Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

tapiroid nedir?

tapiroid : a. Tapir burnuna benzer.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cervical : a. Boyuna ait, cervicalis.


cestodology : n. Sestod (tenya)'ları konu alan bilim dalı, sestodoloji.


cytopathic : a. yaşayan hücrelerin hastalıkları ile alakalı olan.


dorsocentral : a. Arka tarafta ve merkezde olan.


ethmoidal : a. 1. Ethmoid kemikle ilgili; 2. Ethmoid sinüslerle ilgili.


fibrinogen : n. biochem. Kanda erimiş halde bulunan ve trombin tesiriyle fibrin şeklini alarak pıhtılaşmayı sağlayan protein, fibrinojen.


flagellata : n. Kamçılı protozoonlar, bir veya birkaç kamçıya sahip protozoon'lar sınıfı.


fundament : n. Makat, anus.


hypomineralization : n. Kanda madeni elementlerin anormal derecede azalması.


keratogneesis : n. Boynuzsu madde oluşumu, keratojenez.


laqueus : n. bağ, kuşak, şerit, kiriş, tel.


lysemia : n. Kan dağılımı, kanın ayrılıp dağılması, lizemi.


monodiplopia : n. Tek gözün çift görmesi, monodiplopi.


ototoxic : a. Kulak üzerinde toksik etkisi olan.


overlay : n. Artma, çoğalma, fazlalık.


peniaphobia : n. Fakirlikten aşırı korkma, yoksulluk korkusu.


pithiatry : n. Telkin tedavisi, telkin ve ikna ile tedaviyi konu alan bilim dalı, pitiatri.


prepalatal : a. Damak önünde.


prognosis : n. Bir hasalığın sonu hakkında önceden hüküm verme, pronoz (hastalığın seyri).


pyoperitonitis : n. Peritonun cerahatli iltihabı piyoperitonit.