Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

taphopbia nedir?

taphopbia : n. Marazi diri gömüme korkusu, tafofobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpopexy : n. Vagina'nın ameliyatla tesbiti, gevşemiş veya sarkmış vaginanın sakrum'a veya karın duvarına dikişle tesbiti.


dermatotomy : n. 1. Cilt anatomisi; 2. Deriyi açma ameliyatı, dermatotomi.


extraperiostal : a. 1. Periyost dışında; 2. Periyost'la ilişkisi olmayan.


frontoparietal : a. Frontal ve paryetal kemiklerle ilgili.


goldthwait belt : n. Sırt yaralanmalarında kullanılan çelik kısımları olan geniş bir kemer.


granulitis : n. Milyer tüerküloz, granülit.


intercerebral : a. İki beyin yarıküresi arasında.


hemase : n. Kanda bulunan bir enzim.


hypersthenia : n. Kuvvet artması, aşırı kuvvetsizlik.


inlet : n. Giriş yolu veya vasıtası.


limbus : n. (pl. limbi). kıyı, kear.


metallize : v. biochem. Maden haline koymak, maden özelliğini vermek.


myofibrosis : n. Adale dokusunda aşırı miktarda bağ dokusunun bulunması.


osteopath : n. Osteopati uzmanı.


pallium : n. Beyinkabuğu, palyum, cortex cerebri.


pancreaticosplenic : a. Pankreas ve dalak'la ilgili.


pulsific : a. Nabız arttırıcı.


pyocele : n. Testis çevresinde cerahat toplanması, piyosel.


radiopaque : a. Işınımı geçirmeyen.


saccharides : n. Bir karbonhidrat grubu.