Bugün : 22 Temmuz 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

tapeinocephaly nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

tapeinocephaly : n. Yassı kafalılık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharorrhaphy : n. Göz kapağı kenarlarını birbirine dikme (Göz kapağı aralığını daraltma veya kapatma amacıyla uygulanır).


celozoic : a. Vücudun herhangi bir boşluğunda yerleşen, özellikle barsaklarda yerleşen (parazitler hakkında).


cystitomy : n. 1. Göz merceği kapsülüne kesit yapma; 2. mesane ve safra kesesine kesit yaparak açma.


demineralization : n. Aşırı derecede mineral kaybı, özellikle kemikten mineral (kalsiyum ve kalsiyum tuzları) kaybı.


dichromatic : a. 1. Esas renklerin yalnız ikisini görebilen; 2. Sadece iki renk gösteren iki rengi olan.


dipsomania : n. Şiddetli alkol iptilası, ayyaşlık, dipsomani.


hypophosphaturia : n. İdrarda fosfat miktarının ileri derecede düşük oluşu.


hypoalgesia : n. See: Algesia.


justo minor : a. Normalden veya mutatdan küçük.


kleptomaniac : n. Kleptomani hastası.


leukocidin : n. Lökositleri yokeden madde, lökosidin.


lymphogonia : n. Lenfatik lösemide görülen büyük nüveli büyük lenfositler.


melomania : n. Musiki ile aşırı ilgilenme, musikiye aşırı düşkünlük.


nematodiasis : n. Nematoda sınıfı solucanların sebep olduğu enfestasyon.


nephrogenic : a. 1. Böbrek dokusu yapan; 2. Böbrekte olan.


omphalus : n. Göbek, umbilicus, navel.


orthocrasia : n. Vücudun ilaç, protein, v.s.'ye karşı gösterdiği normal reaksiyon, ortokrazi.


placentascan : n. Radyo-opak madde enjeksiyonunu takiben plasentanın uterus duvarında tutunduğu bölgeyi belirleme yöntemi.


pneumaturia : İdrarda gaz veya hava bulunması, pnömatüri.


prediasotle : n. Diyastol öncesi, diyastolden hemen önceki zaman aralığı.