Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

tantalum nedir?

tantalum : n. biochem. Ta sembolü ile bilinen, atom no:73 ve atom ağırlığı: 180.95 olan kimyasal element, tantal.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circumvallate : a. Dil papilla'larında olduğu gibi, çevresinde yüksekçe bir halka bulunan.


contrast : a. Zıtlık, iki şey arasındaki fark veya ayrılık.


costotransverse : a. Kaburgalar ile vertebraların transvers çıkıntılarına ait, kaburgalar ile vertebraların transvers çıkıntıları arasında yeralan.


cowper's glands : n. Bulbo-uretral guddeler.


enterology : n. Barsakbilim, enteroloji.


helicine : a. See: Spiral.


hydroplasmia : n. Kan plazmasının sulanması.


hyperextension : n. Aşırı tevessü, aşırı ekstansiyon hareketi yapabilme.


infraconscious : a. Bilinçaltı, bilinç altında.


insufficient : a. Yetersiz, kifayetsiz, eksik.


isthmectomy : n. İstmusun ameliyatla çıkarılması (özellikle tiroid geçidinin).


neonate : a. n. 1. Yenidoğan; 2. Yenidoğan çocuk, neonatus.


neurotome : n. Siniri kesmede veya diseke etmede kullanılan özel bistüri, nörotom.


ovotherapy : n. Yumurtalık ekstrelerinin tedavi maksadiyle kullanılışı, ovoterapi.


oxyhemoglobinometer : n. Kandaki oksijen miktarını ölçme aleti.


ozonic ether : n. Hidrojen peroksidin eter içindeki çözeltisi.


panarteritis : n.Bütün arterlerin iltihabı, panarterit, polyarteritis nodosa.


procursive : a. İleri koşan.


prostration : n. Aşırı yorgunluk, bitkinlik, takatsizlik, dermansızlık, kuvvetsizlik.


spermatolytic : a. Spermatolize ait.