Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

tannate nedir?

tannate : n. biochem. Tanik asidin tuzu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capillary : a. Kılcal, kıl gibi, kapiler, capillaris.


chiromegaly : n. Ellerin anormal derecde iri oluşu, el büyüklüğü.


coition : n. See: Coitus.


cuboid : a. Zarsı, küboid, cuboides.


deplete : v. Kan almak suretiyle beden dolgunluğunu izale etmek, boşaltmak.


electromagnet : n. Elektrik mıknatısı.


fascioliasis : n. Vücutta şeritlerin meydana getirdiği enfeksiyon.


heredoimmunity : n. Kalıtım yoluyla anne veya babadan çocuğa geçen bağışıklık, kalıtsal bağışıklık.


hemolysis : n. Kırmızı kürelerdeki hemoglobinin intoksikasyon veya bakteri toksinleri ile dışarı çıkması, hemoliz.


iodination : a. Herhangi bir madde veya karışıma iyot ilave etme, iyotla birleştirme.


isotherapy : n. See: isopathy.


languor : n. 1. Halsizlik, dermansızlık, bitkinlik; 2. Gevşeklik, uyuşukluk, ağırlık, isteksizlik.


megacephaly : n. Başın normale oranla büyük oluşu.


oblongata : a. Boyu eninden fazla olan.


obtusion : n. Hissizleşme, (ses) duyarlığın kaybolması, duygu körlenmesi.


omentorrhaphy : n. Omentumun dikilmes.i


oniomania : n. Aşırı alışveriş yapma arzusu, marazi eşya satın alma arzusu, her şeye sahip olmak isteme deliliği, onyomani.


ornithine : n. biochem. Üre parçalanmasından meydana gelen argininden elde edilen bir aminoasit [NH2(CH2)3CH(NH2)CO3H].


phenytoin : n. Bazen fenobarbiton ile birlikte, garnd mal tedavisinde kullanılan antikonvülsan bir madde.


phonopsia : n. Ses duymanın görme duyusuna dönüşmes,i fonopsi.