Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

tamponage nedir?

tamponage : n. Herhangi bir boşluğa yerleştirme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastoderm : n. Gelişen embriyoda üç ana tabaka (ectoderm, entoderm, mesoderm)'nın belirlendiği devredeki hücre kümesi.


carpectomy : a. El bileğini oluşturan kemiklerden biri veya birkaçının ameliyatla çıkarılması.


chylomicron : n. Yaşlı gıdaların sindirilip barsaklardan emilmesini takiben kan serumunda görülen yağ zerreciklerinden her biri.


common : a. Müşterek, ana, birleşik, ilkel, communis.


costatome : n. Kot makası, kaburgalararası kesmek için özel aygıt.


dentin(e) : n. Dişin oluştuğu asıl madde.


electrotherapy : n. Elektrik tedavisi.


etiologic : a. 1. Etyoloji ile ilgili; 2. Hastalık sebebiyle ilgili.


exchange : n. Değişme, değiştirme, bir şeyi diğer ibr şeyle değiştirme.


hafnium : n. biochem. Hf sembolü ile bilinen atom no:72, atom ağırlığı; 178, olan kimyasal element.


hyaloserositis : n. Seröz zarların iltihabı, hiyaloserozit.


lymphocystosis : n. Lenf ihtiva eden kist oluşumu, lenfosistoz.


mad : a. Deli.


melanoidin : n. bioühem. Albüminlerden elde edilen melanin.


meningoencephalomyelopathy : n. Meninks, beyin ve omurilik hastalıklarının genel adı.


mimic : a. 1. Konuşurken yapılan yüz hareketi; 2. Taklit amacıyla yapılna yüz hareketi, mimik.


morcellement : n. See: Morcellation.


mucosocutaneous : a. See: Mucocutaneous.


nymphomaniacal : a. 1. Nemfomani ile ilgili; 2. Neformani gösteren, nemfomani ile belirgin.


omentoplasty : n. Omentum aşısının kulanılışı, omentoplasti.