Bugün : 22 Ocak 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

tar nedir?

tar : n. biochem. Katran.

coal tar : biochem. Katran;


juniper tar : biochem. Ardıç katranı;


pine tar : biochem. Kan katranı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchopneumopathy : n. Bronş ve akciğerleri müştereken ilgilendiren herhangi bir hastalık.


chylemia : n. Kanda kilüs bulunuşu, kilüs'ün kana geçişi.


cryptogenetic : a. Sebep ve meydana gelişi belli olmayan.


cystitis : n. Mesane iltihabı, sistit.


endoscope : n. Vücut içi boşluklarını aydınlatarak görebilmek için alet, endoskop.


endosoma : n. Eritrosit muhteviyatı, eritrositi oluşturan maddelerin tümü.


ethylenediamine : n. biochem. Aminofilin eriyiği hazırlanmasında kullanılan bir bileşim.


hemotherapy : n. Vücuda kan şırınga edilerek yapılan tedavi, hemoterapi.


infantile, infantine : n. 1.Çocuğa ait; 2. Çocukluk vasıflarını muhafaza etme.


malariacidal : a. Sıtma parazitlerini öldürücü.


orthochorea : n. Kişinin sadece ayakta iken koreik hareketler göstermesi ile belirgin kore şekli, ortokore.


ovicide : n. 1. Yumurtaların yokolması; 2. Belirli organizma yumurtalarını tahribeden faktör (ilaç).


palatoglossal : a. Damak ve dil'leilgili.


pelagism : n. Deniz tutması.


pneum : ref. 1. Hava veya gaz anlamına önek; 2. Solunum anlamına önek; 3. Akciğer ve akciğerler anlamına önek.


polyploidy : n. Polipe benzeme.


post myocardial infarction syndrome : n. Plevranın, akciğerin veya perikardın iltihabı ile birlikte, göğüs ağrısı ve yüksek ateş ile kendini gösteren bir durum.


pre-immunization : n. Bağışıklık öncesi.


prokaryocyte : n. Çekirdekil genç eritrosit.


psychogenesis : n. Akli veya ruhi faaliyet tesiriiyle vücude gelme, psikojenez, akıl gelişimi, zihin gelişim.