Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

tapeworm nedir?

tapeworm : n. Barsak şeridi, aptes bozan paraziti, tenya.

armed tapeworm : Taenia solium;


beef tapeworm : Taenia saginata;


broad tapeworm : Diphlyllobothrium latum;


dog tapeworm : Echinococcus granulosis;


fishtapeworm : Diphyllobothrium latum;


hydatid tapeworm : Echinococcus granulosis;


pork tapeworm : Taenia solium;


unarmed tapeworm : Taenia saginata.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalohemometer : n. Kafa içi kan basıncını ölçen alet.


cytotoxin : n. biochem. Hücreler üzerinde özel tahribedici etkisi olan bir toksin.


diathermic : a. 1. Hararet geçiricilik hassası olan; 2. Elektrikle vücuda hararet verme usulüne ait, diyatermik.


fragrant : a. Güzel kokulu, hoş kokulu.


gutta : n. (pl. guttae) 1. Benek; 2. Damla.


henotic : a. 1. İyileşme ile ilgili; 2.İyileşmeye yardımcı, iyileşmeyi hızlandırıcı.


heterosis : n. Ana ve babadan daha kuvvetli bir yavru meydanag elişi.


hypermenorrhea : n. Bol ve sık adet görme, aybaşı kanının sık ve çok gelmesi.


hypothalamus : n. Hipotalamus


jugale : n. Elmacık kemiği açısındaki nokta, jügal.


karyokinetic : a. 1. Karyokinez'le ilgili; 2. Karyokinez gösteren, karyokinez niteliğinde.


kerasin : n. biochem. See: Cerasin.


lienomalacia : n. Dalak yumuşaması, liyenomalasi.


macromastia : n. Memelerin aşırı büyüklüğü, büyük memelilik, makromasti.


orrhoreaction : n. Serum reaksiyonu.


permanganate : n. biochem. Permanganik asidin tuzu, permanganat.


pero : n. Beyin koklama lobunun dış tabakası (Koku siniri buradan kaynaklanır).


pharmaco- : pref. İlaç, ilaçlar anlamına önek.


pyrophorus : n. Hava ile temasında, süratle oksitlenerek ateş alan herhangi bir madde.


register : n. 1. Bir kurumda isimleri resmi deftere kaydetme,resmi kayıta geçirme; 2. Resmikayıt defteri, kütük; 3. Sesin genişliği.