Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

tar nedir?

tar : n. biochem. Katran.

coal tar : biochem. Katran;


juniper tar : biochem. Ardıç katranı;


pine tar : biochem. Kan katranı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

communicans : a.Birleştirici.


corrective : a. 1. Düzeltici, uygun hale getirici, 2. bir ilacın hoşa gitmeyen tadını, kokusunu veya rengini düzeltici madde, diğer bir ilacın zararlı etkisini ortadan kaldıran ilaç.


cytosome : n. Çekirdek dışındaki hücre protoplazması, sitoplazma.


desiccative : a. Kurutucu, kurutan.


digit : n. El veya ayak parmağı, digitus.


dolamine : n. Adrenalin ve noradrenalinle yakın ilgisi olan bir katekolamin.


endocardial : a. Endokarda veya kalbin iç kısmına ait.


excitomotor : a. Hareket yeteneğini uyaran ilaç.


gibbous : a. Kambur


hyperparasite : n. Diğer bir parazit içinde veya üzerinde yaşayan parazit, hiperparazit.


metreurysis : n. Servikal kanalı su veya hava ile şişirilen torba aracılığıyla genişletme.


obliquity : n. Eğiklik, meyil.


paludism : n. See: Paludal fever.


pancreatomy : n. Pankreas ameliyatı.


panhematopenia : n. Kanda bütün hücresel elementlerin anormal azalması.


periosteo-edema : n. Periyost ödemi.


point : n. Nokta.


pronucleus : n. Yeni döllenmiş yumurtada erkek ve dişi nüvelerden her biri.


pyelogram : n. Piyelografi yoluyla alınan böbrek ve ureterleri gösterir röntgen filmi.


rejuvenescence : n. Bazı algler v.s.'de olduğu gibi protoplazmanın hücre cidarını delip çıkması ve yeni cidarlar oluşturması.