Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

tangle nedir?

tangle : n. Deniz yosunu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloralism : n. 1. Keyif verici etkisi sebebiyle devamlı kloral kullanma alışkanlığı; 2. Devamlı veya aşırı kloral kullanımına bağlı zehirlenme hali, kloral zehirlenmesi.


circumscribed : a. Sınırları belli, sınırlanmış, sınırlı.


contraceptive : a. & n. Gebeliği önleyici (ilaç vielya araç).


conus : n. (pl. coni): See: Cone.


cresol : n. biochem. Katrandan çıkarılan çok kırıcı sıvı (C7H8O).


divalent : a. İki değerli, çift değerli (Element'in birleşme değeri hakkında).


divulsion : n. 1. Çekip ayırma, koparıp çıkarma; 2. Darlık gösteren bir kanalı buji v.s. ile zorlayarak genişletme.


expire : v. 1. Soluk vermek, nefes vermek; 2. Ölmek son nefesini vermek.


hematoid : a. Kan halinde, kana benzer.


iodochlorhydroxyquin : n. biochem. Amipli dizanteride kullanılanl kahverengi bir toz (C9H5CIINO).


kinesio : See. kine.


leio : pref. Düz anlamına önek.


nephrolith : n. Böbrek taşı, nefrolit.


nephroptosis : n. Böbrek düşüklüğü, nefroptoz.


omentorrhaphy : n. Omentumun dikilmes.i


ostalgia : n. Kemik ağrısı, ostalji.


otosis : n. Başkaları tarafından meydana getirilen seslerin yanlış tefsiri.


per secundan intentionem : Bir yaranın iki dudağının ancak granülasyon dokusunun aracılığı ile kaynayıp iyileşmesi.


pericardiolysis : n. 1. Perikardın viseral ve parietal yaprakları arasındaki yapışıklıkların cerrahi olarakg iderilmesi; 2. kalble komşu organlar arasınad oluşmuş yapışıklıkların ameliyatla ortadan kaldırılması.


propagation : n. Yavrulama, üreme, yayılma, çoğalma, artma.