Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tapeinocephalic nedir?

tapeinocephalic : a. Kafası yassı olan, yassı kafalı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

disinfectant : n.&a. 1. Antiseptik madde; 2. Dezenfekte eden, antiseptik.


fungemia : n. Mantarların kana geçmesi, kanda mantarların bulunuşu.


tension : n. Gergenlik, damarlar içinde dolaşan kanın duvara yaptığı baskı, tansiyon.


homophil : a. biochem. Sadece spesifik bir antijenle tesir eden, homofil.


iridokeratitis : n. İris ve korneanın iltihabı, iridokeratit.


karyospherical : a. Küresel nüvesi olan.


menopausal : a. 1. Menopoz'la ilgili, menopoz'a bağlı; 2. Menopoz devresinde görülen, menopoz'a eşlik eden (belirti, kanama vs. hakkında).


mesmeric : a. Hipnotizma ile ilgili, hipnotizma'ya dayanan.


microdontism : n. See: Microdontia.


neurology : n. Sinir bilgisi, sinirbilim, nevroloji, neurologia.


nosophobe : n. Hastalıktan aşırı korkan kişi, nozofob.


odontobothritis : n. Diş yuvası iltihabı.


pennate : a. 1. Tüye benzer, tüy şeklinde; 2. Tüylerle örtülü, tüylü.


pentaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının beş katına sahip olşu, pentaploidi.


phonatory : a. Sesin meydana gelişi ile ilgili, ses çıkışıyla ilgili.


porosis : n. 1. İltihabi sertlik, proma; 2. Kırık kemik uçlarının kaynaşmasını sağlamak üzere granülasyon odkusu (callus) oluşması; 3. Küçük boşluklar oluşması, özellikle kemikte küçük boşluklar oluşması ile belirgin durum.


proligerous : a. Çocuk doğuran.


rhexis : n. Bir organ veya damarın yırtılması, reksis.


siccolabile : a. Kurutulmakla bozulmayan.


sigmoidoproctostomy : n. Sigomid ile rektum arasında anastomoz yapılması.