Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tapeinocephalic nedir?

tapeinocephalic : a. Kafası yassı olan, yassı kafalı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpohysterectomy : n. Uterus'un vagina yoluyla çıkarılması, vaginal histerektomi.


defervescerice : n. Ateşin iniş safhası.


dentagra : n.1. Diş ağrısı; 2. Diş çekmeğe mahsus özel alet.


dispersity : n. Bir maddenin taneciklerine ayrılma yeteneği, çözülme yeteneği.


gluten : n. biochem. Hububattan çıkarılan bir çeşit yapışkan protein maddesi, glüten.


heteradenic : a. 1. Heteradeni ile ilgili; 2. Heteradeni gösteren, heteradeni ile belrigin; 3. Heteradeni'ye benzeyen, heteradeni niteliğinde.


hydrometry : n. Hidrometre ile sıvı yoğunluğunun ölçülmesi.


infrasternal : a. Sternumaltı.


lyophobic : a. Eritmeyne, eritici ortamda erime eğilimi göstermeyen.


mast- : pref. Meme anlamına önek.


nephritis : n. Böbrek iltihabı, nefrit.


nephrolithotomy : n. Böbrekteki taşların ameliyatla çıkarılması.


neurogenesis : n. Embriyon gelişiminde sinir sistemi oluşumu, nörojenez.


neuropathology : n. Sinir (sistemi) hastalıkları patolojisi, nevropatoloji.


nosonomy : n. Hastalıkların tasnifi, nozonomi.


odontoscopy : n. 1. Dişlerin odontoskop aracılığıyla muayenesi, odontoskopi; 2. Diş kenarlarının, kimlik tesbiti bakımından izinin alınması, bu amaçla yapılan diş muayenesi.


orchotomy : n. 1. Hadımlaştırma (ameliyatı); 2. Ayak bileğindeki kıkırdakların ameliyatla çıkarılması, orkotomi.


pentothal : a. Thiopentone (thiopental)'in müstahzar adı.


peptonuria : n. İdrarda pepton bulunması, peptonüri.


sulcation : n. 1. oluk oluşumu; 2. Olukluluk, oluklu olma hali.