Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

tantrum nedir?

tantrum : n. Aşırı öfke ile belirgin nöbet, öfke nöbeti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catagmatic : a. Kırık kemik uçlarını birbirine kaynaştırma yeteneği gösteren, bu güce sahip.


charcot's : n. İleri derecede tabes dorsalis veya syringomyelia vakaları ile birlikte görülen, bir eklemin tam anlamıyla düzensiz şekilde hareket etmesi hali.


cleavage : n.1. Hücre bölünmesi; 2. Cilt kıvrımları; 3. Yumurtanın döllenmesi ile blastula safhası arasındaki durum; 4. Molekülün yarılması.


dermatomegaly : n. Vücut derisinin yer yer kıvrımlar yapıp sarkacak derecede fazla oluşuyla belirgin doğuştan mevcut deri anomalisi.


glycuronuria : n. İdrarda glükuronik asit bulunuşu.


hepatomelanosis : n. Karaciğer melanozu.


uteromania : n. Kadınlarda hastalık şeklinde cinsi münasebet arzusu, aşırı derecede şehevi hisler, uteromani, nemfomani.


healthiness : n. Sıhat, sıhhatli hal, zindelik.


hysteralgia : n. Uterus ağrısı, histeralji.


induratio : n. Doku ve organların sertleşmesi (müzmin iltihaplardan sonra olduğu gibi)(. indurasyo.


introduction : n. İçeri sokma, içeri yerleştirme, geçirme (Nefes borusuna tüp geçirme veya cerahat bulunan boşluğa, boşaltma amacıyla tüp veya fitil yerleştirme gibi).


omentorrhaphy : n. Omentumun dikilmes.i


papuliferous : a. Üzerinde papüller bulunan, papüller gösteren.


particle : n. Tanecik, atom, cüz, zerre, partikül.


patient : n. Hasta.


pedialgia : n. Ayakta hissedilen ağrı, ayak ağrısı.


pian : n. See: Yaws.


postgrippal : a. Grip (influenza) sonu, grip sonrası.


py (a) emia. : n. Cerahatin ve dolayısla mikropların kana karışması, piyemi (Sepsis veya septisemi).


rust : n. 1. Pas; 2. Bitkilerde bir mantar hastalığı.