Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

tapping nedir?

tapping : n. Aspirasyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

deplumation : n. Kirpiklerin dökülmesi, kirpiklerin düşmesi.


dextrosinistral : a. Sağdan sola doğru giden (uzanan).


endolumbar : a. Omurilik lomber parçasının içinde bulunan.


erythrotoxin : n. biochem. Eritrositlere etki yapan bir toksin.


esophagogastrostomy : n. Yemek borusu ile mide arasında, ağız ağıza dikilmek suretiyle yeni geçit oluşturma, bu amaçla yapılan ameliyat.


gasserectomy : n. Gasserian ganglionun cerrahi olarak çıkarılması.


granuloma : n. Göbek kordonu düştükten sonra yerinde kalan yumru biçimindeki granülasyon dokusu. granülom.


habituation : n. İtiyat, alışkanlık, huy edinme.


hematomediastinum : n. Mediyastende kan toplanması.


hyperadiposis : n. Aşırı şişmanlık.


hypothermy : n. See: hypothermia


leptocephalia : n. Kafa kemiklerindeki gelişim bozukluğu ve erken kaynaşma sonucu başın dar-uzun şekil gösterişi yanında ileri derecede de küçük oluşu hali, leptosefali.


leptosome : n. Dar göğüs, uzun yüz ve sivri burunla karakterize vücut yapısı, leptozom tip.


lochiometritis : n. Doğumdan ileri gelen rahim (uterus) iltihabı, lohusalık humması.


metamorphosis : n. Canlıların veya dokuların yapılarının veya şekillerinin değişmesi, metamorfoz.


neuronal, neuronic : a. Sinir hücresine ait, nevronik.


papilledema : n.Göz diski ödemi.


para-agglutinin : n. biochem. Kısmi aglütinin.


pericardiectomy : n. Perikardın ameliyatla çıkarılması, perikardiyektomi.


plasty : suff. Bir organ veya kısmın plastik tamiri.