Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

tangle nedir?

tangle : n. Deniz yosunu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catadicrotism : n. Arterde ana atımı iki küçük atımın izlemesi (Sphygmogram'ın inen kolu üzerinde iki çentik oluşur).


dilaceration : n. 1. Yarılma, yırtılma, birbirinden ayrılma; 2. Katarakt ameliyatında göz merceği kapsülüne kesit yapma.


drug : n. İlaç, ecza, drog.


fermentation : n. Mayalanma, fermentasyon.


gametology : n. Cinsiyet hücrelerini konu alan bilim dalı, gametoloji.


laboratory : n. Laboratuvar.


gynecology : n. Nisaiye, kadın hastalıkları, jinekoloji.


incipient : a. Başlayan.


infraspinous : a. Diken şeklinde bir çıkıntının altında yer alan.


ingest : v. Midesine indirmek (yemek).


intraglobular : a.Globül içi, özellikle eritrosit içinde.


loxophthalmus : n. Şaşılık. See:Strabismus.


naupathia : n. Deniz tutması, nausea navalis


nosohemia : n. Herhangi bir kan hastalığı, nozohemi.


pedunculus : i. 1. Sap; 2. Beyin sapı.


peptonuria : n. İdrarda pepton bulunması, peptonüri.


polysinusitis : n. Çeşitli sinusların iltihabı.


pseudopterygium : n. Konjunktiva üzerinde herhangi bir lezyonu takiben gelişen, ucu kornea kenarına tutunmuş, pterygium'a benzer oluşum, yalancı pterijiyum.


redislocation : n. Bir organ veya parçanın normal durumuna getirilişini takiben yeniden yerinden kayma veya çıkma göstermesi, redislokasyon.


saprodontia : n. Diş çürümesi.