Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

tannic acid nedir?

tannic acid : n. Mazıdan elde edilen kahverengi bir toz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bunionectomy : n. Bunyonun ameliyatla çıkarılması.


canthotomy : n. See: Cantholysis.


demonstration : n. Gösterme, göstererek belirtme veya öğretme.


dopa : n. Dokularda tirozin (tyrosine)'in parçalanmasıyla oluşan, adrenalin ve noradrenalin öncüsü kimyasal madde.


doraphobia : n. Hayvanların derisine dokunmaktan aşırı tiksinme, hayvan kılı veya tüyüne değmekten aşırı ürkme.


dynamic : a. 1. Vücut azasının vazife ve hareketine ait; 2. (pl.) Hareket ve kuvvet bilimi.


evacuation : n. Bir boşluğun tahliye edilmesi işlemi, özellikle gaitanın rektumdan dışarıya boşaltılmasını belirtmek için kullanılır.


henosis : n. 1. İyileşme, şifa bulma; 2. Birleşme, bitişme.


hydatism : n. Herhangi bir vücut boşluğunda toplanan sıvının dalgalanması sonucu oluşan ses, su sesi.


hysterocleisis : n. Uterus ağzının (os uteri) cerrahi kapatılması.


inositol : n. biochem. Kas, karaciğer beyin gibi dokularda bulunan bir madde.


isosexual : a. 1. Aynı cinsten; 2. Aynı cinse mensup olan.


joint : n. Eklem, oynak, mafsal, articulatio.


lalopathology : n. Konuşma bozuklukları ile uğraşan tıp dalı lalopatoloji.


macrocytic : a. İri hacım gösteren eritrositlerin bulunuşu ile belirgin, makrositik.


metagglutinin : n. Birbirine çok yakın organizmalar üzerine etki yapan aglütinin.


motorius : n. Motor sinir.


nonvenereal : a. Cinsel temasla geçmeyen, zührevi olmayan.


parapsychosis : n. Akıl hastalığına yaklaşan ruhi bozuklukalr, parapsikoz.


pharyngostenosis : n. Yutak daralması.