Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tarantula nedir?

tarantula : n. Tarantizm'e sebep olan zehirli bir örümcek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clitoritis : n. Klitoris'in iltihabı.


crena : n. (pl. Crenae). Çentik.


defecation : n. Dışkının dışarı atılması, defihacet.


dermatogenous : a. Deri hasıl eden, dermatojenez.


dimple : n. 1. Küçük çukur, deri üzerindeki ufak çukurluk (Yanak, çene v.s. derisi üzerinde); 2. Küçük çukur veya çukurluklar oluşturmak, çukurluğa sebep olmak.


dopa : n. Dokularda tirozin (tyrosine)'in parçalanmasıyla oluşan, adrenalin ve noradrenalin öncüsü kimyasal madde.


effuse : a. Yayılmış, ince tabaka halinde yayılmış.


endoaneurysmorrhaphy : n. Anevrizma tedavisinde uygulanan bir ameliyat şekli. Matas ameliyatı.


gastrografin : n. radyoskopi'den önce hastaya verilen kontrast madde.


glycogenesis : n. Fazla miktarda glikojen depolanması şeklinde ortaya çıkan metabolik bir hastalık, glikojenez.


hyperacidity : n. hiperaksidite, aşırı asitlilik.


hyperglobulinemia : n. Kanda globülin fazlalığı.


incompetent : a. 1. Yetersiz, kifayetsiz; 2. Akıl hastalığı sebebiyle hareket ve davranışlarından sorunlu olmayan, cezai ehliyeti bulunmayan.


linear : a. Çizgiye ait.


maltase : n. biochem. Maltozu glikoza çviren bir enzim, maltaz.


opisthotonos : n. Vücudun gerici kaslarının kasılması sonucu gövdenin yay biçimini alarak yere baş ve topuklarla dayanması.


orthomelic : a. Kol veya bacaktaki şekil bozukluğunu düzelten.


osteoplaque : n. Kemik tabakası.


paramedian : a. Orta bölümün yakınında bulunan, ortaya yakın olarak yera lan.


phonology : n. See: Phonetics.