Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

tapotement nedir?

tapotement : n. Masajda yapılan bir vurma hareketi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

by-product : n. Ana ürünün elde edilişi esnasında oluşan herhangi bir ikinci ürün, tali ürün.


deglutition : n. Yutma.


dermosyphilopathy : n. Frengili bir cilt hastalığı, dermosifilopati.


erethin : n. biochem. Zehirli tüberkülin cevheri.


erythroblast : n. Hemositoblast'dan sonra gelen en genç kırmızı seri hücreis.


habituation : n. İtiyat, alışkanlık, huy edinme.


hobnail liver : n. Karaciğer sirozu.


hypalgesia : n. Ağrıya karşı duyarlık azalması, hipaljezi.


juxtaposition : n. 1. Bitişiklik, yakınlık; 2. Yanyana konma, yanyana bulunma.


lithotome : n. Taş çıkarma aleti, litotom.


logaditis : n. Sklera (gözakı) iltihabı, logadit.


moria : n. 1. Marazi şakalaşma temayülü; 2. Gevezelik ve budalalıkla vasıflı bunama.


neuroplasm : n. Sinir hücresi protoplazması.


optoblast : n. Retinanın büyük gangliyon hücrelerinden biri.


pneumotomy : n. 1.Akciğerlerin ameliyatla çıkarılması; 2. Akciğer ameliyatı, pnömotomi.


polytrichosis : n. See: Polytrichia.


pox : n. 1. Frengi; 2.Çiçek v.s. gibi kabarcıkları olan hastalık.


proleptic : a. Beklenenden daha kısa aralıklarla nükseden (hastalık nöbeti hakkında).


spongiitis : n. Corpus spongiosum penis'in iltihabı.


supramandibular : a. Mandibula üstünde.