Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

tampon nedir?

tampon : n. & v. 1. Gaz, pamuk v.s. ile yapılan ve bastırarak kan dindirmeğe veya ilaç tatbikine yarayan yumaklar, tıkaç, tampon (cerrahide kullanılır); 2. Tampon ile tıkamak.

vaginal tampon : Vagina'ya yerleştirilen uzun gazlı bez.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromatoxism : n. See: Bromatotoxism.


choreoathetosis : n. Kore'de ve athetosis'de görülen hareketlere benzer hareketlerin birarada bulunuşu.


cortiadrenal : a. Böbreküstü korteksine ait.


cuticle : n. Üst deri, derinin dış zarı, ince deri, epiderma, kütikül, cuticula.


dance : n. Beyindeki bir lezyona bağlı olarak gelişen istemdışı düzensiz vücut hareketleri (Koredeki hareketler gibi).


dermo-jet : n. Basınçla çalışna ve deri içine sıvı verilmesini sağlayna cihaz.


dextranase : n. Şekerlerden asit açığa çıkarak diş minesinin bu asit tarafından mahvedilmesini engelleyen bir enzim.


diamorphine : n. Eroin, bir morfin türevi.


foliaceous : a. 1. Yaprakla ilgili; 2. Yaprağa benzeyen, yaprak şeklinde.


gemmate : a. Tomurcuklanan, tomurcuklar vasıtasiyle yeni filiz veren


vaccigenous : a. Aşı yapan.


hydrosol : n. biochem. Dispers ortamı sıvı olan bir koloid, hidrosol.


infarction : n. 1. Dokuda besleyici damarın pıhtı ile tıkanması nedeniyle nekroz bölgesi oluşması; 2. Besleyici damarın tıkanmasına bağlı olarak meydana gelen nekroz bölgesi.


inosuria : n. 1.İdrarda inozitol bulunuşu.


megrim : n. See: Migraine.


oxyacid : n.biochem. Oksijen ihtiva eden herhangi bir asit, oksijenli asit, oksijen asidi.


pectase : n. biochem. Meyvalarda pektinin demetilasyonunu katalize ederek pektik asit meydanag etiren enzim, pektaz.


peritoneum : n. Karınzarı, periton.


pluripara : n. See: Multipara.


premunition : n. Aşı ile kazanılan abğışıkılk.