Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

tamponage nedir?

tamponage : n. Herhangi bir boşluğa yerleştirme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromate : n. biochem. Bromat asidinin tuzu, bromat.


bronchiole : n. Nefes yollarının akciğer lobülleri içindeki parçası, bronşiyol.


chromoscope : n. Renkleri tanıma ve ayırma yeteneğini kontrolde kullanılan alet.


cystic : a. 1. kistik: Kiste ait; 2. Safra kesesine veya mesaneye ait; 3. Kistli, cysticus.


fibromyxosarcoma : n. Lifli ve müköz elementler ihtiva eden sarkom.


fundal : a. Dibe ait.


galactopyra : n. Süt ateşi.


goitrous : a. 1. Guatr ile ilgili; 2. Guatr gösteren, guatr'a müptela.


hepatopexy : n. Düşük veya oynak karaciğerin ameliyatla karın duvarına tesbiti.


haloid : a. & n. biochem. a) Tuza benzer tuz nev'inden. b) Birkaç çeşit kimyasal tuz.


illuminism : n. Kişinin manevi varlıklarla temas halinde olduğuna, onlarla karşılıklı konuştuğuna inanması, bazı psikoz tiplerinde görülen bu tür kuruntularla belirgin durum.


lymphogenous : a. Lenf yapan, lenfojen.


maturation : n. 1. Cerahat toplama veya toplatma; 2. Olgunlaşma, tekamül etme, matürasyon.


metformin : n. Bir diguanid, antidiabetik madde.


nates : n. 1. İlyeler, kabaet bölgesi (See: Buttocks); 2. Corpora quadregemina'nın ön çifti.


omega melancholium : n. Melankolik yüz ifdaesini oluşturan iki kaş arasında diklemesine uzanan kırışıklıklar.


phantom : n. 1. Organ modelleri, kadın pelvisi modeli ve özellikle doğum ameliyelerini öğrencilere öğretmek için kullanılır, fantom; 2. İnsan bedeni veya bedenin bir kısmının şekli.


phytoglobulin : n. Bitki globülini.


pododynia : n. Ayak ağrısı.


postmastoid : a. Mastoid çıkıntı arkası, mastoid çıkıntı araksında.