Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

tampon nedir?

tampon : n. & v. 1. Gaz, pamuk v.s. ile yapılan ve bastırarak kan dindirmeğe veya ilaç tatbikine yarayan yumaklar, tıkaç, tampon (cerrahide kullanılır); 2. Tampon ile tıkamak.

vaginal tampon : Vagina'ya yerleştirilen uzun gazlı bez.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastoma : n. Blastom: 1. Bir mikroba bağlı granülasyon dokusu; 2. Kondroma veya glioma gibi ambriyonik hücrelerden doğan bir tümör türü.


dentiform : a. Dişşeklinde.


dermatothlasia : n. Deriyi devamlı çimdikleme, çürütme veya herhangi bir yere sürtme şeklinde içten gelen, karşı konulmaz arzu.


dispersate : n. Herhangi bir maddenin çözülmesi sonucu taneciklerin oluştuğu süspansiyon.


ergograph : n. Kasların kuvvetini ölçmeye yarayan alet, erogagraf.


excipient : n. Reçetedeki ilaçlara kullanılmalarını kolaylaştıracak bir şekil zararsız madde.


fibrositis : n. Lif dokusu iltihabı, fibrozit.


gonotoxemia : n. Belsoğukluğu cerahati ile birlikte toksemi görülesi.


hemoposia : n. Kan içme.


hypomastia : n. Memelerin anormal küçüklüğü, küçük memelilik, hipomasti.


intubation : n. 1. Boğazı tıkayan hastalıklarda boğaza tüp salma ameliyesi; 2. Mideyelastik boru sokulması, tübaj.


iridodonesis : n. See: Hippus.


labial : a. Dudağa ait, labialis.


microcephalic : a. Normal ölçülere göre küçük baş oluşumu şeklindeki anomali ile ilgili olan, bu çeşit bir anomaliyi ilgilendiren.


notifiable : a. Bildirilmesi zaruri (hastalık, v.s.).


pharyngoplasty : n. Yutak plastik ameliaytı, farengoplasti.


propriospinal : a. Sadece omurilikle ilgili, yalnız omuriliği ilgilendiren.


sclerosis : n. 1. Sertleşme; 2. Dokuların sertleşmesi, skleroz.


skeletogenous : a. İskelet dokusu yapan.


spirometer : n. Ciğerlerin nefes alma ve verme yeteneğini ölçme aleti, spirometre.