Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

tambour nedir?

tambour : n. Hareketleri kaydeden bir cihazda davum şeklindeki kısım.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bisexual : a. Hem erkek hem dişi, iki cinsiyetli, hünsa.


blastocyte : n. Döllenmiş ovum (zigot)'un mitotik bölünmesi ile oluşan embriyonik hücrelerden her biri, morula ve blastula'yı oluşturan farklılaşmamış hücrelerden her biri, blastomer.


blepharostat : n. Gözküresi üzerinde yapılacak ameliyatlarda gözkapaklarını açık tutmaya yarayan alet.


concomitant : a. n. 1. konkomitant: Biribrine bağlı; 2. bir olaya refaket eden başka olaylar.


dentin(e) : n. Dişin oluştuğu asıl madde.


extrapericardial : a. Perikat dışında.


interlocking : n. Kenetlenme, kilitlenme, birbirine geçme.


labiology : n. Dudak hareketleri bilgisi, labyoloji.


lanugo : n. 1. tüy (ayva tüyü); 2. Küçük kıl, ince kıl.


leprology : n. Cüzam bilgisi, leproloji.


lip. : n. 1. Dudak; 2. Yaranın kenarı.


lymphoblastoma : n. Lenfosit serisine ait hücreler ihtiva eden tümör, lenfoblastom.


mancinism : n. Sol elini daha hünerle kullanma hali, solaklık.


mucositis : n. Mukoza iltihabı.


muscarine : n. "Amanita muscaria" adlı mantardan elde edilen asetilkolin etkisine benzer etkilere sahip zehirli bir madde, muskarin.


naso : pref. Buruna ait.


oophagia, oophagy : n. Yumurta yeme.


orchis : n. Testis, haya, husye.


perioophoritis : n. Yumurtalığı saran dokuların iltihabı.


pin : n. Toplu iğne.