Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

taphopbia nedir?

taphopbia : n. Marazi diri gömüme korkusu, tafofobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

creature : n. Yaratık (hayvan veya insan), mahluk.


cystendesis : n. Safra kesesi veya mesane'de yırtık v.b. zedelenmenin dikilmesi.


geriatric : a. Yaşlının bakım ve tedavisiyle ilgili.


glycogenase : n. biochem. Glikojeni dekstroz ve maltoza çeviren enzim.


hypereosinophilia : n. Kanda eozinofil hücrelerinin artması.


immiscible : a. Birbirine karışmaz, birleşmez (sıvılar hakkında).


intern : n. Hastanede yatıp kalkan doktor veya operatör.


intracervical : a. Serviks uteri'nin kanalı içinde.


jejunoileitis : n. Jejunumla ilyumun iltihabı.


lobar : a. Loba ait, loplu, lobaris.


lymphadenectasis : n.Lenf düğümü genişlemesi.


methylate d spirit : İçinde %5 oranında neftyağı bulunan, bu nedenle de içilmesi olanaksız olan alkol.


pellagra : n. Nikotinik asit eksikliğinden meydana gelen ve derinin ışığa maruz yerlerinde eritem hasıl olması ve sonra buradaki epidermin dökülmesi (ishal ile belirir), pellagra.


phlogogenic : a. İltihap yapan, flogojenik.


piperoxane : n. Feokromositom teşhisinde kullanılan bir adrenalin antagonisti.


pneumogastric : a. Akciğer ve mideye ait, pnömogastrik.


roentgenologist : n. Radyoloji (röntgen) mütehassısı, radyolog.


rutin : n. biochem. Damar duvarının geçirgenliğini azaltan bir maded (27H30O163H2O).


saw : n. Testere, cerrah testeresi 8kemik cerrahisinde kullanılır).


serum : n. (pl. Sera). Kan pıhtılaştıktan sonra geriye kalan sıvı kısmı (plazmadan farkı fibrinojensiz oluşudur).