter ifrazı azalması, terleyememe.


ophthalmotropometer : n. Göz hareketlerinin derecesini ölçmede kullanılan alet, oftalmotropometre.


oromaxillary : a. Ağız ve üst çene bölgesine ait.


pachyglossia : n. Dilin anormal kalınlaşması, dil kalınlığı, pakiglosi.


paraparetic : a. 1. Paraparezi ile ilgili; 2. Paraparezi gösteren kişi.


plasmotropism : n. Dalak ve kemik iliğinin, alyuvarları tutup tahrip etme yeteneği.


premolar : a. Azı dişi önünde bulunan.


pretympanic : a. Kulak zarı önünde.