Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

taphophilia nedir?

taphophilia : n. Mezarlıklara aşırı ilgi duyma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiniofon : n. biochem. Acı, hafif bir kanarya sarısı renginde bir toz, amebasit.


cincophen : n.biochem. Damla (gut) hastalığı ve romatizmada kullanılan küçük, beyaz billurlar (C16H11NO2).


configuration : n. 1. Baş, gövde, kol ve bacakların müştereken oluşturduğu şekil, vücudun genel görünümü; 2. molekülü oluşturan atomların diziliş şekli.


depression : n. Ruhi veya bedeni düşkünlük hali, dermansızlık, depresyon (ezilmiş bir kemik üzerindeki iz için de kullanılır).


exothermal : a. Isı veren, hararet yükselişi ile belirgin, ısı oluşmasıyla beraber seyreden.


frequency : n. Frekans, titreşim sayısı (elektrik, ışık veya ses dalgaları hk.).


fulmination : n.Aniden şiddetle oluşma, birden alevlenme (hastalık hakkında), patlama, açılma (ülser hakkında).


granulate : v. 1. Tane tane olmak; 2. Yara üzerinde tanecikler meydana getirmek.


interclavicular : a. Klavikular arası.


hazardous : a. Tehlikeli zararlı.


hemisection : n. İkiye bölme.


karyolobic : a. Loplu nüveli, lop şeklinde nüvesi olan.


laryngopharyngectomy : n. Gırtlak ve yutağın ameliyatla çıkarılması.


magnus : n. Büyük.


metrodynamometer : n. Doğum seyri esnasında uterus kontraksiyonlarının gücünü ölçen alet, metrodinamometre.


molecular : a. Zerrevi, moleküle ait veya moleküllerden oluşan.


nephrocardiac : a. Böbrek ve kalbe ait.


omphalectomy : n. Göbeğin ameliyatla çıkarılması, omfalektomi.


orchiorrhaphy : n. See: Orchiopexy.


ortho- : pref. Benzen halkasının bazı türevlerine ait.