Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tar nedir?

tar : n. biochem. Katran.

coal tar : biochem. Katran;


juniper tar : biochem. Ardıç katranı;


pine tar : biochem. Kan katranı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bornholm disease : n. Coxsackie B grubunun etken olduğu viral bir hastalık.


brow : n. 1. Kaş; 2. Alın.


conglobation : n. Küçük taneciklerin yuvarlak tek bir kitle oluşturacak şekilde biraraya toplanması.


diastematopyelia : n. Pubis kemikleri arasının doğuştan açık oluşu, semfiz pubis'in doğuştan yarık oluşu.


euphoriant : a. 1. Öfori'ye sebep olan; 2. Öfori'ye sebep olan ilaç.


exosplenopexy : n. Dalağın ameliyatla karın duvarı dışına tesbit edilmesi.


fibrillolysis : n.Liflerin erimes,i liflerineriyip kaybolması.


physinosis : n. Tabii sebep (faktör) lerden doğan hastalık.


hydroperitoneum : n. Periton boşluğunda sulu sıvı toplanması.


mastocyte : n. Mast hücresi, mastosit.


metroptosis : n. Rahim düşmesi, uterusun sarkması, metroptoz.


micromania : n. Kendini küçük görme şeklindeki ruh hastalığı, mikromani.


nongranular : a. Sitoplazmasında granül adı verilen tanecikler göstermeyen, granülsüz.


precancer : n. Kanser öncüsü lezyon, kansere döünşme oranı yüksek lezyon.


psychobiology : n. Zihinsel ve ruhsal faaliyetlerin biyolojisini, ruh ve beden arasındaki karşılıklı ilişkileri konu alan bilim dalı, biyopsikoloji, psikobiyoloji.


pupillometry : n. Pupillometre aracılığıyla gözbebeği çapının ölçülmesi.


realization : n. Gerçekleştirme, gerçekleşme.


scrobiculus : n. Çukur.


spiloplania : n. Derinin çeşitli bölgelerinde bir kısmı oluşurken diğerleri kaybolan geçici nitelikte küçük kızartı ve kabartılarla belirgin durum.


spleno- : pref. Dalağa ait olan, spleno.