Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

taphophilia nedir?

taphophilia : n. Mezarlıklara aşırı ilgi duyma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catadicrotic : a. Sphygmogram'ın ien kolu üzerinde iki çentik gösteren.


diarticular : a. 1. İki eklemle ilgili; 2. İki eklemi tutan.


dysplastic : a. 1. Displazi ile ilgili; 2. Displazi gösteren; 3. Normal vücut tipleri (astenik, piknik, atletik) dışında vücut tipi gösteren.


esophagoscopy : n. Özofagusu görerek muayene etme, özofagoskopi.


exsiccation : n. Sıcaklıktan dolayı kuruma.


externalize : v. Bilinçaltındaki çatışmalarını dışa aksettirmek.


glenoid : a. Oyuklu, çukursu.


physiotherapeutic, : n. Fizik tedavi uzmanı.


vaccinotherapy : n. Hastalıkların tedavisi için aşılardan yararlanılması.


iatrochemistry : n. 1. Kimyasal faktörlerle yapılan tedav, 2. Kimyanın tababete uygulanması.


interventricular : a. Kalb karıncıkları arasında bulunan.


leptomeningopathy : n. Beyin zarları hastalığı.


mesocolon : n. Kolon mezosu.


orthopedia : n. See: Orthopedics.


palatoplasty : n. Damak üzerinde yapılan herhangi bir estetik ameliyat, özellikle yarık damağı düzeltme amacıyla yapılan ameliyat, palatoplasti.


paraffin : n. biochem. Maden kömüründen çıkarılan renksiz bir yağ, parafin.


pedometer : n. Belli bir mesafeyi geçmede kişinin aldığı adım sayısını kaydeden alet, pedometre.


photalgia : n. Işık sebebiyle meydana gelen göz ağrısı, gözün ışıktan ğarıması, fotalji.


pseudoparesis : n. Yalancı parazi (histeride görülür).


rugae : n. Kırışıklık, buruşukluk, katlanma, genellikle gerginlik oluşumuna sebep olur.