Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

taphopbia nedir?

taphopbia : n. Marazi diri gömüme korkusu, tafofobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

corectasis : n. Pupillanın marazi dilatasyonu.


crystallophobia : n. Camdan yapılı eşyalardan aşırı korkma, cam korkusu.


dextroduction : n. Gözün sağa doğru dönme hareketi.


dispar : a. Eşit olmayan, birbiriyle uygunluk göstermeyen, farklı.


dysmorphosis : n. Şekil bozukluğu.


erythrocytorrhexis : n. Eritrositlerin parçalanması, eritrositlerin küçük parçacıklara ayrılarak dağılması.


exodeviation : n. Dışa dönme, içinin dışa dönmesi.


extracorporeal : n. Vücudun dışında kalan.


goodpastures syndrome. : n. Glomerulonefrit ile birlikte görülen hemorajik akciğer hastalığı.


hydrohystera : n. See: hydrometra.


hyoscine : n. biochem. Bazı bitkilerin kökünden çıkarılan ve ilaç olarak kullanılan bir alkaloid, skopolamin.


isometropia : n. İki göz refraksiyonunun eşit olması, izometropi.


malleolus : n. (pl. Malleoli). Bacakla ayağın birleştiği yerde hem içi yanda hem de dış yanda deri altındaki kemiklerin yaptığı kabartı, aşık (çıkıntısı), malleol.


manganate : n. biochem. Manganit, manganik asidin tuzu.


mastoptosis : n. Meme sarkması, mastoptoz.


Meig's Syndrome : n. Hyidroperitoneum ve hydroothorax ile birlikteg örülen selim huylu solid ovarium tümörü.


moxa : n. Deri üzerinde yakılarak uygulandığı zaman tahrişe sebep olan bir çeşit ham pamuk.


neuroepithelioma : n. Kötü tabiatlı bir beyin tümörü, nöroepitelyoma.


osteophone : n. Sağırlar için işitem cihazı, odifon.


peccant : a. 1. Hasta, mariz, sıhhatsiz; 2. Sıhhati bozan, hastalığa sebep olan.