Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tank nedir?

tank : n. Sıvı deposu

hubbard tank : İçinde egzersiz yapılabilen sıvı deposu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centrifugation : a. İçinde sıvı bulunan tübün yüksek sür'atle döndürülerek ihtiva ettiği taneciklerin, merkezkaç kuvvetin etkisiyle dibe çöktürülmesi, santrifüj ayırma.


diastematomyelia : n. Omurilik'te, çift gibi görünüm veren doğştan uzunluğuna yarık bulunuşu hali.


diplobacillus : n. Çift halde bulunna basil, birbirine tutunmuş çift basil.


ductal : a. 1. Kanalsı; 2. Kanala ait.


echocardiogram : n. Ekokardiyografi yoluyla elde edilen çizelge.


ethnic(al) : a. Irki, ırka ait, ırksal


hyperfibriignogenemia : n. Kanda fibrin miktarının aşırı artışı.


hypoinsulinism : n. nosan ensülin salgısı.


labiomycosis : n. Mantarların dudakta sebep olduğu hastalık, dudakta görülen mantar hastalığı.


libra : n. (pl. librae) 1. 325 gramlık libre; 2. Muvazene, denge.


lithous : a. Taşa ait.


neuroanatomy : n. Sinir sistemi anatomisi.


odontatrophia : n. Diş atrofisi veya dişlerin kusurlu gelişimi, odontatrofi.


oligodynamic : a. Az faal, az faaliyet gösteren.


phalangectomy : n. Falanksın ameliyatla çıkarılması.


plasmology : n. Canlı maddelerin en küçük parçalarını inceleyen bilim, plazmoloji.


preeclampsia : n. Preeklampsi.


pseudoglottis : n. Yalancı ses telleri arasındaki boşluk


spermatozoon, spermatozoid. : n. (pl. spermatozoa).Menide bulunanve kendiliğinden hareket edebilen hücre, spermatozoon (spermatozoid).


sphygmobolometer : n. Kan basıncını kaydeden alet.