Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tangle nedir?

tangle : n. Deniz yosunu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clasp : n. 1. Herhangi bir şeyin belli bir yere tutunmasını sağlayan araç; 2. Protez'in diş üzerine veya diş etine tutunmasını sağlayan bölümü; 3. Kırık kemki uçlarını birbirine tutturmada kullanılan araç.


contagionist : Bir takım hastalıkların sair olduğuna inanan kimse.


emprosthotomus : n. Alın ve ayak sırtlarının yre bakmak üzere vücdun hafif yay şeklinde bükülmesi ile belirgin özellikle fleksör kasları tutan tetanik spazm şekli.


eponym : n. Hastalık, bulgu, organ, oluşum vs'ye onun üzerinde çalımış kimsenin adına dayanılarak verilen kişi ismi.


hydrohymenitis : n. Seröz zarın iltihabı, hidrohimenit.


inositol : n. biochem. Kas, karaciğer beyin gibi dokularda bulunan bir madde.


insulinization : n. Şeker hastalarında, kan şekerini düşürmek üzere uygulanan insülin teadvisi.


isodynamia : n. Eşit kudrette olan, izodinami.


isomer : n. biochem. İzomerizm gösteren cisim, izomer.


jugale : n. Elmacık kemiği açısındaki nokta, jügal.


medico : pref. Tıp. tıbbi anlamlarına önek.


mustine : n. hodgkin hastalığında ve bazı lösemi şekillerinde yavaş intravenöz infüzyon şeklinde verilen sitotatik bir ilaç.


orthomelic : a. Kol veya bacaktaki şekil bozukluğunu düzelten.


ossification : n. Kemikleşme, ossificatio.


phorology : n. Hastalıkların bulaşmasını inceleyen bilim dalı, foroloji.


polysarcous : a. Şişman, etli.


progressive : a. İlerleyen, ilerleyici, progresif (aksi regresif).


radiolucent : a. Maruz kaldığı ışının enerjisini içeren.


retrognatism : n. Altçenenin arkaya kaçışı.


sarcoblast : n. İlkel kas hücresi, sarkoblast.