Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

tantrum nedir?

tantrum : n. Aşırı öfke ile belirgin nöbet, öfke nöbeti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiocyllosis : n. Kol çarpıklığı, kolun, gelişim bozukluğu sonucu normale nazaran eğrilik göstermesi hali.


energometer : n. Nabzı tetkike mahsus alet.


enterohepatitis : n. Karaciğer ve barsakların iltihabı, entorhepatit.


filiform : a. İplik ş eklinde, ipliksi, ipbiçim, filiformis.


gastrostenosis : n. Midenin anormal sıkıması, gastrostenoz.


geromorphism : n. Erken yaşlılık, erken ihtiyarlama, jeromorfizm.


hemomediastinum : n. See: Hematomediastinum.


heterochronism : n. See: Heterochronia.


hodgkin's disease : n. Lymphadenoma, retikülo-endoteliyal sistemin ilerleyici karakter taşıyan hastalığı.


hyperhormonism : n. Aşırı hormon salgısı.


ichthyotoxism : n. Bayat veya çeşitli bakterilerle enfekte balığın yenemis sonucu gelişen zehirlenme, balık zehirlenmesi.


inoculation : n. 1. Aşılnama; 2. Aşı, transplantasyon.


inoculum : n. Aşılamada kullanılan malzeme.


macroprosopia : n. Yüzün aşırı büyüklüğü, büyük yüzlülük.


mastorrhagia : n. Meme kanaması, mastoraji.


microblast : n.Gelişmemiş kan yuvarı.


nasopharyngeal : a. Nazofarenkse ait.


nonparous : a. Doğum yapmamış çocuk doğurmamış.


oscillograph : n. Titreşim veya dalgalanma şeklindeki hareketleri çizelge halinde kaydeden alet, osilograf.


pharyngotonsillitis : n. Yutak ve bademciğin iltihabı.