Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

tardive nedir?

tardive : a. Yavaş gelişen, geç meydana çıkan, tardif.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacanthrax : n. Şarbon'un öldürücü şekli, ağır şarbon.


cyst-urethritis : n. İdrar kesesi ve uretra iltihabı.


extreme : Uç, son en uçta veya en sonda olan.


fibrinolysin : n. biochem. Fibrini eriten bir enzim.


hydrophilous : a. 1. Suya karşı fazla ilgisi olan; 2. Suyu çeken madde, hidrofil.


instrument : n.Alet.


karyolymph : n. Hücre nüvesinin sıvı kısmı, karyolimf (syn, karyenchyma, paralinin v.s.).


kataphraxis : n. Bir organı yerinde tesbit için çevresine metal destek koyma, bu amaçla yapılan ameliyat.


labiomental : a. Dudaklara ve çeneye ait.


lenticular : a. Merceğe ait, merceksi, lenticularis.


lepromatous leprosy : Deri üzerinde basilden zengin, sınırları belirsiz çok sayıda yumuşak nodüllerle belirgin kolaylıkla bulaşabilen lepra şekli;


mellite : n. Balla hazırlanan ilaç.


obsessive : a. Zihni devamlı işgal eden.


paraformaldehyde : n. Bir çeşit formaldehid.


pneumonography : Akciğer radyografisi.


pyridostigmine : n. Neuromüsküler plakta asetilkolinin yıkılmasını önleyen bir madde.


renogram : n. Kontrast madde zerkedildikten sonra böbreklere ait beliren gölge.


retroversioflexion : n. Bir organın hem versiyon hme fleksiyon hali göstermesi, retroversiyofleksiyon.


sigmoidopexy : n. Sigmoid tesbiti.


span(o) : pref. Çok az, kıt, dar, eksik, az, seyrek, nadir, kıtlık, yokluk, azlık, eksiklik, noksanlık.