Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

tardive nedir?

tardive : a. Yavaş gelişen, geç meydana çıkan, tardif.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botulin : n. biochem. Bozulmuş gıdalarda bazan bulunan bir toksin, clostridium botulinum tarafından salgılanan toksin.


catecholamines : n. Adrenalin noradrenalin ve isoprenalin, farmakolojik bakımdan önemli olan katekolaminlerdir ve hepsi de , sinir impulslarının özellikle sempatik sistemde-iletimini sağlarlar.


cholangiostomy : n. Drenaj ile safra kanalını kesme ameliyesi.


deoxycortone : n. Sodyum ve potasyum metabolizmasını düzenleyen ve adrenal korteksten salgılanan bir hormon.


endometroid : a. Endometre benzer.


esophagoenterestomy : n. Yemek borusu ile ince barsak arasında ameliyatla eçit oluşturma, midenin çıkarılmasını takiben yemek borusu ile ince barsağın ağız ağıza dikilmesi.


gastrotomy : n. Mideyi açma ameliyatı, gastrotomi.


gustometer : n. Tat duyumunun keskinlik derecesini taiyn eden alet.


intermission : n. Hastalık ateşinin muvakkat olarak düşmesi.


iridescence : n. Parlak nitelikte değişik renkler gösterme hali, yanar-dönerlik.


Krukenberg Tumour : n. Ovariumlarda görülen sekonder tipte habis bir tümör.


lysozyme : n. Hayvan ve bitki dokularında bulunan ve bakterileri yok eden madde, lisozim.


materia : n. Madde.


mitochondria : n. Hücre protoplazması içinde yer yer serpilmiş olarak bulunan küçük tanecikler.


ortho- : pref. Benzen halkasının bazı türevlerine ait.


postpontile : a. Varol köprüsünün arkasında bulunan.


pseudohermaphroditism : n. Kşide cinsiyet özelliklerinin bir cinse, iç cinsiyet bezleri (gonadlar)'nin diğer cinse ait oluş hali,


rabicidal : a. Kuduz virüsünü öldürücü.


rhineurynter : n. Burun deliğini tıkamak için kullanılan elastik bir torba olup, şişirilmek suretiyleu ygulanır.


sidebone : n. Atlarda topukların üzerindeki yan kıkırdakların sertliği.