Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

tare nedir?

tare : n. 1. Bir şeyin tartısından indirilen kabın ağırlığı, dara; 2. Darasını çıkarmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

candidiasis : n. Candida türüne mensup mantarların sebeb olduğu hastalık.


blepharophimosis : n. Göz kapakları aralığının kapak köşelerinin birbirine yapışması sebebiyle daralması.


clonic : a. Spazma ait, spazm.ı


dextrocular : a. Sağ gözü ile sol gözüne oranla daha iyi gören.


gorget : n. Taş çıkarmağa mahsus cerrah aleti.


uvulotomy : n. Küçük dil ameliyatı.


horizocardia : n. Kalbin yatay duruşu.


hymenotome : n. Herhangi bir zarı kesmede kullanılan bistüri, himenotom.


hypo : pref. Aşağı, daha az, altında, alt, hipo.


meninges : n. pl. Beyni ve omuriliği çevreleyen zarlar.


mesarteritis : n. Arterlerin tunica media'sının iltihabı, mezarterit.


molybdenum : n. biochem. Mo sembolü ile bilinen atom no: 42 ve atom ağırlığı: 95.95 olan ve demire benzermadeni ağır bir element, molibden (Mo=95.95).


neuromalacia : n. Sinirlerin yumuşaması, nevromalasi.


opsonic : a. 1. Opsonin'le ilgili; 2. Opsonin etkisi gösteren, bakterilerin imhasını kolaylaştıran, opsonik.


osteoclastic : a. 1. Osteoklasta ait; 2.Kemiği tahrip ed en.


pel-ebstein's Fever : n. Hodgkin hastalığında düzenli olarak tekrarlayan ateşli dönemler.


photon : n. Işık enerjisi birimi, foton.


precranial : a. Kafatası (cranium)'nın ön kısmında.


recessive : n. Yavruya geçen ve onda kendini belli etmeden gizli bir şekilde kalan herediter karakter,resesif.


rheology : n. Herhangi bir sıvı akımını ve bu akımın gösterdği özellik ve değişimleri inceleyen bilim dalı, reoloji.