Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

talocrural nedir?

talocrural : a. Talus ve bacak kemiklerineait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cariogenic : a. Çürük oluşmasına sebep olan, çürütücü.


contraindication : n. Belirli bir tedavinin münasip olmadığını ifade eden hal, kontraendikasyon.


corticoid : a. Böbreküstü bezi korteksinden salgılanan steroid yapıda hormonlara benzer etkiye sahip herhangi bir madde (ilaç), kortikoid


dysgenesis : n. Embriyonun gelişmesi sırasında meydana gelen malformasyon.


eunuchism : n. Hadımlık.


examiner : n. Muayene yapan kimse.


foreign : a. Yabancı.


gonarthritis : n. diz eklemi iltihabı.


submorphous : a. Tam şekilsiz olmamakla beraber billüri olmayan.


hydromeningitis : n. Seröz sıvaların toplanması ile müterafık menenjit.


hydromphalus : n. Göbekte sulu tümör.


isosexual : a. 1. Aynı cinsten; 2. Aynı cinse mensup olan.


leptocephalia : n. Kafa kemiklerindeki gelişim bozukluğu ve erken kaynaşma sonucu başın dar-uzun şekil gösterişi yanında ileri derecede de küçük oluşu hali, leptosefali.


metrocarcinoma : n. Uterus karsinomu, rahim tümörü, metrokarsinom.


myosinuria : n. İdrarda miyozin bulunuşu, miyozinüri.


oligonatality : n. Doğum oranının seyrek olması, az doğum.


parotidosclerosis : n. Parotid bezinin sertleşmesi.


perimysiitis : n. Perimisyum iltihabı.


pharyngitic : a. 1. Boğaz iltihabı ile ilgili; 2. Boğaz iltihabı gösteren; 3. Boğaz iltihabının sebep olduğu.


phytomenadione : n. İntravenöz olarak kullanılan K vitamini.