Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

tannic acid nedir?

tannic acid : n. Mazıdan elde edilen kahverengi bir toz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyphrasia : n. Konuşma zorluğu, konuşamamazlık.


carbuncle, : n. 1. Kötü çıban, şirpençe; 2. Burun sivilcesi.


cresol : n. biochem. Katrandan çıkarılan çok kırıcı sıvı (C7H8O).


dibromomannitol : n. Busulphan gibi tesir eden ve önceden busulphan kullanılmış olna vakalarda da etki gösterebilen bir ilaç.


dysgeusia : n. T at alma duygusundaki bozukluk.


electrodiagnosis : n. Elektrikle teşhis, sinir ve kasların elektrik akımına karşı verdikleri reaksiyon.


gliocytoma : n. Nevrogli hücrelerinden meydana gelen tümör.


gran : pref. Tane, tanecik anlamına önek.


gynecomastia : n. Erkek memelerinin aşırı gelişmesi, erkekte büyük memelilik, jinekomasti.


hemiplegia : n. Yarım felç, hemipleji.


imbalance : n. Dengesizlik.


inertia : n. 1. Atalet, süredurum; 2. Bir organın veya bir kasın işlemez hale gelmesi.


monster : n. Hilkat garibesi, ucube, acayip ve tabiat üstü şey.


oxyiodide : n. biochem.Oksijen ve iyotla birleşmiş bir element veya radikal.


paretic : a. 1. Hafif felç ile ilgili; 2. Hafif felç gösteren, hafif felçli; 3. Dementia paralytica ile ilgili; 4. Dementia paralytic gösteren.


parallergic : a. 1. Parallerji ile ilgili; 2. Parallerji gösteren.


percolator : n. Süzen, süzücü, süzgeç.


pygodidymus : n. İkikalça ve iki pelvisli bir ucube.


salvarsan : n. Özellikle frengi ilacı olarak kullanılan arsenikli bir ilaç, arsfenamin.


splinter : n. 1. Deri içine saplanan sivri uçlu küçük tahta, metal, cam v.s. parçası, kıymık; 2. Kırık sonucu kemikten ayrılan sivri uçlu küçük parça, sivri kırık parçası.