Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

tapotement nedir?

tapotement : n. Masajda yapılan bir vurma hareketi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

effectiveness : n. Etkililik, müessiriyet.


erythrogenesis : n. Eritrositlerin oluşması.


excrementitious : a. Dışkıya ait.


gluttony : n. Oburluk


herbalist : n. 1. Hastalıkların tedavisinde bir kısım bitkilrei hünerle kullanan kimse; 2. Şifalı otları toplayan ve satan kimse; 3. Nebatat alimi, botanist.


interdigitation : n. 1. Kenetlenme; 2. Parmaksı çıkıntılar.


intergluteal : a. İki kalça arasında, kaba etler arasında.


immunoserum : n. Antikor ihtiva eden serum, bağışık serum.


hypoadrenocorticism : n. Böbreküstü bezi korteksinden adrenokortikal hormonların yetersiz miktarda salgılanması hali, hipoadrenokortisizim.


inclination : n. 1. Temayül, eğilim, meyil, eğrilik; 2. Eğilme derecesi.


leukoblast : n. Gelişmemiş lökosit.


nubile : a. Evlenecek çağda bulunan, cinsel gelişimini tamamlayarak doğum yapabilecek yaşa erişmiş, yetişkin.


percutaneous : a. Perkütan: 1. Deri içine yapılan; 2. deri içi yolu ile.


placebo : n. İlaç olarak verilen tesirsiz madde.


pregnene : n. biochem. Progesteron'un kimyasal iskeletini oluşturan bileşik cisim.


proton : n. 1. Hidrojen atomunun pozitif yüklü nüvesi, proton; 2. Bir vücut kısmının dumura uğramış ilkel parçası.


quinate : n. biochem. Kinik asit tuzu, kinat.


reticulocytosis : n. Kanda retikülosit çoğalması.


septate : a. Arada bölme gösteren, bölme ile ikiye ayrılmış.


sulfanemia : n. Sülfonamid kullanılışından doğan anemi.