Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

target nedir?

target : n. Hedef.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalotripsy : n. Fetüs başının, sefalotrib aracılığıyla ezilesi ve dışarı çekilmesi (Doğumun imkansız olduğu durumlarda başın delinmesini takiben yapılır).


diatomic : a. 1. İki atomlu; 2. İki değerli.


divisible : a. Bölünebilir, parçalara ayrılabilir.


dysorexia : n. İştahsızlık.


ethmoiditis : n. Burun kemiği boşlukları iltihabı, etmoidit.


fervor : n. Sıcaklık, hararet, yüksek ateşin vücutta meydana getirdiği sıcaklık.


tenoreceptor : n. Kiriş içinde bulunan bir sinir reseptörü.


hemoblast : n. İlkel kan hücresi.


hydradenitis : n. Ter bezlerinin iltihabı.


hyposystole : n. Sistolün normalden daha az olması (kalb yetmezliğinin hafif başlangıç hali).


hysterology : n. Rahim bilgisi, rahimbilim, hisetroloji.


lemography : n. Veba veya diğer bulaşıcı hastalıklar hakkında yazılan eser, lemografi.


mastocarcinoma : n. Meme kanseri.


metatarsectomy : n. Metatars kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


monticulus : n. (pl. monticuli). Dağcık, tepecik.


pectoralgia : n. Nevraljik göğüs ağrısı.


polygenetic : a. Çeşitli kaynaklı olan, polijenez.


preeruptive : a. Deride kızartı veya kabartıların görülmesinden önce, erüpsiyon öncesi.


profuse : a. Ölçülemeyecek kadar bol, profuz.


pronate : v. 1. Yüzü koyun yatmak veya yatırmak; 2. Elleri veya ön ayakları avuç içi yere doğru çevrilmiş durumda tutmak ve o duruma getirmek; 3. İçe döndürmek veya dönmek.