Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tapotement nedir?

tapotement : n. Masajda yapılan bir vurma hareketi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacanthrax : n. Şarbon'un öldürücü şekli, ağır şarbon.


cardioinhibitory : a. Kalb çalışmasını yavaşlatan veya durduran.


chem : "Chemistry", "Chemical", "Chemist" kelimelerinin kısaltılmış şekli.


chorditis : n. Ses telleri iltihabı.


diaminodiphenyl sulphone : n. İnatçı malaria vakalarında ve lepra'da kullanılan sentetik bir ilaç.


exsection : n. Kesip çıkarma, bir organı ameliyatla çıkarma.


fahrenheit : Bir çeşit ısı ısı lendirme sisteim.


glottic : a. Dile vya dilciğe ait.


glycogenase : n. biochem. Glikojeni dekstroz ve maltoza çeviren enzim.


hirschsprung's disease : n.Megakolun, konjenital olarak barsaklarda ganglion oluşumunun mevcut olmaması.


impulse : n. 1. İtici kuvvet, tahrik; 2. Tesir; 3. Ani his, saik.


lipoclasis : n. Yağın erimesi, yağın çözülerek parçalanması.


lymphangioma : n. Lenfa damarlarından başlayan selim urlar, lenfanjiyom.


narcotic : a. & n. 1. Uyuşturucu, uyutucu, 2. Uyku verici (uyuşturucu) ilaç, narkotik.


neurological : a. Nevroljiye ait.


periportal : a. V.porta çevresinde yer alan.


pharmacist : n. Eczacı.


porencephalia : n. See: Porencephaly.


renninogen : n. Rennin'i oluşturacak öncü hücre.


sex-linked : a. Cinsiyet kromozomu üzeindeki genlerle evlada geçmiş, bu genler tarafından oluşturulmuş (karakter, hastalık v.s.)