Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

tar nedir?

tar : n. biochem. Katran.

coal tar : biochem. Katran;


juniper tar : biochem. Ardıç katranı;


pine tar : biochem. Kan katranı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

Blast : n. 1. Patlama sonucu meydana gelen iç organlarda yırtılma v.b. ağır harabiyet yaratan yüksek basınçlı hava dalgası; 2. Herhangi bir cins hücrenin olgunlaşmamış (genç) şekli.


discitis : n. Disk iltihabı.


hippocratism : n. Hipokrat ve onun izleyicileri tarafından geliştirilen tıp öğretisi, çeşitli hastalıkların teşhis, tedavi ve prognozu üzerine Hipokrat okulunun görüşlerini kapsayan tıp öğretimi, hipokratizm.


hydriatrist : n. Hidroterapi uzmanı.


hydroglossa : n. Dil altında gelişen kistik tümör, ranula.


indium : n. biochem.In sembolü ile bilinen, atom no: 49 ve atom ağırlığı: 114.82 olan kimyasal element, indiyum.


keratoid : a. Boynuz veya kornea dokusuna benzer.


laryngotracheotomy : n. Gırtlak ve trakeayı kesme ameliyesi, larengotrakyotomi.


microcrystalline : a. Küçük kristallerden müteşekkil.


objective : a.&n. 1. Duyulur, hissedilir, idrak edilir; 2. Başkaları tarafından müşahede edilir; 3. Mikroskobun objektifi (adesesi).


open : a. 1. Açık (hava); 2. Açık (elektrik devresi); 3. Serbest.


orrhoreaction : n. Serum reaksiyonu.


osteohalisteresis : n. Kemiğin madeni elementlerinin azalamsı.


perineotomy : n. Perine ameliyatı, perinyotomi.


perspire : v. Terlemek.


phacoglaucoma : n. Göz merceğini ilgilendiren glokom.


pilula : n. Küçük yuvarlak ilaç, hap.


scapha : n. (pl. scaphae). Skafa (kulak), heliks ile anteliks arasındaki oluk.


staphylococcemia : n. Kanda stafilokok bulunması.


sternotrypesis : n. Sternum'u delme, ameliyatla sternum üzerinden göğüs boşluğuna delik açma.