Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

tapeworm nedir?

tapeworm : n. Barsak şeridi, aptes bozan paraziti, tenya.

armed tapeworm : Taenia solium;


beef tapeworm : Taenia saginata;


broad tapeworm : Diphlyllobothrium latum;


dog tapeworm : Echinococcus granulosis;


fishtapeworm : Diphyllobothrium latum;


hydatid tapeworm : Echinococcus granulosis;


pork tapeworm : Taenia solium;


unarmed tapeworm : Taenia saginata.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharophthalmia : n. Göz kapağı ve göz konjunktivasının birarada iltihabı.


Bronchodilatör : n. Bronşları genişleten madde.


dysgerminoma : n. Fazla habis olmayan ovarium t ümörü.


dystaxia : n. İstemli hareketlerin kontrolunda zorluk çekilmesi.


embryulcus : n. rahimden ölü fetusu çıkarmaya yarayan kancalı bir alet.


encephalalgia : n. Baş ağrısı.


enteroplasty : n. Barsak üzerinde yapılan estetik amemliyat.


genual : a. 1. Dizle ilgili; 2. Dize benzeyen.


hemagglutinin : n. biochem. Kırmızı yuvarları alütine ettiren aglütininler (bunlar cilde yabancı serum ve spesifik toksinler şırınga edildikten sonra meydana gelir).


hyperdicrotism : n. Her kalp atımı esnasında nabızda, belirgin şekilde çift atım oluşturması hali.


insoluble : a. Erimez.


mange : n.Uyuz hastalığı.


megalocystis : n. See: megabladder.


micrencephalon : n. Normale oranal çok küçük beyin.


palma : n. (pl. palmae). See: Palm.


periosteo-edema : n. Periyost ödemi.


retroposition : n. Arkaya doğru yer değiştirme.


spermatophobia : n. İrade dışı meni gelişinden aşırı korkma, spermatofobi.


subvitrinal : a. Corpus vitreus altında bulunan.


surgery : n. Cerrahlık, cerrahi, cerrahlık ilmi.