Bugün : 28 Haziran 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

tapetum nedir?

tapetum : n (pl. tapeta) 1. Zar tabakası; 2. Corpus callosum'dan şakak lobuna giden kordon.

tapetum lucidum : Koroidin br tabakası.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemodectoma : n. Kemoreseptör hücrelerden özellikle karotid cisimciğindeki reseptör hücrelerden gelişen tümör (Nadir görülür ve genellikle iyi tabiatlıdır).


column : n. Kolon, direk, columna.


electrokymograph : n. Elektrokimografi'de kullanılan alet.


end-body : n. See: Complement.


eugenol : n. biochem. Antiseptik ve lokal anestetik olarak kullanılan bir fenol (C10H12O2), öjenol.


gastrophore : n. Ameliyat esnasında mide kenarlarını tutmağa mahsus cerrahi alet.


interauricular : a. See: interatrial.


phthisiophobia : n. Marazi verem korkusu.


hypersensitization : n. Fazla duyarlık hali.


hypochromic : n. Renk veya pigmentasyon bozukluğu.


jejunotomy : n. Jejunumu yarma, jejunum ameliyatı.


libra : n. (pl. librae) 1. 325 gramlık libre; 2. Muvazene, denge.


mycobacterium : n. pl. Çubuk şeklinde ince, uzun bakteriler.


odaxesmus : n. 1. Deride hissedilen, kaşıntı hissinin eşlik ettiği karıncalanma; 2. Dişetlerinde duyulan kaşınma hissi; 3. Sara (epilepsi) nöbeti esnasında hastanın dilini ısırması.


ozonic ether : n. Hidrojen peroksidin eter içindeki çözeltisi.


pericellular : a. Hücre veya hücreler çevresinde, hücre veya hücreleri saran.


pneumococcosuria : n. İdrarda pnömokok bulunması.


pronucleus : n. Yeni döllenmiş yumurtada erkek ve dişi nüvelerden her biri.


radiocarbon : n. Özellikle metabolizam ile alakalı araştırmalarda kullanılan radyoaktif karbon.


roup : n. 1. Tavuk nezlesi (kümes hayvanlarına ait bulaşıcı bir hastalık); 2. Nezle; 3. Ses kısıklığı.