Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

tarantula nedir?

tarantula : n. Tarantizm'e sebep olan zehirli bir örümcek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursalogy : n. Burslar bilgisi, bursbilim.


ceroma : n. Yumuşama ile belirgin dejenerasyon gösteren tümör (Balmumu yapı ve kıvamı gösterir).


cherubism : n. Bebeklik çağında çene kemiklerinde başlayan kalınlaşma ve fibrosis sonucu yüzün alt kısmının büyümesi ile belirgin yüzde şekil bozukluğu (kalıtsaldır).


disinterment : n. Mezar açılarak cesedin çıkarılması.


ectal : a. Dış, harici


endoenteritis : n. Barsak mukozasının iltihabı, endoenterit.


eosinoblast : n. Kemik iliğinde miyelosit öncüsü hccre.


geniculate : a. Ganliyonlu, dizli, diz gibi şişkin kısmı bulunan, geniculatus.


gross : n. & a. 1. İri büyük, gözle görülen kalın, 2. İşlenmemiş kaba, hissiz.


keratohemia : n. Kornea içine kan birikmesi, keratohemi.


levulose : n. biochem. Meyva, bal ve barsaklardan çıkarılan şeker (C6H12O6) levüloz.


lipopexic : a. Lipopeksiye ait.


maxilla : n. (pl. maxillae). Üstçene (kemiği), maksilla.


odontocia : n. Diş yumuşaması, odontosi.


otocyst : n. Embriyonun kulak kabarcığı, otosist.


oviduct : n. Yumurtayı yumurtalıktan uterusa götüren boru, yumurtanın rahme giderken geçtiği kanal, yumurta geçidi, salpenks, tuba.


periodontal : a. diş etrafında dişi saran.


pleurocentrum : n. 1. Omur merkezinde yan element; 2. Omurganın yan elementi.


rhinophyma : n. Burnun nodüler ve konjestif büyümesi.


rhinotomy : n. Burun ameliyatı, rinotomi.