Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

taphophilia nedir?

taphophilia : n. Mezarlıklara aşırı ilgi duyma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biparasitism : n. Bk. hyperparasitism.


certifiable : 1. Gerekli yerlere bildirilmesi zorunlu (enfeksiyöz hastalık vs); 2. Kanun gereği akıl hastanesine yatması zorunlu (hasta).


cranioclast : n. Ölü fetüs başını ezip dışarı çekmede kullanılan özel alet, kranioklast.


demoralization : n. Moral çöküklüğü, maneviyat bozukluğu, ahlak bozukluğu.


diaplexal : a. Diyaplekse ait.


emission : n. l. Fışkırtma veya ileriye doğru sevketme, istemsiz olarak meni fışkırması.


exsorption : n. Bir maddenin zar aracılığıyla dışarıya doğru hareketi.


garrot : n. Damara tazyik amacıyla herhangi bir kısmı çepeçevre sıkmak için kullanılan sargı, bir cins turnike.


hypercausia : n. İşitme yeteneğinin anormal şekilde artması, hiperakuzi.


hysterorrhaphy : n. 1. Rahim üzerindeki bir kesiği veya yırtığı dikme, rahime dikiş koyma; 2. Rahimi dikişle tesbit etme.


ileorrhaphy : n. İleumun dikilmeis.


insanitation : n. Sağlığa elverişli şartlarınyeterli olmayışı, sağlık şartlarının yokluğu.


insensitive : a. Hissiz, duygusuz.


irideremia : n. İris yokluğu.


myelo-encephalic : a. Omurilik ve beyine ait.


neuropathist : n. see: Nerve specialist.


nidal : a. 1. Yuvaya ait, yuva ile ilgili; 2. Enfeksiyon odaığı ile ilgili.


omo- : prof. Omuzla ilgili.


palpebra : n. (pl. palpebrae). Göz kapağı.


parainfluenza virus : n. Akut üst solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olan bir virus.