Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tamponade nedir?

tamponade : n. 1. Tamponlama; 2. İç kanamayı durdurmakta kullanılan bir alet.

Balloon tamponade : Üç boşluklu bir sonda olup, özofagus kanamalarını durdurmakta kullanılır;


cardiac tamponade (Heart tamponade) : Perikard boşluğuna kan dolması ile kalbin sıkışması;


esophagogastric tamponade : Kanamayı durdurmak için mide ve yemek borusunun balonlarla sıkıştırılması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cryptogenic : a. Bilinmeyen bir sebepten dolayı meydana gelen.


ectomorphy : n. Ektoderm'den gelişen dokuların diğer iki embriyonik tabakadang elişen dokulara oranla daha hakim olduğu vücut yapısı, ektomorfi.


familial : a. İrsi, soydan kalma (geçme), kalıtsal, herediter.


fibrillolysis : n.Liflerin erimes,i liflerineriyip kaybolması.


lacrima : n. Gözyaşı.


grinders : n. pl. Azı dişleri ,molar dişler.


hematocyst : n. Mesanede kan toplanması.


hematoscope : n.İnce kan tabakalarının muayenesinde kullanılan cihaz, hematoskop.


inochondroma : n. See: Fibrochondroma.


lethidrone : n. Nalorphine'in müstahzar adı.


lip : n. 1. Dudak ağzı üstten ve alttan çevreleyen iki adet etli oluşumdan her biri; 2. Dudağa benzer herhangi bir yapı veya oluşum (Vulvayı çevreleyen büyük veya küçük dudaklardan her biri); 3. Yara kenarı, yarayı çevreleyen kenarlardan her biri.


nictititation : n. Göz kırpma.


obitus : n. Ölüm.


organology : n. Organik oluşumu tanımlayan bilim, bitki ve hayvan organlarının bilimsel incelenmesi, organoloji.


palograph : n.Arterdeki nabız atımlarının meydana getiridği titreşimleri kaydeden alet, palograf.


pancreatism : n. Pankreas faaliyeti.


parathyroprivic : a. Paratiroid bezlerinin çıkarılışı sonucu meydana gelen, paratiroid bezlerinin görev görmemesine bağlı olarak gelişen.


poikilothermal : a. See: Poikilothermic


prolabium : n. Dudağın görülen kısmı.


scillism : n. Ada soğanı ile zehirlenme.