Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tarantism nedir?

tarantism : n. Tarantula adı verilen örümceğin ısırmasıyla meydana gelen, yaygın koreik hareketlerle belirgin sinir sistemi hastalığı, tarantizm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dextrophobia : n. Vücudun sağ tarafında yer alan organ ve oluşumlardan aşırı tiksinme.


dorsispinal : a. Sırt ve omurga ile ilgli, omurganın sırt tarafı ile ilgili.


hepatostomy : n. Karaciğere kesit yapma, kesit yaparak karaciğeri açma.


intercerebral : a. İki beyin yarıküresi arasında.


lactosuria : n. İdrarda laktoz bulunması, laktoz işeme, laktosüri.


phrenotropic : a. Hafıza üzerinde etkisi olan.n. Düşünmekten ürküntü duyma, düüşnmekten korkma.


hemostyptic : a. Kanamayı durdurucu.


hexadactylism : n. El veya ayakta altı parmak bulunuşu hali.


hydromphalus : n. Göbekte sulu tümör.


inomyoma : n. Bağ ve kas dokularından gelişmiş iyi huylu tümör, fibromiyom, inomiyom.


monoxide : n. biochem. Monoksit, bir atom oksijeni havi bir oksit.


myohemoglobinuria : n. İdrarda miyoglobin bulunması.


neurosyphilis : n. Merkezi sinir sisteminde ağır tahribatla belirgin frengi, nörosifiliz.


panophobia : n. Herşeyden korkma hastalığı, marazi korku, panofobi (panfobi).


pharyngoglossal : a. Yutak ve dile ait, yutak-dil.


photokinetic : a. Işığa karşı hareket ederek cevaplayan.


pleurothotonos : n. Vücudun tetanik kasılmalar sonucunda bir tarafa bükülmesi.


pyloroplasty : n. Pilor ameliyatı.


sialaporia : n. Az miktarda tükürük salgılanması, tükürük azlığı.


splenopexy : n. Düşük veya yer değiştirmiş dalağın dikişle tesbiti, splenopeksi.