Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

taphopbia nedir?

taphopbia : n. Marazi diri gömüme korkusu, tafofobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiocrural : a. Kol ve bacakla ilgili.


bronchorrhagia : n. Bronşlardan kan gelmesi, bronş kanaması.


clyster : n. Rektum yoluyla kalın barsağa sıvı sevketme, lavman, klizma.


corundum : n. biochem. Dişçilikle kullanılan alüminyum oksid, korundum.


ejaculator : n. Atıcı kanal, ejaculatorius.


emetism : n. "Ipecac" bitkisinden zehirlenme.


ergograph : n. Kasların kuvvetini ölçmeye yarayan alet, erogagraf.


exercise : n. 1. Vücut kaslarını kuvvetlendirmek amacıyla ,germe ve gevşetme şeklind yapılan sistemik hareketler, vücut hareketleri, idman, jimnastik; 2. Hareket yeteneği azalan veya kaybolan bir organ (kol, bacak, el vs)'a eski hareketini kazandırmak amacıyla yaptırılan belirli hareketler, alıştırma, egzersiz.


hepatonephromegaly : n. Hem karaciğerhem böbreğin büyümesi.


hematic : a. 1. Kana ait, kanlı; 2. Kana tesir eden (ilaç), 3. (pl.) n. Fizyoloji biliminin kandan bahseden dalı.


hydro : pref. 1. Su anlamına önek; 2. Hidrojen anlamına önek.


hypospadias : n. 1. Erkekte urethra'nın penisin arka yüzüne açılışı ile belirgin doğuştan anomali; 2. Kadında urethra'nın vagina'ya açılışıyla belirgin doğuştan anomai.


laryngotracheal : a. Larinkse ve trachea'ya ait olan her iki oluşumu birlikte ilgilendiren.


megabacterium : n. Normalden çok büyük bakteri.


metabolism : n. Canlı maddelerde daimi olarak vukua gelen kimyasal değişiklik, metabolizma.


myocyte : n. Kas dokusu hücresi, miyosit.


narcotherapy : n. Narkotik ilaç uygulanışını takiben bilinç uyuşukluğu meydana getirilen hastada ruhsal çatışmaya sebep olan faktörlerin öğrenilmesini takiben psikoanalist tarafından uygun telkinlner yapılması esasına dayanan psikoterapi yöntemi, narkoterapi.


oothecosalpingitis : n. Yumurtalık ve Fallop tübü (tuba uterina)'nün beraber iltihabı.


parapsis : n. Marazi dokunam duyusu.


pedigree : n. Şecere, kişinin, dedelerinden kendine kadar uzanan aile şeceresi.