Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

talotibial nedir?

talotibial : a. Talus ve tibia ile ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyuria : n. İşeyememe, sidik zorluğu.


chancre : n. Frenginin birinci devresinde görülen yara, şankr.


cyesiology : n. Gebelik bilimi (bilgisi).


detorsion : n. Büküklüğün düzeltilmesi, eğriliğin normal hale getirilmesi.


dichloride : n. biochem. Başka bir elementle iki atom klordan mürekkep kimyasal bir madde, diklorür.


globin : n. biochem. Heoglobinden çıkarılan bir protein.


heterophthalmos : n. See: Heterophthalmia.


heteroplasm : n. Normal yeri dışında bulunan doku, heteroplazma.


hydrochloric : a. biochem. Klorhidrik.


ketonic : a. 1. Keton'la ilgil, 2. Keton'dan meydana gelen.


masculinity : n.Erkeklik, erkek vasıflarına sahip olma.


neuroglia : n. Merkezi sinir sisteminin destek dokusu (ekdoderm meydana gelmiş ince bir ağ ile bunun aralarında yer almış gliya hücreleri denen hücrelerden ibarettir), sinir lifleri arasındaki doku, nevrogli (ya).


obtusion : n. Hissizleşme, (ses) duyarlığın kaybolması, duygu körlenmesi.


palatoschisis : n. Damak yarığı, yarık damak.


peromelia : n. Bir uzvun teratojenik olarak gelişmiş bulunması.


platspondylisis : n. See: Platyspondylia.


pneumonemia : n. Akciğer konjestiyonu, pnömonemi.


porphyria : n. Porfirya, vücudda koproporfirin ve üroporfirinmetabolizması bozukluklarında görülen hastalık halleri.


pulley : n. Döndürerek çekmeye yarayan çember şeklinde alet, makara, kasnak.


spirochetosis : n. Spiroketlerden ileri gelen hastalık.