Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

taraxacum nedir?

taraxacum : n. Hindiba kökü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boulimia : n. Oburluk, bulimi.


chromomere : n. Kromatin iplikçiği üzerindeki kromatin tanesi, mitoz esnasında kromatin ağı (spireme) oluşturan iplikciklerin üzerinde boncuk taneleri şeklinde dizilen kromatin taneciklerinden her biri.


chylomicronemia : n. Kanda yağ zerreciklerinin bulunuşu.


colpalgia : n. Vagina'da hissedilen ağrı, vagina ağrısı.


deradenoncus : n. Boyun lenf bezi üzerinde oluşan şişkinlik.


eclectic : 1. Eklektisizm'le ilgili; 2. Çeşitli kaynaklardan seçilen veya toplanan.


epicystotomy : n. Semfiz üzerinden (suprapubik) kesit yaaprak mesaneyi açma.


eustachian : n. XVI. yüzyılın eustachius isminde İtalyan kulak doktoru nazariyesi mensubu.


fibrocartilaginous : a. Bağ ve kıkırdak dokusundan oluşan, fibrokartilaj yapı gösteren.


fumigant : n. Buharla dezenfeksiyon (fumigasyon)'da kullanılanl madde (sülfür v.s.).


physiotherapy : n. Işık hava, su, hararet, elektrik gibi fiziki araçlarla yapılan tedavi, fizik tedavisi, fizikoterapi, fizyoterapi.


hypoleukocytosis : n. Kanda lökosit azlığı, hipolökositoz.


isodactylism : n. Parmakların birbirlerine nispetle eşit uzunlukta oluşu.


lip-reading : n. Başkalarının dudak hareketlerinden sağırların söylenen sözü anlamaları.


lithous : a. Taşa ait.


nervimotor : a. Motor (hareki) sinire ait.


neuroepitelial : a. 1. Dış uyarıları alan hücrelerle ilgili, nöroepitelyum'a ait; 2. Uyarıları alan hücrelerden yapılı, bu nitelikte hücrelerden oluşmuş.


nyct- : pref. Gece anlamına önek.


photodermia : n. Işık yüzünden meydana gelen deri iltihabı, fotodermi.


pleurocentesis : n. İğne ile plevra boşluğuna girilerek sıvı çekme, plevra ponksiyonu, plörosentez.