Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

taraxacum nedir?

taraxacum : n. Hindiba kökü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dietary : n. Diyet'le ilgili.


dihydrotachysterol : n. biochem. Ergosterolün ışınlandırılmasından elde edilen bileşim.


electrocoagulator : n. Elektrokoagülasyon amacıyla kullanılan alet, elektrokoagülatör.


encephalon : n. Beyin, dimağ, tümbeyin, enkefal(on).


globulinuria : n. İdrarda globülin çıkarma, globülin işeme.


glossectomy : n. Dili kesip çıkarma ameliyatı.


hemogram : n. Kanı oluşturan maddeleri gösteren cetvel, hemogram.


isoplastic : a. Aynı cins hayvandan alınan, izoplastik.


leucotomy : n. Beynin ön lopunun beyaz maddesini kesme ameliyatı.


levoversion : n. Sola dönme.


lymphangitis : n. Lenf damarı iltihabı, lenfanjit.


marshall - marchetti - krantz operation : n. Kolporafi ameliyatları ile önlenemeyen inkontinans vakalarında uygulanan bir ameliyat.


metralgia : n. Uterus'ta hissedilen ağrı, rahim ağrısı, metralji.


momentum : n. 1. Bir cismin hareket miktarı, moment; 2. Kitlenin sürat ile çarpımı.


omphalorrhea : n. Göbekten akıntı gelişi, omfalore.


pia mater : n. Beyin ve omuriliği saran üç zardan en içteki, ince vasküler yapı gösterenzar.


pix : n. Zift.


polysomia : n. Birden fazla gövde veya vücuda sahip ucube.


precipitant : n.biochem. Kimyasal veya mekanik (tortu) yapan bir madde.


pseudomenstruation : n. Endometriyum'da siklik değişiklikler olmaksızın adeti andıran belli zaman aralıklarıyla kendini gösteren uterus kanaması, yalancı adet, psödomenstrüasyon.