Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

taphophilia nedir?

taphophilia : n. Mezarlıklara aşırı ilgi duyma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cohere : v. 1. Birbirine yapışmak, birbirine tutunmak; 2. Birbirine uygun olmak, birbirini tutmak.


erythrosis : n. Deri ve mukozalnarın kırmızımtırak mor renk alışı (Polisitemi rubra'da görülür).


filamentous : a. 1. İplik gibi, kıl gibi; 2. İplik şeklinde ince uzun oluşumlardan ibaret.


homogenize : v. Homojenleştirmek.


humectant : a. 1. Islatıcı, nemlendirici; 2. Sulandırıcı (eritci) ilaç.


inocystoma : n. Kistik dejenerasyonlu bağ dokusu tümörü.


morphogenesis : n. Canlılarda dış şekillerin tekamülü, morfojenez.


occipitofrontal : a. Artkafa ve alına ait.


ovoflavin : n. Yumurtalardan elde edilen, riboflavin.


pancreatoduodenectomy : n. Pankreas'ın tümünün veya sadece baş kısmının duodenum'la birlikte çıkarılması, bu amaçla yapılan ameliyat.


parafunction : n. Görev bozukluğu.


plasminogen : n. Plaziinn ön maddeis.


polymelia : n. İkiden fazla kol veya adedinin normalden fazla olması.


pretracheal : a. Trakea önünde.


revive : v. Canlandırmak, canlanmak.


rhabdophobia : n. Değnek ve benzer şeylerdenaşırı korkma, özellikle değnekle dövülmekten aşırı ürkme.


scorbutic(al) : a. İskorbüte ait.


serpigo : n. Vücut üzeride yayılan herhangi bir cilt hastalığı.


shock : n. 1. Travma veya sıvı kaybı sebebiyle ani olarak ortaya çıkan periferik dolaşım yetmezliği (Hastada cilt soluktur, soğuk terleme vardır, nabız zayıf ve süratlidir, huzursuzluk vardır ve bazan bilinç de kayolur); 2. Ani müdahale sonucu görülen şiddetli sarsıntı, darbe, elektrik çarpması, şiddetil etki veya korku, şok.


spintheropia : n. Gözler önünde parıltı veya kıvılcımlar hissetme.