Bugün : 28 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

tarantula nedir?

tarantula : n. Tarantizm'e sebep olan zehirli bir örümcek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorescence : n. Isı ışınlarının ışık ışınlarına dönüşü.


cardioneruosis : n. Kalbin organik bir lezyon olmaksızın düzensiz çalışmasıyla belirgin sinirsel bozukluk, kardiyak nevroz.


clubhand : n. Yumru el.


cross-eyed : a. Şaşı gözlü şaşı.


dorsoanterior : a. Rahim içindeki fetüs sırtının önde olduğunu belirtmede kullanılan terim.


equivalent : a. Eşit, müsavi.


extroversion : n. İçinin dışına dönmesi, dışa dönüm.


uvular : a. Küçük dile ait, uvularis.


hematic : a. 1. Kana ait, kanlı; 2. Kana tesir eden (ilaç), 3. (pl.) n. Fizyoloji biliminin kandan bahseden dalı.


hepatism : n. 1. Herhangi bir karaciğer hastalığı; 2. Karaciğer hastalığının vücutta sebep olduğu genel bozukluk.


histone : n. biochem. Suda eriyen, amonyakta erimeyen, vücudda asidlerle birleşerek tuz oluturan bir proten.


hydroglossa : n. Dil altında gelişen kistik tümör, ranula.


hysteroptosis : n. Uterus sarkması (düşmesi).


periodontium : n. dişlerin alveol ve sementleri arasında bulunan zar, periyodont.


pestle : n. Havan eli, havan tokmağı.


protoleukocyte : n. Kırmızı kemik iliği ve dalakta görülen lenf hücreciği.


putrefactive : a. 1. Çürüme veya kokuşma ile ilgili; 2. Çürümeye sebep olan, kokuşma yapan.


pyrogenic : a. Ateş meydanag etiren, pirojenik.


saluretic : a. İdrarla sodyum atılışını hızlandırıcı, salüretik.


sheet : n. Çarşaf.