Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

taraxacum nedir?

taraxacum : n. Hindiba kökü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioquin : n. See: Quinidine.


conceptual : a. Zihinde beliren fikir ve düşüncelerle ilgili.


dentification : n. Diş haline dönüşme.


drain : v.&n. 1. İltihaplı yaradan cerahati çekmek; 2. İltihaplı yerden cerahat çeken tüp veya fitil.


dream : n. 1. Uyku esnasında beliren, bilinçaltı fikir ve duyguların oluşturduğu hayali tablo, rüya, düş (Tatmin olmamış duyguların ifadesi olarak yorumlanır); 2. Rüya görme.


helienceplalitis : n. Güneşten meydana gelen beyin iltihabı.


idiohypnotism : n. Kendi kendine telkinle hipnoz meydana getirme.


iopanoic acid : n. İyotlu bir butirik asit bileşiği.


lithosis : n. Taş tozlarını teneffüs etmekten ileri gelen akciğer hastalığı.


lutetium : n. biochem. Lu sembolü ile bilinen, atom no: 71 ve atom ağırlığı: 174.99 olan kimyasal element.


neonatal : a. 1. Yenidoğana ait; 2. Hayatın ilk dört haftasına ait.


neuromyopathy : n. Sinir ve kas arasındaik ilişkili çalışmanın bozulması ile belirgin herhangi bir hastalık, nöromiyopati.


octad : n. biochem. Sekiz kıymetli bir element.


olfactometer : n. Burnun koku alma hassasiyet derecesini ölçme aleti, olfaktometre.


opia- : suff. Görme anlamına sonek.


orthochorea : n. Kişinin sadece ayakta iken koreik hareketler göstermesi ile belirgin kore şekli, ortokore.


overventilation : n. See: Hyperventilation.


pathocrinia : n. İç salgı bezi veya bezlerine ait herhangi bir bozukluk.


peritoneum : n. Karınzarı, periton.


pleurolith : n. Plevra taşı.