Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

tanderil nedir?

tanderil : n. Oxyhenbutazone'un müstahzar adı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biped : a. 1. İki yaağı bulunan, iki ayaklı; 2. İki ayaklı herhangi bir hayvan.


chorioangioma : n. Plasental kan damarlarından gelişen tümör, plasenta hemanjiyomu'u (Plasenta üzerinde tümör manzarası verir).


degeneration : n. Dokuların normal yapısının bozulup normal fizyolojik fonksiyonlarını yapamayacak duruma düşmeleri, dejenerasyon.


dosimetry : n. Doz ölçümü, ilaç veya ışın dozunun tesbiti.


ecchondroma : n. Kıkırdak yapısında olan ve meydana geldiği kemik üzerinde bir çıkıntı oluşturan selim tümör.


eponym : n. Hastalık, bulgu, organ, oluşum vs'ye onun üzerinde çalımış kimsenin adına dayanılarak verilen kişi ismi.


ergasiomania : n. Marazi çalışma arzusu.


glucogenic : a. Şeker yapan, glükojenik.


hexokinase : n. biochem. Adenozin trifosfattan hekzoslara fosfat taşıyan enzim.


hygro : pref. Nem, rutubet anlamına önek.


hysterosalpingography : n. Uterus ve salpenksin radyografisi.


intonation : n. Ses ahengi, heceleri yerine göre kuvvetli veya hafif ifade suretiyle sesin kazandığı ahenk.


lipometabolism : n. Yağ metabolizması.


necrophagous : a. Ölü dokular üzerinde yaşayan, leşle beslenen.


oralogy : n. Ağız hastalıkları bilimi, oraloji.


Peyer's Patches : n. İnce barsakta ve esas olarak da ileumda yeralan, lenfatik doku plakları.


radicular : a. Köke ait, köksel, radiküler, radicularis.


reagin : n. Allerjik reaksiyonlarda görülen bir çeşit antiokr.


retro-esophageal : a. Özofagus ardı.


rhombencephalon : n. Yamuk beyin, rombenkefal.