Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

tapotement nedir?

tapotement : n. Masajda yapılan bir vurma hareketi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cachexia : n. Genel sağlık durumunun bozukluğunu, kötü beslenmeyi ve yapı bozukluğunu kasteden bir deyim, ileri derecede zayıflama, sıskalık, kaşeksi.


compression : n. Kompresiyon, alveol ve diş kavislerinin darlaşmış olması ile vasıflı olup: 2. Solunum yolları tıkanıklığı dolayısıyle ağız içinde menfi dıştan normal atmosfer tazyiki; 2. Ağızla solunum dolayısıyle yüz kaslarının kasılması ve sonucu alveol ve diş kavislerine tazyik yapması.


esophoric : a. 1. Özofori ile ilili; 2. Özofori gösteren.


eviration : n. 1. Testisleri çıkarma, kişiyi hadım etme; 2. Erkeğe has özelliklerin kaybı ile beraber kadınımsı özellikler gösterme; 3. Erkeğin kadın olduğuna inanmasıyla belirgin kuruntu hali, bu belirti ile karakterize paranoya.


excentric : a. Merkez dışı, merkezden uzak, eksantrik.


fissured, fissural : a. 1. Çatlamış, çatlak; 2.Çatlaksı; 3. Çatlağa ait.


teratomatous : a. teratom'a benzer, teratom gibi.


hemicardia : n. Yarım kalb ağrısı.


hemophoric : a. Kan taşır, hemoforik.


hyperlordosis : n. Aşırı lordoz hali.


inclusion : n. Dahil etme veya olma, ithal içine alma veya girme, enklüzyon.


inconstant : a. Değişken, kararsız.


kiotomy : n. Vulva'nın ameliyatla çıkarılması, kiyotomi.


lith(o) : Pref. taş.


nematode : n. Nematoda sınıfı herhangi bir solucan.


occipitobregmatic : a. Artkafa ve bregmaya ait.


odonterism : n. Dişlerin çıtırdaması, odonterizm.


ovoglobulin : n. Yumurta akı globülini.


parapophysis : n. Mukayeseli anatomie, omur alt çıkıntısına benzer çıkıntı, parapofiz.


peptogenic : a. pepsin veya pepton yapan, peptojen.