Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tampon nedir?

tampon : n. & v. 1. Gaz, pamuk v.s. ile yapılan ve bastırarak kan dindirmeğe veya ilaç tatbikine yarayan yumaklar, tıkaç, tampon (cerrahide kullanılır); 2. Tampon ile tıkamak.

vaginal tampon : Vagina'ya yerleştirilen uzun gazlı bez.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbonization : n. biochem. Kömürleş(tir)me.


cionectomy : n. Küçük dil (uvula)'nın ameliyatla çıkarılması.


denticulate : a. Diş şeklinde küçük çıkıntılar gösteren.


eczematoid : a. Ekzema'ya benzeyen.


endoneurium : n. Sinir liflerini çevreleyen ince iç tabaka.


extender : n. Genişletici, büyütücü, uzatıcı.


fetal, foetal : a. Fetusa ait, fetalis.


utricular : a. 1. Kırbacağa ait, utricularis; 2. mesane şeklinde.


hypogastrium : n. Karnın alt nahiyesi, alt karın, hipgoastr(iyum).


intra vitam : adv. Hayatta.


intussuscipiens : n. Kendi içine diğer bir barsak bölümünün geçtiği barsak kısmı.


leukoplakia : n. Dil, yanak mukozası, dişeti veya serviks üzerinde hafif yüksek beyaz lekeler şeklinde kendini gösteren lezyon, lökoplaki (Çok katlı yassı epiteli keratinizasyonu sonucu oluşur ve prekanseröz kabul edilir).


muscularity : n. Adalelik, çok kuvvetlilik.


obcecation : n. Kısmi (yarım) körlük.


oxophenarsine hydrochloride : biochem. Spiroket hastalıklarında kullanılan beyaz kokusuz toz (C6H6AsNO2.HCı).


parenchymitis : n. See: Parenchymatitis.


proper : a. Yalnız birşeye ait olan, özel, proprius.


sanative : a. Şifa verici, iyi eden.


silicic : a. biochem. Silisyum oksidine ait veya bunu havi.


sphygmobologram : n. Sfigmobolometre aracılığıyla elde edilen çizelge.