Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

tantalum nedir?

tantalum : n. biochem. Ta sembolü ile bilinen, atom no:73 ve atom ağırlığı: 180.95 olan kimyasal element, tantal.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharectomy : n. Göz kapağının herhangi bir lezyon sebebiyle kısmen veya tamamen çıkarılması.


carbonaceous : a. biochem. Karbona ait, karbonlu.


carbonuria : n. İdrarda karbon bileşikleri (karbon dioksit v.s.)'nin bulunuşu, karbon bileşiklerinin idrara geçişi.


cimex : n.Cimicidae familyasına mensup bir haşare türü.


colpohysteropexy : n. Sarkmış uterus'un vagina yoluyla eski yerine tesbiti, bu amaçla yapılan ameliyat.


diaphanoscopy : n. Kapalı bir vücut boşluğunu diyafanoskop aracılığıyla muayene etme.


disseminated : a. Yayılmış, yaygın, bütün organa veya vücuda yayılmış (hastalık hakkında).


domatophobia : n. Evde yalnız kalmaktan aşırı korkma.


exocardia : n. kalbin anormal durumu (normal yerinde bulunmaması), eksokardi.


genetic : a. 1. Genlerle ilgili kalıtımla ilgili; 2. Genlerle geçen, kalıtsal.


geode : n. Genişlemiş lenfa boşlğu.


gnathology. : n. Çene, çene hastalıları ve tedavilerini konu alan bilim dalı.


grafting : n. Yaralı veya zedelenmiş vücut dokusunun yerine vücudun başka yerinden veya diğer bir kişinin vücudundan bir parça ekleme, transplantasyon.


hypophosphaturia : n. İdrarda fosfat miktarının ileri derecede düşük oluşu.


immersion : n. Mikroskopun objektifini su veya yağ içine batırarak cisimleri inceleme, imersiyon.


labial : a. Dudağa ait, labialis.


leaflet : n. 1. Küçük yaprak, yaprakçık; 2. Kalp kapağını oluşturan yaprak şeklindeki iki veya üç parçadan her biri, kapakçık.


palmaris : a. See: Palmar.


pause : n. Kesinti, durma, duraksama, herhangi bir faaliyetin geçici olarak durması ile belirgin devre.


prostatovesiculectomy : Prostat ve mein kabarcıklarının çıkarılması.