Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

tardive nedir?

tardive : a. Yavaş gelişen, geç meydana çıkan, tardif.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholesterase : n. biochem. Kolesterolü parçalayan bir enzim.


dipeptide : n. biochem. İki aminoasidden müteşekkil cisim, dipptid.


ectozoa : n. Dış parazit.


erysipelatous : a. Erizipelli.


eugenic : a. Irkın kalıtsal özelliklerini geliştirme veya düzeltme ile ilgili, öjenik.


glomerullous : a. Yumakçıklı (yumacıklı), glomerulosus.


lactigenous : a. Süt yapıcı, süt hasıl eden, laktijen.


hypogastric : a. Karnın alt nahiyesine ait, alt karın, hipogastrik.


hypoaldosteronism : n. böbreküstü bezi korteksinden yetersiz aldosteron salgılanması, vücutta aldosteron eksikliği nedeniyle gelişen durum.


keratoleukoma : n. Korneada beyaz donukluk.


menacme : n. Bir kadın hayatının menstrüasyon (adet görme) devri.


opaline : n. Opale benzer, opal nev'inden, opalus.


otopolypus : n. Kulak polipi, otopolip.


paroxysmal : a. Ani ve geçici krizler halinde gelen.


peccant : a. 1. Hasta, mariz, sıhhatsiz; 2. Sıhhati bozan, hastalığa sebep olan.


peroral : a. Ağız olu ile, peroral, per os.


plane : a. 1. Düz, yassı, planus; 2. Düzlem, planum.


pneumoperitoneum : n. Periton (karın) boşluğunda hava bulunması, karın içi havası, pnömopeirton.


proctopexy : n. Rektumun tesbiti, proktopeksi.


pseudohypertrophy : n. Ödev gören doku dışındaki hipertrofi nedeniyle organ hacminin artması, yalancı hipertrofi (organda sadece bağ dokusu artar ve bu durum görev yapan kısımda işlevin azalmasına sebp olur).