Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

tantalum nedir?

tantalum : n. biochem. Ta sembolü ile bilinen, atom no:73 ve atom ağırlığı: 180.95 olan kimyasal element, tantal.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butamin : n. See: Butocaine.


cataract : n. Göz perdesi, lensin saydamlığının kaybolması, katarakt.


costa : n. (pl. costae). Kaburga.


craniopharyngeal : a. Kafatası ve farenkse ait.


galactophoritis : n. Süt kanalı veya kanallarının iltihabı.


glossal : a. Dile ait, glosicus.


submorphous : a. Tam şekilsiz olmamakla beraber billüri olmayan.


gynephobia : n. Kadınlardan tiksinme, kadınlara karşı anormal şekilde korku ve çekingenlik gösterme, kadın korkusu.


hemometer : n. See: Hemoglobinometer.


heterophoric : a. 1. Heterofori ile ilgili; 2. Heterofori gösteren kimse.


leukocidin : n. Lökositleri yokeden madde, lökosidin.


lymphology : n. Lenf bilgisi, lenfoloji.


meningomyeloradiculitis : n. Meninks, omurilik ve omurga sinir köklerinin iltihabı.


nascency : n. Doğuş, meydana geliş, başlangıç.


neuropathy : n. Sinir (sistemi) hastalığı, nevropati (nöropati).


odontogenic : a. 1. Dişi oluşturan, dişleri meydana getiren; 2. Diş dokusundan gelişen.


pericardiostomy : n. Perikard boşluğundaki sıvının dışarıya akmasını mümkün kolan cerrahi ağızlaştırma.


pharyngology : n. Yutakbilim, farengoloji.


phosphorated : a. Fosforlu, fosfor ile terkip edilmiş.


rage : n. Aşırı kızgınlık, şiddetli öfke.