Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

tap nedir?

tap : v. Vücutta su toplanan yerden suyu çekmek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

borborygmus : n. Mide veya barsaklardaki gazın meydana getirdiği gurultu sesi, gaz gurultusu.


chorionitis : n. 1. Koryon'un iltihabı; 2. Derinin kalınlaşmasıyla belirgin hastalık, skleroderma.


clostridium : n. Oksijensiz ortamda yaşayan gram-pozitif sporlu basilleri kapsayan bir bakteri cinsi.


cystiform : a. Kist şeklinde, kiste benzeyen.


dermographism : n. Sivri uçla deri çizildiği vakit görülen deri reaksiyonları (beyaz, kırmızı çizgi, papül oluşu, derinin diken diken olması).


emotion : n. Heyecan, emosyon.


epiotic : a. Kulaküstü.


erythrocytes : n. Dolaşım kanında bulunan ve normalde nukleus ihtiva etmeyen kırmızı kan kürecikleri, eritrositler.


glucoronidase : n. biochem. Glükoronik asit bileşimlerini parçalayan enzim.


gymnastics : n. sistemli kas idmanı, cimnastik.


heterocephalus : n. Büyüklükleri farklı iki başa sahip hilkat garibesi.


histone : n. biochem. Suda eriyen, amonyakta erimeyen, vücudda asidlerle birleşerek tuz oluturan bir proten.


hydroquinine : n. biochem. Malarya hastalığında kullanılan kristal bir toz (C20H26O2N22H2O).


hygroscopic : a. Nem çekici, nem çekme özelliği olan.


ipse- : pref. 1. Aynı, aynı tarafta anlamına önek; 2. Kendi kendine anlamına önek.


isoxazole penicillins : n. Ağız yoluyla alınabilen penisilin türevleri.


leprology : n. Cüzam bilgisi, leproloji.


lumbrical : a. Solucansı, lumbricalis.


metastasize : v. Vücudun bir organ veya kısmından diğerine geçmek.


multiparity : n. İkiden fazla doğum yapma, çok doğurma.