Bugün : 19 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

tamponage nedir?

tamponage : n. Herhangi bir boşluğa yerleştirme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boric : a. biochem. Borik, borakslı.


chirognostic : a. 1. Uyarılan vücut tarafını veya eli (sağ veya sol) tefrik yeteneği ile ilgili; 2. Uyarılan vücut tarafını veya eli tefrik edebilen.


chondroporosis : n. Kıkırdakta yer yer küçük boşluklar oluşması, kıkırdağın gözenekli durum alması (Bu durum kemikleşme esnasında normaldir, bazan patolojiksebeplerle de oluşur).


dextrocular : a. Sağ gözü ile sol gözüne oranla daha iyi gören.


divisible : a. Bölünebilir, parçalara ayrılabilir.


embolectomy : n. Kan damarının kesilerek tıkacı çıkarma ameliyesi, ambolektomi.


ethotoin : n. Major, fokal ve psikomotor epilepside kullanılan bir ilaç.


exanimation : n. Bilinç kaybının eşlik ettiği hastalık hali, koma.


halogen : n. biochem. Peryodik sistemin 7.ci grubunda bulunan madensi elementler, klor, brom, iyod, fluor.


hemianalgesia : n. Vücudun tek tarafında olananaljezi, yarım analjezi.


hirsutism : n. Özellikle kadınlarda derideki kılların normalin üstünde çoğalması, aşırı kıllılık.


iodid(e) : n. biochem. İyodür, iyodür asidinin tuzu.


lentigo : n. (pl. lentigines) Çil leke, benek, ufak ben


madescent : a. Hafif nemli.


microbiology : n. Bakteri, protozoer, v.s. gibi organizmaların biyolojik tetkiki, mikropbilim, mikrobiyoloji.


perinephritic : a. 1. See: Perinephric; 2. Perinefrite ait veya ondan ileri gelen.


pneumoencephalogram : n. Pnömoensefalografi ile elde edilen radyogram, pnömoensefalogram.


puriform : a. İrinsi, cerahata benzeyen.


quadrisect : v. Dörde bölmek, dört kısma ayırmak.


ramus : n. (pl. rami). Dal (sinir, ven veya arter).