Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

talocrural nedir?

talocrural : a. Talus ve bacak kemiklerineait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ceruminosis : n. Kulak yağının fazla miktarda sekresyonu.


cervicothoracic : 1. Boyun ve göğüsle ilgili; 2. Sonuncu boyun omuru ile birinci göğüs omuru arasındaki patolojik durum (kaynaşma, vs.)'al ilgili.


entoptoscopy : n. Göz içi muayenesi.


feverish, feverous : a. 1. Hararetli, ateşli, 2. Sıtmalı, sıtma getiren; 3. Ateş veren.


tentacle : n. Kamçı.


gyrencephalic : a. Üzerinde kıvrım (gyrus)Lar bulunan beyine sahip.


intrahepatic : a. Karaciğer içinde.


lithosis : n. Taş tozlarını teneffüs etmekten ileri gelen akciğer hastalığı.


lymphonodus : n. Lenf düğümü, beze.


miner's elbow : n. Dirsek bölgesinde bulunan bir kese (bursa) nın iltihabı.


nonmetal : n. biochem. Madeni olmayan element, ametal.


nutation : n. Baş sarkması.


oligomania : n. Hafif dereceli akıl hastalığı, hafif derecede manyaklık, oligomani.


oxidosis : n. See: Acidosis.


pedicellation : n. Ayakçık şeklinde küçük çıkıntılar meydana getirme


phototxis : n. Uzun süre kuvvetli ışığa maruz kalış sonucu deride meydana gelen toksik reaksiyonlarla belirgin patolojik durum, fototoksiz.


proteinuria : n. İdrarda protein bulunması.


pulsate : v. Ritmik atım göstermek, nabız gibi atmak.


synaptic : a. Sinapsa veya sinapsise ait.


thrombocytosis : n. Kanda trombositlerin çoğalması, trombositoz.