Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

tampon nedir?

tampon : n. & v. 1. Gaz, pamuk v.s. ile yapılan ve bastırarak kan dindirmeğe veya ilaç tatbikine yarayan yumaklar, tıkaç, tampon (cerrahide kullanılır); 2. Tampon ile tıkamak.

vaginal tampon : Vagina'ya yerleştirilen uzun gazlı bez.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoncus : n. Göz kapağında gelişen tümör, göz kapağı tümörü.


cardiomyoliposis : n. Kalb kasında yağ toplanması ile belirgin durum, kalb kaslarının yağlı dejenerasoynu.


crusted : a. Kabuk bağlanmış.


dilute : v. Sulandırmak, eriyiğin yoğunluğunu azaltmak.


diphonia : n. Konuşm sırasında çıkan iki ayrı ses tonu.


extramural : Bir organ veya damarın çeperi dışında kalan.


fetoscope : n. Fetüs kalb seslrini dinlemede kullanılan alet, fetoskop.


floating : a. Yer değiştiren, mobil.


furunculous : a. Çıbanlı.


gerontal : a. See: geratic.


hemolith : n. Kan damarları duvarlarında meydana gelen taş.


hysteroscopy : n. Rahim boşluğunun, histeroskop aracılığıyla muayenesi.


inflame : v. İltihap meydana getirmek, iltihaplandırmak.


jugulation : n. Tıbbi müdahale ile hastalığın derhal önlenmesi.


ootid : n. Olmuş (gelişmiş) yumurta.


posttyphoid : a. Tifo sonu, tifo sonrası.


psychodiagnosis : n. Psikolojik testler ve yöntemler yardımıyla akıl veya ruh hastalığına sebep olan faktörlerin belirlenmesi, bu yolla hastalığı tehis etme, psikodiagnoz.


reagin : n. Allerjik reaksiyonlarda görülen bir çeşit antiokr.


salpingoscopy : n. 1. Östaki borusunun salpengoskop aracılığıyla muayneesi; 2. Küldoskop aracılığıyla tuba uterina (Fallop tübü)'ların gözle muayenesi.


stereoscope : n. Cismin birbirine benzer iki görüntüsünü birleştirmek suretiyle ona üç boyut kazandıran alet, stereoskop.