Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tapetum nedir?

tapetum : n (pl. tapeta) 1. Zar tabakası; 2. Corpus callosum'dan şakak lobuna giden kordon.

tapetum lucidum : Koroidin br tabakası.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bout : n. Nöbet.


coccus : n. (pl. cocci). Küresel bir bakteri, koküs.


concavoconcave : a. Her iki tarafı iç bükey.


eparterial : a. Arterin üstünde, arter üstünde bulunan.


galactophorous : a. Süt taşıyıcı, süt nakleden, galaktofor.


globus : n. (pl. globi). See: globe.


helleborism : n. 1. Veratrum alkaloidleri ile zehirlenme; 2. Veratrum alkaloidleri ile tedavi.


heteroplasia : n. Bir dokunun normalde bulunmaması gereken bir yerde gelişme göstermesi, normal dokuda başka cins doku hücrelerinin gelişmesi, heteroplazi.


hypocellularity : n. Dokudaki normal hücre sayısında ileri derecede azalma, hücre azlığı.


hypocytosis : n. Kan hücrelerinde azalma, kan hücrelerinin sayıca normalin altına düşmesi.


megabladder : n. Mesanenin idrar toplanışı nedeniyle hacımca büyümesi, mesane genişlemesi.


oscheoplasty : n. Testis torbasının plastik tamiri, skrotumun plastik ameliyatı.


perixenitis : n. doku içindeki yabancı cisim çevresinde oluşan iltihap.


petrosquamosal : a. Temporal kemiğin petrous ve squamous kısımları ile ilgili.


phagokaryosis : n. Hücre nüvesinin yaptığı fagositoz.


plastocytosis : n. Kanda trombosit sayısının artışı.


postscapular : a. Kürek kemiği (skapula) arkası, skapula arkasında.


postvermis : n. Beyincik soluncansı kısmının alt yüzeyi.


proleptic : a. Beklenenden daha kısa aralıklarla nükseden (hastalık nöbeti hakkında).


proteo : pref. Protein anlamına önek.