Bugün : 19 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

talotibial nedir?

talotibial : a. Talus ve tibia ile ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccoclination : n. Arka dişlerden herhangi birinin dikine değil de yanağa doğru gelişme göstermesi.


carburization : n. biochem. Karbonlaştırma.


chromophobia : n. 1. Hücrenin hafif boyanma veya hiç boya almama niteliği, boyanmaya karşı direnç gösteriş hali; 2. Renklere karşı tiksinti duyma, özellikle belli renklerden iğrenme.


chylorrhea : n. Barsak yoluyla dışkıya karışmış olarak kilüs çıkışı (Barsak lenf damarlarının ıyrtılması veya zedelenmesi sebebiyle).


craniopagus : n. Kafataslarından birbirine tutunmuş yapışık ikizler, bu şekil ile belirgin ikiz hilkat garibesi.


digenesis : n. Bir organizmanın yaşamı süresince eşeyli ve eşeysiz olmak üzere iki üreme devresi göstermesi (Larva devresinde eşeysiz, erişkin devrede eşeyli üreme gibi).


embalmer : n. Tahnitçi.


exhumation : n. Muayene için cesetin mezardan çıkarılması.


gastralgia : n. mide ağrısı (sancısı), gastralji, gastrodini.


hartshorn : n. biochem. Amonyak eriyiği, nişadır ruhu.


hematospectroscopy : n. Kanın spektroskopla muayenesi.


hygienist : n. 1. Hijyen uzmanı; 2. Sağlık memuru.


hypermelanotic : a. Deride aşırı melanin birikimi gösteren, melanin toplanmaıyla belirgin.


maxillitis : n. Üstçene kemiği iltihabı, maksilit.


monocle : n. Bir göz önüne konan mercek, monokl.


myoma : n. Kas hücrelerinden oluşan tümör, miyom.


oscedo : n. 1. Esneme, esneyiş; 2. Ağız mukozasında oluşan küçük beyaz lekelerle eblirgin hlastalık, pamukçuk.


oxonomeia : n. See: Acetonemia.


paracme : n. Krizin son mertebesi.


parasympathomimetic : a. Parasempatik sinir sisteminin tesirini kuvvetlendiren.