Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

tannin nedir?

tannin : n. biochem. Tanik asit, tanen, meşe palamudu kabuğundan çıkarımı kas liflerini büzücü bir madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiometry : n. 1. Sistol ve diyastol esnasındaki hacım değişikliklerinin, dolayısıyla kalbin çalışma gücünün ölçülmesi; 2. Kalb kuturlarının ölçülmesi.


clinotherapy : n. Hastayı yatak istirahatine sevketme suretiyle tedavi, yatak tedavisi.


deciduous : a. Süreksiz, düşürücü.


endopelvic : a. Leğen (pelvis) içi, endopelvinus.


ethisterone : n. Progesteron'a benzer özellikleri olan ağız yoluyla etkili bir bileşim.


gangli : pref. Sinir veya lenf düğümü (ganglion) anlamına önek.


gland : n. 1. Bez, gudde; 2. Vücudun birçok yerinde yer almış kimisi salgısını dışa (vücut boşluklarına), kiimsi de içe (kana) akıtan bezler, glandula glans.


gonarthritis : n. diz eklemi iltihabı.


subhyoid : a. Dilkemiği (hiyoid) altında bulunan hiyoidaltı, subhyoideus


hectoliter : n. Yüz litre, 26.42 galon, hektolitre.


hematinic : a. 1. Kandaki hemoglobinin çoğalması; 2. Kana ait, hematik.


hydrocardia : n. Perikart boşluğunda aşırı sıvı toplanması.


hyperelectrolytemia : n. Klinik olarak meydana çıkmayan dehidratasyon.


irradiate : v. Işınla tedavi etmek.


lissencephaly : n. See lissencephalia.


meal : n. 1. Yemek; 2.Öğün.


narcoleptic : a. 1. Narkolepsi ile ilgili; 2. Narkolepsi gösteren, zaman zaman gelen uyku eğilimi ile belirgin, narkoleptik.


nurse : n. 1. Hastabakıcı, hemşire; 2. Hastaya veya bebeğe bakmak. Hastanın bakım hizmetlerini görmek; 3. Emzirmek, meme vermek.


opisthotonos : n. Vücudun gerici kaslarının kasılması sonucu gövdenin yay biçimini alarak yere baş ve topuklarla dayanması.


pilocystic : a. Kistli ve kıllı.