Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

tanderil nedir?

tanderil : n. Oxyhenbutazone'un müstahzar adı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catarrhal : a. 1. Nezleli; 2. Nezleye ait.


chimera : n. Bir insanın kendi vücudunda başka bir insana ait maddeleri barındırması, kimera.


cholecycstoenterostomy : n. Safra kesesi ile ince barsak arasında gerçekleştirilen anastomoz.


carinocerebral : a. Kafatası ve beyine ait.


depigmentation : n. Zardaki renk veren maddeyi çıkarma.


disorder : n. Hastalık, illet.


engorgement : n. Tıkanma kan hücumu, kanlanma, hiperemi, konjestiyon.


epizoicide : n. Epizoidleri yok eden bir faktör, epizoisit.


esophagostenosis : n. Yemek borusunun daralması.


exchanger : n. Herhangi bir şeiy diğer bir şeyle değiştirmede kullanılan aygıt, değiştirici aygıt.


subintrant : a. Bir olay daha bitmeden yeniden başlayan başka bir olayın birbirine karışması, sübentran.


hydrocholeresis : n. Karaciğerden düşük yoğunlukta sulu safra çıkışı, hidrokolerez.


hypophosphite : n. biochem. Hipofosforik asidin herhangi bir tuzu, hipofosfit.


lambdoid : a. Yunan harfi lambdaya benzeyen, lambda şeklinde, lambdoid, lambdoides.


oophorocystectomy : n. Yumurtalık kistinin ameliyatal çıkarılması.


photoreceptive : a. Işığı görebilen.


phytonosis : n. Bitkinin sebep olduğu toksik etkiye bağlı patolojik durum, bitkiye bağlı herhangi bir hasatlık.


plasome : n. Canlı protoplazma birimi.


repair : n. 1. İyileştirme, şia verme; 2. Tamir (etme).


secreto-inhibitory : a. Salgıyı durdurucu.