Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

tannic acid nedir?

tannic acid : n. Mazıdan elde edilen kahverengi bir toz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalodidymus : n. Göğüs, pelvis, kol ve ayak kısımları tek vücut halinde bitişmiş olmasına rağmen başları ayrı yapışık ikizler.


corn : n. 1. Nasır, klavus 2. Boynuz, callum cornu(s)


enterocolitis : n. İnce ve kalın bağırsak iltihabı, enterokolit.


genual : a. 1. Dizle ilgili; 2. Dize benzeyen.


gonad : n. Yumurtalık ve testis gibi tohum hücresi meydana getiren bezler.


gynopathic : a. Kadın üreme organlarının hastalıklarıyla ilgili, kadın hastalıklarna ait.


habena : n. Kozalaksı bezin sapı, habena.


hemagglutinin : n. biochem. Kırmızı yuvarları alütine ettiren aglütininler (bunlar cilde yabancı serum ve spesifik toksinler şırınga edildikten sonra meydana gelir).


heterologous : a. Başka başka kaynkalara ait olan, kaynakları değişik olan.


hormopoietic : a. Hormon yapan.


hydatid : n. İnsan veya hayvan vücudunda bulunan ve içinde su ve ekinokok sürfesi bulunan kesecik, hidatit.


hypoglossal : a. Dil altında bulunan, dil altı.


hypopyon : n. Gözün ön kamarasında toplanması, hipopyon.


lemniscus : n. (pl. Lemnisci) 1. şerit, 2. Beyincik sapının dış yüzünde bulunan beyaz şeit.


lipiodosis : n. yağ metabolizmasındaki bozukluk nedeniyle ortaya çıkan hastalık.


metallurgy : n. Maden tasfiyeciliği bilgisi.


monopodia : n. Tek bacaklı hilkat garibesi.


nyctotyphlosis : n. Gece körlüğü, niktotifloz.


ophthalmodynamometry : n. Göz arterindeki kan basıncının, oftalmodinamometre aracılığıyla ölçülmesi, oftalmodinamometri.


periopthalmitis : n. Göz çevresindeki koku ve oluşumların iltihabı, perioftalmit.