Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

talotibial nedir?

talotibial : a. Talus ve tibia ile ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bowleg : n. Dizler arasının aşırı açık oluşu ile belirgin bacaklardaki şekil bozukluğu, yay bacak, genu varum.


cardioneruosis : n. Kalbin organik bir lezyon olmaksızın düzensiz çalışmasıyla belirgin sinirsel bozukluk, kardiyak nevroz.


crasis : n. Normal yapı ve kıvam gösteriş hali, vücut sıvılarının özellikle kanın normal bileşimde oluşu.


endolysin : n. Hücre içinde bulunan ve bakterileri yok eden lenfositik madde.


enterogenous : a. Barsaktan doğan, barsaklardan gelişen.


favus : n. Kel hastalığı.


gastrovascular : n. 1. Kan damarlarına ve mideye ait; 2. Kan deveranına ve hazma ait.


heterometropia : n. İki gözün ışığı kırma gücünün birbirinden farklı oluşu.


instinctive : a. 1. İçgüdü ile ilgili, içgüdüsel; 2. İçgüdü halinde kendisini hissettiren, dürtü şeklinde içten gelen.


myelomeningocele : n. Omurilik meninks fıtığı, miyelomeningosel.


otocyst : n. Embriyonun kulak kabarcığı, otosist.


parasympathicotonia : n. Vücut işlevleri üzerinde sempatetik sinirlere oranla parasempatetik sinirlerin daha hakim rol oynaması hali, vagotoni, parasempatikotoni.


physohematometra : n. Rahim (Uterus) boşluğunda gaz ve kan toplanması.


polygonal : a. Çok köşeli.


postural : a. 1. Vücudun duruş şekli ile ilgili; 2. Vücudun duruş şeklinin sebep olduğu, duruş şekline bağlı.


pupillotonia : n. Gözbebeğinin anormal tonik reaksiyonu.


quadrant : n. 1. Çeyrek daire; 2. Bir bütünün dörtte biri (mesela görme alanında veya karın yüzeyi hk).


sanguis : n. Kan.


short winded : Astmalı, tıknefes.


stench : n. Pis koku, tiksindirici koku.