Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tambour nedir?

tambour : n. Hareketleri kaydeden bir cihazda davum şeklindeki kısım.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchopulmonary : a. Bronşlara ve akciğerlere ait olan bu organlarla ilgili.


cachectic : a. Beden zafiyetine ait.


catarrhal : a. 1. Nezleli; 2. Nezleye ait.


chimerism : n. Vücut dokularının kromozom farkı gösteren iki ayrı hücreden gelişmesi hali.


craniotabes : n. Rahitiste kafa kemiğindeg örülen yumuşama.


disruptive : a. Ayırıcı, yarıcı, çatlatıcı.


ecouteur : n. Şehevi söz veya hikayelerle cinsel bakımdan kolayca uyarılan kimse, bu çeşit söz ve hikayelerden cinsel zevk alan kişi.


extend : v. Germek, uzatmak, genişletmek, kol veya bacağı doğrultmak, fleksiyon durumundaki kol veya bacağı düz hale getirmek.


extrasensory : a. Duyu ötesi, normal duyuların ötesinde.


insulitis : n. Pankreas'ta Langerhans adacıklarının iltihabı.


subepiglottic : a. Epiglotis altında.


incompetence : n. Doğal bir fonksiyonun yerine getirilebilmesi için yeterli miktarda olmama, yetersizlik hali.


megalocytosis : n. Kanda çok sayıda megalosit bulunuşu, megalositoz.


mesonphros : n. (pl. mesonephron) Embriyonun ifraz organı, mezonefron, mezonefroz.


micromelus : n. Anormal şekilde küçük kol ve bacaklara sahip fetüs.


oculomotor : a. 1. Göz küresinin hareketleriyle ilgili; 2. Göz küresini hareket ettirici; 3. Üçüncü kafa çifti (nervus oculomotorius) ile ilgili.


otocerebritis : n. Orta kulak hastalığına bağlı beyin iltihabı.


paregoric : a.&n. 1. Ağrı dindirici, teskin edici; 2. Müsekkin, kafurlu afyon ruhu.


pararenal : a. Böbrek yakınında, böbreğe komşu,böbreğe bitişik.


perforation : n. Perforasyon: 1. Delme; 2. Bir organın duvarlarının delinmesi, delik.