Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

taraxacum nedir?

taraxacum : n. Hindiba kökü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brucellemia : n. Brucella cinsi bakterilerin kanda bulunuşu.


chloroform : n. & v. biochem. 1. Kloroform (CHCı3), alkol ve kalsiyum hipokloritten mamül, uyutucu olarak kullanılan renksiz bir sıvı; 2. Kloroformla uyutmak, birine kloroform vermek.


cytoclastic : a. Hücreleri yokeden.


diglossia : n. 1. Dilin çift oluşu; 2. Çift dil görünümü vermek üzere dilin uzunlamasına yarık oluşu hali, yarık dil.


ectodermoidal : a. Ektoderma benzeyen


electroencephalogram : n. Eletroensefalografın kaydettiği çizgi.


ganglioform : a. Ganglion şeklinde, ganglion7a benzer biçimde.


sublatio retinae : n. Retina yırtılması.


hydropericarditis : n. Sulu perikardit.


ichthyismus : n. Balık zehirlenmesi.


keratinocyte : n. Epidermis tabakasında, içinde keratin oluşan hücre, keratin hücresi, keratinosit.


local paralysis : Vücudun bir bölümünde meydana gelen felç.


maltodextrin : n. biochem. Maltoza çevrilebilen bir dekstrin.


neurology : n. Sinir bilgisi, sinirbilim, nevroloji, neurologia.


outpatient : n. Ayakta tedavi edilen hasta.


parasacral : a. Sakrum yakınında, sakrum'a komşu, sakrum'a bitişik.


phenozygous : a. Yüzü kafa kemiğinden geniş olan.


pinealectomy : n. Beyin epifizini çıkarma ameliyatı.


pragmatism : n. Bir fikir veya düşüncenin değerini, onu pratikteki fayda ve verimi ile ölçen felsefe görüşü, pragmatizm.


shrinkage : n. 1. Büzülme, büzüşme, çekilme; 2. Büzüşme derecesi, çekilme miktarı.