Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

tapiroid nedir?

tapiroid : a. Tapir burnuna benzer.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromaphil : n. See: chromaffin.


chronometry : n. Zamanın, kronometre aracılığıyla ölçülmesi.


crus : n. (pl. crura). Bacak, incik, cruris.


cysterethism : n. Sık idrar etme hissi ile belirgin mesanede aşırı duyarlık hali.


emmenology : n. Menstruasyon hakkındaki bilgiler, emenoloji.


goneitis : n. Diz iltihabı.


phthalylsulfathiazole : n. biochem. Barsak enfeksiyonlarında kullanılan beyaz billuri sülfamid (C17H13N3O6S2).


grippal : a. 1. Grip'le ilgili; 2. Grip sonucu oluşan, grip'e bağlı; 3. Grip'le belirgin.


hemangioma : n. Kan damarlarından doğan urlar, hemanjiyom.


hieralgia : n. Sakrum ağrısı.


incurable : a. Şifa bulmaz, iyi olmaz (hasta), tedavi edilmez (hastalık).


iodism : n. İyodin veya iyotlu müstahzarın çok kullanılmasında marazi tesir, iyotla zehirlenme.


meatorrhaphy : n. Uretra dış deliğinin ameliyatla genişletilmesini takiben kesilen uretra ucunun glans penis'e dikilmesi.


melanoidin : n. bioühem. Albüminlerden elde edilen melanin.


metachronic : a. 1. Farklı zamanlarda aynı safhalardan geçme; 2. Ayrı zamanlarda meydana gelen.


mdiwifery : n. 1. Ebelik; 2. See: Obstetrics.


otosclerosis : n. Labirent kapsülünün kemikleşerek sağırlığa sebep olması.


penetrometer : n. 1. X ışınlarının herhangi bir maddeden geçiş gücünü ölçen alet; 2. Gümüş v.b bazı metallerin x ışınlarını emme yeteneğini ölçen alet.


proteinivorus : a. Proteinle beslenen.


prototroph : n. Gelimek için büyüme faktörüne ihtiyacı olmayan canlı.