Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

tannin nedir?

tannin : n. biochem. Tanik asit, tanen, meşe palamudu kabuğundan çıkarımı kas liflerini büzücü bir madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotherapy : n. Canlılardan alınıp ve hazırlanan materyel (kan, aşı v.s.) ile yapılna tedavi.


cardiothyrotoxicosis : n. Kalb çalışmasını büyük ölçüde etkileyen hipertiroidizm hali.


chloroprivic : a. Klorid eksikliği ile ilgili, klorid kaybına bağlı.


dangerous drugs act : n. Alışkanık yapan bazı belirli ilaçların imalatını, satışını, reçeteye yazılmasını ve dağıtımını kontrol altında tutabilmek amacıyla hazırlanan anlaşma.


dentilingual : a. Diş ve dile ait.


deodorizer : n. Dezenfekte eden faktör (amil).


deplumation : n. Kirpiklerin dökülmesi, kirpiklerin düşmesi.


digit : n. El veya ayak parmağı, digitus.


genodermatology : n. kalın yoluyla geçen deri hastalıklarını konu alan deri hastalıkları dalı, genodermatoloji.


homeostasis : n. Organizmada normal şartların devamlılığı, homeostaz.


hospital : n. (ab. Spital): Hastane.


hyponeuria : n. Sinirsel gücün azalması, sinir zayıflığı.


instinct : n.&a. 1. İçgüdü, sevki tabii, insiyak; 2. Dolu (can, his, kuvvet, v.s. ile).


medicine : n. 1. Tıp (ilmi), tababet, hekimlik; 2. İlaç.


nasus : n. (pl. Nasi). Burun (Dışardan görülen kısım).


nympha : n. (pl. nymphae). Vulvadaki küçük dudaklar, labia minora.


papulopustule : n. Püstül'e dönüşme halindeki papül, püstülleşme gösteren papül, papülopüstül.


phenylalaninase : n. Fenilalanin'i tirozin'e çeviren enzim, fenilalaninaz.


puncture : n. Punctura; 1. Delme, ponksiyon; 2. Sivri bir şeyle açılan delik, sivri bir aletle yaralama.


rectal : a. Rektum ait,rectalis.