Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

tapeinocephalic nedir?

tapeinocephalic : a. Kafası yassı olan, yassı kafalı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastula : n. Morula'yı oluşturan hücre kümesinin artması ve ortada boşluk farklılaşmak üzere yeni bir diziliş göstermesiyle belirgin gelişim devresindeki gebelik ürünü.


boopia : n. Histerik hastada görülen, inek bakışına benzer bön bakış hali.


chlorophyli : n. biochem. Fotosentezi meydana getiren bitkilerin yeşil boya maddesi, klorofil.


desexualize : v. Cinsel iktidardan mahrum etmek, iktidarsızlaştırmak.


dracontiasis : n. İnsanlara içme suyu ile bulaşan Dracunculus mediensis'in meydana getirdiği hastalık.


ergasiomania : n. Marazi çalışma arzusu.


geromorphism : n. Erken yaşlılık, erken ihtiyarlama, jeromorfizm.


gluteus : n. (pl. glutei). İlye kabael, ileum.


hormopoietic : a. Hormon yapan.


hydriatry : n. Hastalıkların su ile tedavisini konu alan bilim dalı, su tedavisi bilimi.


inocyte : n. Lif dokusu hücresi, inosit.


laminar, laminated : a. 1. Lama (laminarya) ait; 2. Lamlı; 3. Lamsı.


laryngocentesis : n. Larenksin delinmesi, larengosentez.


meningococcemia : n. Kanda menengokokların bulunması, menengokoksemi.


monosexual : a. Cinsiyeti tek olan, yalnız bir cins karakter taşıyan.


oralogy : n. Ağız hastalıkları bilimi, oraloji.


pectose : n. biochem. Olmamış meyvalarda bulunan ve daha sonra pektine çevrilen şekerli madde, pektoz.


periaxial : a. Eksen çevresinde bulunan, eksein saran.


phytophagous : a.Bitkilrele beslenen, bitki yiyen.


pleurectomy : n. Plevranın bir parçasını çıkarma ameliyatı.