Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tar nedir?

tar : n. biochem. Katran.

coal tar : biochem. Katran;


juniper tar : biochem. Ardıç katranı;


pine tar : biochem. Kan katranı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cecoileostomy : n. Çekum ile ileum arasında, ağız ağıza dikerek geçit oluşturma.


cicatrization : n. Yaranın veya kesit yerinin nedbe dokusu oluşarak kapanması, nedbeleşme.


clasp : n. 1. Herhangi bir şeyin belli bir yere tutunmasını sağlayan araç; 2. Protez'in diş üzerine veya diş etine tutunmasını sağlayan bölümü; 3. Kırık kemki uçlarını birbirine tutturmada kullanılan araç.


dioptrics : n. Işınların mercek tarafından kırılması ve kırılan ışınları konu alan bilim dalı.


dystrypsia : n. Barsak hazımsızlığı, distripsi.


gingiva : n. (pl. gingivae). Diş eti.


hidr- : pref. Ter.


hydroenterorrhea : n. Su gibi dışkı çıkışı ile belirgin ishal.


hypercholesterolemia : n. Kanda kolesterol fazlalığı.


hypoxanthine : n. biochem. Birçok insan ve hayvan dokularında bulunan bazik oksipürin, hipoksantin (C5H4N4O).


leukocyturia : n. İdrarda lökosit bulunması, lökosit işeme, lökositüri.


oculogenital : n. Göze ve genital bölgeye ait olan her iki bölgeyi de ilgilendiren.


orrhoimmunity : n. Pasif bağışıklık.


perilymphatic : a. 1. Lenf damarı çevresinde, lenf damarını çevreleyen; 2. İç kulakta kemik labirent içindeki sıvı ile ilgili, perilenf'e ait.


photoptometer : n. Işığa hassasiyeti ölçen alet.


preeclampsia : n. Preeklampsi.


presternum : n. See:Manubrium.


pyelephlebitis : n. Kapı toplardamarı iltihabı.


sedimentation : n. Çöktürme, posa veya rüsup birikmesi, sedimantasyon.


senile : a. 1. Yaşlılıkla ilgili, yaşlanma ile ilgili; 2. Yaşlılığınsebep olduğu, ihtiyarlığa bağlı.