Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tapeinocephaly nedir?

tapeinocephaly : n. Yassı kafalılık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiocephalic : a. Kol ve başla ilgili.


bradylexia : n. Ağır okuma, sözcükleri duraklayarak ağır ağır okuyabilme.


carcinomatosis : n. Kanserin bütün vücuda yayıldığı durum.


condroid : a. Kıkırdak gibi, kıkırdaksı.


condense : v. Biochem. teksir etmek, takdir etmek.


coreometer : n. Gözbebeğinin çapını ölçen alet.


dextran : n. Özel bakterilerin şekere etki etmeleri ile elde olunan ve geçici olarak plasma yerini tutabilen madde.


ectoplasm : n. Ektoplazma, dış plazma.


electroendoscopy : n. Vücut boşluklarının elektrikle aydınlatıcı aletlerle muayenesi.


glycoside : n. biochem. See: glucoside.


hematoncometry : n. Kan hacminin ölçülmesi.


hydrargyrism : n. Civa zehirlenmesi.


hypercryalgesia : n. Soğuğa karşı aşırı duyarlık hali.


hyperkalemia : n. kanda potasyum imktarının aşırı derecede artışı, kan potasyumunun yükselişi, hiperkalemi.


iodoform : n. biochem. İyodoform, iyotlu antiseptik sarı bir bileşim.


malemission : n. Cinsel birleşim esnasında meninin penisten fışkırır şekilde dışarı çıkamaması, meni ejakülasyonunda bozukluk.


micromastia : n. Memelerin normalden küçük olması, küçük memelilik, mikromasti.


oscillometer : n. Arterden geçen kan akımının gösterdiği titreşimleri ölçen alet, osilometre.


pepsis : n. Hazım.


phensuximide : n. Petit mal tedavisinde kullanılır.