Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

tapotement nedir?

tapotement : n. Masajda yapılan bir vurma hareketi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chitin : n. biochem. Böcek kabuğunu oluşturan madde, kitin.


chromosome : n. Kromozom: Karyokinez yoluyla çoğalan hücrelerde kromatin ipliklerinin iki bölüğe ayrılmak üzere iken aldıkları kısa, ucu kıvrık çubuk şekli, ki bunların sayısı hayvan ve bitki türüne göre her hücrede bellidir ve türlü yeteneklerin eyni bireylere geçmesine yarar.


climacophobia : n. Merdivenle çıkmaktan aşırı korkma, merdiven korkusu.


cystoscope : n. Mesane içinin gözle muayeneisne mahsus alet, sistoskop.


esthesioneurosis : n. Duyusal sinirlerin çalışmasında dengesizlikle belirgin nevroz.


evacuate : v. Vücuttan çıkarmak, boşaltmak.


exhaustion : n. Yorgunluk, bitkinlik, kuvvet yokluğu veya azalımı.


glossoplegia : n. See: glossolysis.


hepatography : n. 1. Karaciğer radyografisi; 2. Karaciğer hakkında yazılmış eser, hepatografi.


hydrocarbonism : n. Hidrokarbon bileşikleriyle zehirlenme (Petrol arıtma işinde çalışanlarda sık görülür).


hyperinvolution : n. Normal boyutlara nazaran küçülme.


hysteric(al) : a. 1. Histeriye ait; 2. Marazi hırçınlık getirici.


insufficient : a. Yetersiz, kifayetsiz, eksik.


magistral : n. Doktorun reçtesine göre yapılmış ilaç.


melanodermic : a. 1. Melanoderma ile ilgili; 2. Melanoderma gösteren.


metrolymphangitis : n. Uterus lenf damarlarının iltihabı.


microphthalmia : n. Gözlerin normale oranla çok küçük oluşu, mikroftalmi.


mirror : n. Ayna.


nidation : n. Aşılanmış yumurtanın uterus mukozasında yerleşmesi, nidasyon.


optician : n. Gözlükçü.