Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

tapiroid nedir?

tapiroid : a. Tapir burnuna benzer.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloody : a. 1. Kanlı; 2. Kanamakta; 3. Kana ait, kan gibi.


convulse : v. Çırpınma hasıl etmek.


durematoma : n. Dura mater'in hematomu.


fungicide : n. Fongüsleri yokeden faktör, fungisid.


glairy : a. Yumurta akına benzer.


phthisis : n. Verem, ftizi.


physiatrist : n. Fizyatri uzmanı.


uvular : a. Küçük dile ait, uvularis.


involutionary : a. Gayriihtiyari, istemeyerek.


metachromatin : n. biochem. Kromatinde bulunan bazofil element.


microbiophobia : n. Mikrop almaktan aşırı korkma, mikrop korkusu.


neuronophalgia : n. Sinir hücrelerinin fagositoz ile harap olması, nevronofaji.


nutritious : a. Besleyici, nutricius.


occlusive : a. Kapanma (oklüzyon) yı sağlayan.


ochrodermia : n. Cilt sarılığı, okrodermi.


osteo-epiphysis : n. Kemiksi epifiz.


osteopath : n. Osteopati uzmanı.


ovigerous : a.Yumurta yapan veya ihtiva eden.


paradoxic : a. Doğru olabilmesine rağmen görünüşte zıtlık gösteren, aykırı görünen, tezat oluşturan.


phonems : n. Bir kelimeyi oluşturan seslerin her biri, fonem.