Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tapeinocephaly nedir?

tapeinocephaly : n. Yassı kafalılık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancer : n. Kanser.


cat scratch disease : n. Kedi tırmığı hastalığı, tipik birtularemi türü.


continuous : a. Devamlı, fasılasız.


cranium : n. Kafatası, kafa (kemiği), kranum


dealbation : n. Beyazlatma veya beyazlanma.


endometrial : a. Endometr (uterus mukozası)'e ait.


esthesiology : n. Duyu organlarının bilimsel incelenmesi, estesoloji.


ignition : n. Yakma, tutuşturma.


insulator : n.Elektrik veya ısıyı iletmeyen madde,izolatör.


iridorrhexis : n. İris yırtılması.


laryngology : n. Boğaz hastalıkları şubesi, larengoloji, larenks bilgisi, gırtlakbilim.


metatarsalgia : n. Metatars ağrısı.


monoiliasis : n. Monoilia (Candida) türüne mensup mikro-organizmaların meydana getirdiği hastalık.


olea : n. See: Olive.


opticociliary : a. Görme ve kirpiksi sinirlere ait.


osteoanagenesis : n. Kemik rejenerasyonu.


otorhinolaryngology : n. Kulak, burun ve boğazın iltihabı, görevleri ve hastalıkları ile uğraşan bilim dalı.


penetration : n. 1. Nüfuz etme, 2. Bir yaranın komşusu bulunan organa yavaş yavaş nüfuz etmesi, penetrasyon; 3. Göz merceğinin mesafe değişimlerine kendini ayarlama kudreti, değişik mesafelerdeki cisimlere uyum gösterme yetenği; 4. Zeka, keskinliği, idrak gücü.


pubiotomy : n. Çatı kemiği (pubis) ameliyatı.


rachialgia : n. Belkemiği ağrısı.