Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

taraxacum nedir?

taraxacum : n. Hindiba kökü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dacryuria : n. Histeri vak'alarında görülen ağlama esnasında idrar gelişi.


dartoid : n. Skrotum derisi altındaki kas tabakası gibi istemdışı kasılma gösterebilen, işlev bakımından tunica dartos'a benzeyen.


discitis : n. Disk iltihabı.


electroendoscopy : n. Vücut boşluklarının elektrikle aydınlatıcı aletlerle muayenesi.


farinaceous : a. 1. Unlu; 2. Nişastalı.


furfur : n. 1. Epidermis'ten pul halinde dökülen hücre; 2. Başın saçlı derisinden pul halinde dökülen küçük beyaztaneciklerden her biri, kepek.


galvanofaradization : n. Tedavi amacıyla galvanik ve faradik akımların bir arada uygulanması.


gerocomy : n. Yaşlıların uyması gereken sağlık kuralları, yaşlılık hijyeni.


intercapillary : a. Kılcal damarlar arasında.


hair : n. 1. deri üzerini örten ince iplik şeklindeki uzantılardan her iri, kıl, tüy, 2. baş derisini örten kıllardan her biri, saç; 3. İç kulaktaki işitme hücreleri üzerinde bulunan tüy şeklindeik ince uzantılardan her biri.


introitus : n. Bir boşluğa veya aralığa girme.


kerato-iridoscope : n. Göz muayenesi için kullanılan ir tür bileşik mikroskop.


neurectomy : n. Sinirin ameliyatla çıkarılması, nevrektomi.


oligohydruria : n. İdrarın anormal derecede yüksek onsantrasyonu.


opalescent : a. Opal veya sedefte olduğu gibi renkleri dağınık ve mat gösteren.


perpendicular : a. Düşey, perendicularis.


pneumonograph : n. Akciğer radyogramı.


postencephalitis : n. Ensefalti sonrası.


proximal : a. Yakınsal, proksimal (Daha çok, taraflar için kullanılır ve gövdeye yakın anlamındadır), organın bağlanma noktasına yakın, proximalis.


psychoplegic : a. 1. Psikopleji ile ilgili; 2. Beyinin uyarılma yeteneğini azaltan ilaç, zihni uyuşturucu ilaç.