Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

target nedir?

target : n. Hedef.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boric : a. biochem. Borik, borakslı.


butylaminobenzoate : n. Lokal anestezik bir madde.


cillosis : n. Göz kapağının istemdışı titreşim göstermesi, göz kapağı seğirmesi.


cluneal : a. İlye (kabaet) ye ait.


concept : n. kavram, fikir,g örüş, telakki.


electrocardiographyy : n. Kalbin çalışmasından doğan aksiyon akımlarının yazılması.


eventration : n. Karındaki organların dışarıya çıkması.


fairbank's splint : n. Erb felcinin tedavisinde kulanılan özel bir latel çeşidi.


glycoregulation : n. Şeker metabolizması kontrolü.


granulopoiesis : n. Granülositlerin oluşum ve gelişimleri.


ichthyophobia : n. Balıklara karşı tiksinti duyma, balık eti yemekten aşırı derecede iğrenme.


intermediate : a. 1. İki şeyni arasında yerleşmiş, arada (ortada) bulunan; 2. Arada meydana gelen, seyiresnasında oluşan; 3. Kimyasal reaksiyonun seyri esnasında oluşanmadde, ara madde.


karyomitome : n. Hücre çekirdeğinde kromatin iplikçiklerinin oluşturduğu ağ, kromatin ağı.


keratectomy : n. Korneanın bir parçasının ameliyatla çıkarılması, keratektomi.


macrobiote : n. Uzun ömürlü hayvan veya bitki.


medullization : n. Kemikte ilik boşluğunun çok büyümesi.


myxopoiesis : n. Sümük oluşumu.


parieto-occipital : a. Parietal ve oksipital kemiklere veya bölgelere ait olan, bu oluşumları birlikte ilgilendiren.


parity : n. Bir kadının doğurduğu çocuk sayısına bakılarak belrilenen durumu.


periglottic : a. Dil derisine ait, periglottik.