Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

tarantism nedir?

tarantism : n. Tarantula adı verilen örümceğin ısırmasıyla meydana gelen, yaygın koreik hareketlerle belirgin sinir sistemi hastalığı, tarantizm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catalysis : n. biochem. Kataliz, bazı maddelerin kendi asıllarına halel gelmeden başka maddelerin bileşimi üzerinde yaptıkları tesir.


ectocinerea : n. Beynin gri kortikal maddesi.


heberden's nodes : n. Birçok artrit çeşidinde, son falangeal eklemlerde meydana gelen küçük kemiksi şişlikler.


hypocorticalism : n. See: Hypoadrenocorticis.


iridoleptynsis : n. İrisin incelmesi.


narcotism : n. Uyuşturucu ilaç iptilası, narkotizm.


non compos mentis : a. Aklına malik değil, salim kafa ile olmayan.


odontonecrosis : n. Diş nekrozu, dişin tamamen çürümesi.


paludal : a. 1. Sıtma ile ilgili; 2. Bataklık bölge ile ilgili, bataklık'tan kaynaklanan.


panidrosis : n. See: Panhidrosis.


perichondrium : n. Kıkırdak zarfı, perikondr.


phocomelia : n. Teratojenik bir malformasyon, kollar ve ayaklar doğrudan doğruya gövdeye bağlanarak mühüre benzer bir görünüm meydana getirirler.


planocyte : n. Gezen hücre.


postmenopausal : a. Menopoz meydana geldikten sonra cereyan eden.


prehallux : n. Başparmak öncesi.


rhinocephalus : n. Korkunç burunlu ucube.


sigmoidosigmoidostomy : n. Sigmoidin iki kısmının ağızlaştırılması.


sporoplasm : n. Çoğalma hücrelerinin protoplazamsı.


stapediotenotomy : n. Üzengi kası (musculus stapedius) kirişi ameliyatı.


syringoid : a. Boru'ya benzeyen, tübü andıran.