Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

tannate nedir?

tannate : n. biochem. Tanik asidin tuzu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchomycosis, : n. Bronş veya bronşiyolleri tutan mantar enfeksiyonu.


carditis : n. Yürek iltihabı, kardit.


cellulicidal : a. Hücreleri tahrip edici hücreleri öldürücü.


cholangioma : n. Safra yollarına ait bir tümör.


chorion : n. 1. Koryon: Ovum'un dış zarı, orta amnion zarı; 2. Deri tabakalarından biri; 3. Mukozanın derin tabakası.


dermatothlasia : n. Deriyi devamlı çimdikleme, çürütme veya herhangi bir yere sürtme şeklinde içten gelen, karşı konulmaz arzu.


electrocauterization : n. Dokuları ucundan elektrik akımı geçen platin tel aracılığıyla yakma, elektrokoterizasyon.


galactopoiesis : n. Süün meydana gelişi, memelerde süt oluşması.


gastrostogavage : n. Karın duvarından yapılan kesit aracılığıyla mideye iletilen tüpten organa besin maddeleri sevketme, bu şekilde gerçekleştirilen suni besleme.


hematopexis : n. See: Hematopexia.


homicidal : a. Adam öldürme ile ilgili.


intuitional : a. Sezgi ile ilgili, içe doğma ile ilgili.


megabacterium : n. Normalden çok büyük bakteri.


pan- : pref.Bütün.


pollicization : n. Ameliyatla el başparmağı oluşturma.


proctatresia : n. Anu sveya rektumun kapalı olması.


rhinoscopy : n. Burnun görerek muayenesi, renoskopi.


rubella scarlatinosa : Hafif geçen ve kızıla benzeyen bir hastalık.


sacral : a. Sakruma ait, sakral, sacralis.


satyriasis : n. Erkekte lüzumundan fazla artmış cinsel arzu, şehvet fazlalığı, satiryazis.