Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

tare nedir?

tare : n. 1. Bir şeyin tartısından indirilen kabın ağırlığı, dara; 2. Darasını çıkarmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capitellum : n. Humerus'un alt dış ucunda yer alan düz, yuvarlak hatlı ve küçük bir çıkıntı, Radius başı ile birleşerek eklem yapar.


cardiopericarditis : n. Kalbte kas (myokart) ve seroza (perikart) tabakalarının beraber iltihabı.


centipede : n. Chilopoda sınıfına mensup herhangi bir eklembacaklı, özellikle kırkayak.


cupping-glass : n. Vantuz.


duodenojejunal : n. Duodenum ile jejunumu ilgilendiren, bu organlarla ilgili olan.


dysphylaxia : n. Uykudan erken uyanma, uykunun erken kesilmesi ile belirgin bir çeşit uyku bozukluğu.


exocardial : a. 1. Kalb dışı; 2. Eksokardiye ait.


exophyte : n. Dış parazit, organizmanın üzerinde yaşayan parazit.


globulism : n. kanda eritrosit sayısının aşırı artımı ile belirgin durum.


holoblast : n. Birbiri arkasına hızla bölünen döllenmiş oum'un oluşturduğu hücre kümesi, blastula öncüsü hücre kümesi.


hypofibrinogenemia : n. Kanda fibrinojenazalması, hipofibrinojenemi.


hypocalcia : n. Kalsiyum noksanlığı, kalsiyumsuzluk.


intra-abdominal : a. Karında olan, karıniçi.


ipsation : n. Kendi vücudunda erotik bölgeleri uyararak cinsel tatmine erişme, kendi kendine cinsel doyum.


islet : n. Adacık.


Kirschner Wire : n. Traksiyon yapılması için kemiğin içinden geçirilen bir tel.


medicolegal : a. Adli tıbba ait.


multicellular : a. Birçok hücrelreden oluşan.


multigravida : n. Üç veya daha fazla doğum yapan kadın.


nanocormia : n. See: nanosomia.