Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

taphophilia nedir?

taphophilia : n. Mezarlıklara aşırı ilgi duyma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachium : n. (pl. Brachia). Kol.


cholecystic : a. Safra kesesine ait, kolesistik.


colic : n.&a. 1. Colica: Birdenbire nöbet tarzında gelen ağrılar; 2. Barsak iltihabı; 3. Mide ağrısı; 4. Kolona ait, kolik, colicus.


embedding : n.1. Gebelik mahsülünün uterus dvarına tutnarak yuvalanması, gebelik mahsülünün implantasyonu; 2. Histolojik muayene için alınan doku parçasının parafin veya benzeri sert bir madde içinde tesbit edilmesi (Bu işlem dokudan mikroskopik muayene için ince kesitler alınmasını kolaylaştırır).


graft : n. 1. Yaralı yere parça ekleme; 2. Aşı; 3. Yaralı yere eklenen parça.


hemoglobinuria : n. İdrarda hemoglobin çıkarma, hemoglobin işeme.


inulin : n. biochem.Bitkilerde bulunan ve hidroliz olduğu zaman früktöz ve glikoza ayrışan nişastamsı bir madde.


macrognathia : n. Altçenenin anormal büyüklüğü, makrognati.


mal : n. Hastalık.


methylate : n. biochem. Metil alkol ile bir baz bileşimi, metilat.


microfauna : n. Belli bir bölgede yaşayan ancak mikroskop yardımıyla görülebilen hayvancıkların tümü.


mobility : n. Hareket yeteneği, hareketlilik, mobilite.


nudity : n. Çıplaklık.


otorrhea : n. Kulak akıntısı, otore.


pediophobia : n. Marazi çocuk veya kukla korkusu, pedyofobi.


ryan virus : n. Hartmanella türüne mensup olan bir amip olarak tanımlanır.


scapular : a. Skapulaya ait, scapularis.


splenorrhagia : n. Dalak kanaması, splenoraji.


spondylopyosis : n. Omur cerahatlanması.


spongy : a. 1. Sünger gibi, süngersi; 2. Emici.