Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

tapotement nedir?

tapotement : n. Masajda yapılan bir vurma hareketi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachygnathia : n. Alt çenenin anormal şekilde kısalığı.


deferens : n. 1. Taşıyan ileten. 2. See: Ductus deferens.


eviration : n. 1. Testisleri çıkarma, kişiyi hadım etme; 2. Erkeğe has özelliklerin kaybı ile beraber kadınımsı özellikler gösterme; 3. Erkeğin kadın olduğuna inanmasıyla belirgin kuruntu hali, bu belirti ile karakterize paranoya.


fibrocarcinoma : n. Lifli elementler ihtiva eden karsinom, fibrokarsinom.


insula : n. (pl. insulae). Insula, adacık.


kysthitis : n. Vagina iltihabı.


melanoblast : n. Melanosit öncüsü hücre.


mesosternum : n. Sternumun orta parçası.


monoinfection : n. Belli bir mikrobun sebep olduğu enfeksiyon.


monomaniac : n. Sabit fikir delisi.


nodus : n. (pl. Nodi). See: Node.


nutritive : a. 1. Beslenmeye ait, beslenme ile ilgili, nütritif; 2. See: nutricious.


palatorrhaphy : n. Yarık damağın dikilmesi, yarık adamğı birleştirme amacıyla yapılan ameliyat, palatorai.


pericardiorrhaphy : n. Perikard dikilmesi.


prostatocystotomy : n. Mesane ve prostat ameliyatı.


quantivalent : a. Kimyasal değerliğe ait.


sediment : n. Çöküntü, rüsup, tortu, posa, sediman.


spasmo : pref. Ani kas kasılması (spazm) anlamına önek.


sternalis : n. Sternum kaıs.


supersecretion : n. Aşırı salgılanma.