Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

taraxacum nedir?

taraxacum : n. Hindiba kökü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caloripuncture : n. Dokuya yüksek ısıya sahip iğne batırarak yapılan koterizasyon.


cytosome : n. Çekirdek dışındaki hücre protoplazması, sitoplazma.


gastropancreatitis : n. Mide ve pankreasın iltihabı.


gastrorrhexis : n. Mide rüptürü.


hexavitamin : n. biochem. 6 vitamini bir arada ihtiva eden bir müstahzar.


hypolipemia : n. Kanda yağ miktarının ileri derecede azalışı.


ischium : n. Kalça kemiğinin bir kısmı, iskiyum, oturga kemiği.


leucocytosis : n. 1. 1 mm3 kandaki lökosit sayısının 1000'den fazla olması (bu hal normal olarak sindirimde, gebelikte ve yüksek yerlere çıkınca görülür; 2. Patolojik olarak iltihaplarda rastlanır), lökositoz.


loculus : n. (pl. Loculi). Göze, hücre, lokül.


megalopsia : n. Göz bozukluğu neticesi cisimleri normaldan büyük gösterme, megalopsi, makropsi


metastasis : n. Bir hastalığın bir organdan diğerine siraeti, hastalık etkinlerinin kan veya lenf yolu ile taşınarak yeni odaklar yapması, metastaz.


mxomatosis : n. 1. Multipl miksom gelişimi; 2. Mikson dejenerasyonu.


nasitis : n. Burun iltihabı.


parturition : n. Doğurma, doğum.


pectase : n. biochem. Meyvalarda pektinin demetilasyonunu katalize ederek pektik asit meydanag etiren enzim, pektaz.


perodactylus : n. Parmakları doğuştan yeterince gelişmemiş veya şekil bozukluğu gösteren bebek.


pneumolithiasis : n. Akciğerlerde taş bulunması.


rachicele : n. Omuriliğin bir bölümünün omurgadaki patolojik bir açıklıktan dışarıya bombelik gösteişi.


retroversioflexion : n. Bir organın hem versiyon hme fleksiyon hali göstermesi, retroversiyofleksiyon.


sexuality : n. 1. Cinsiyet, cinsilk, seksüalite; 2. Kişinin gösterdiği cinsel faaliyet, özellikle bu faaliyetin kuvvet ve derecesi.