Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

tampon nedir?

tampon : n. & v. 1. Gaz, pamuk v.s. ile yapılan ve bastırarak kan dindirmeğe veya ilaç tatbikine yarayan yumaklar, tıkaç, tampon (cerrahide kullanılır); 2. Tampon ile tıkamak.

vaginal tampon : Vagina'ya yerleştirilen uzun gazlı bez.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalhaematoma : n. Kafatasının periostalt dokularında oluşan kan birikintisi.


coreometry : n. Pupillayı ölçme.


emasculated : n. Kastre edilmi, hadım.


evocator : n. Embriyo'da gelişimi kontrol eden hücre kümesi (organizer)'nin salgıladığı madde.


Felty's Syndrome : n. Lökopeni ve splenomegali ile birlikte görülen kronik artrit tablosu.


phthisis : n. Verem, ftizi.


half-life : n. Radyoaktif madde gücünün yarıya inmesi için geçen zaman süresi, yarılanma müddeti.


hemilaminectomy : n. Omur yaprağının kısmen ameliyatla çıkarılması.


iridocyclectomy : n. İris ve kirpiksi cismin ameliyatla çıkarılması.


kaolin : n.biochem. Kil, alüminyum silikat.


leptomeningopathy : n. Beyin zarları hastalığı.


levitation : n. Havaya yükselme hissi, kişinin, rüyada veya bazı ruhsal bozukluklarda görüleceği üzere havaya yükseldiğini veya havada durduğunu hissetmesi.


macrography : n. İri harflerle yazı yazma, iri yazma.


meningioma : n. Meninks tümörü, meninjiyom.


nervosity : n. Aşırı sinirlilik.


nosotrophy : n. Hastaların bakımı, nozotrofi.


olig(o)- : pref. 1. Az; 2. Geri; 3. Küçük.


parabulia : n. İradi (istemli) hareketlerde anormallik.


phleboclysis : n. Ven içine herhangi bir sıvı verilişi, ven enjeksiyonu.


prone : a. 1. Yüzü koyun yatmış; 2. El ayası aşağı dönük olan.