Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

tardive nedir?

tardive : a. Yavaş gelişen, geç meydana çıkan, tardif.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caduca : n. Bozulmuş dış gebelikte uterus'tan dışarı atılan, üçgen şeklinde desidua, kadük.


carotenase : n. biochem. Karoteni A. vitamine çeviren bir enzim.


catalysis : n. biochem. Kataliz, bazı maddelerin kendi asıllarına halel gelmeden başka maddelerin bileşimi üzerinde yaptıkları tesir.


convulsive-therapy : n. Elektropleksi, elektroterapi, elektrokonvülsif tedavi, ruhi bozuklukların tedavisinden yararlı olan fiziksel bir yöntem.


enarthrosis : n. Yuvarlak oynak (eklem) enartroz.


erythrometer : n. kırmızılık derecesini ölçme aleti, eritrometre.


exocervix : n. Uterus boynunun vagina içine açıldığı bölge.


galvanization : n. Galvanik cereyanla tedavi.


gonecyst : n. Seminal vezikül.


hemat : n. pref. Kan.


hemisphere : n. Beyin yarım küresi, hemisphaerium (hemispharia).


hexobarbitone : n. Etkisi çabuk meydana çıkan, ancak oldukça kısa süren bir barbitürat.


metrauxe : n. Uterus büyümesi, rahim hipertrofisi.


Naphazoline hydrochrolide : n. biochem. Damarları büzücü bir bileşim.


natality : a. Bir yıl içinde bin kişiye düşen canlı doğum sayısı, doğum oranı, natalite.


osteoclasis : n. Sakatlığı tedavi maksadiyle bir kemiği kırma ameliyesi, osteoklazi.


periuterine : a. Rahim (uterus)'i saran.


phenolization : n. Efnekte yaraları fenik asit (karbolik asit) eriyiği ile temizleme, fenolizasyon.


pneumohemothorax : n. Plevra boşluğunda hava ve kan bulunması.


psychodroma : n. Grup halinde uygulanan bir çeşit psikoterapi yöntemi.