Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

talocrural nedir?

talocrural : a. Talus ve bacak kemiklerineait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnalize : v. Cismanileştirmek, şehvanileştirmek.


corticosterone : n. biochem. Böbrek üstü kortdeksinin (C31H30O4) hormonu.


egoist : n. Yalnız kendi çıkarını gözteen kimse, sadece kendini düşünen kişi, bencil kimse.


endoangiitis : n. Kan damarları en iç tabakasının iltihabı.


gastrohysterectomy : n. Karın duvarına yapılan kesit aracılığıyla uterus'un çıkarılması.


hepaticogastrostomy : n. Safra yolu ile mide arasında anastomoz yapılması.


isuria : n. İdrarın bir kararda çıkması, muntazam idrar ifrazı.


karyoklasis : n. Hücre nüvesinin parçalanması.


maculation : n. 1. Deri veya herhangi bir oluşum üzerinde küçük leke veya benekler oluşması; 2. Üzerinde küçük leke veya benekler gösterme hali, benekli olma durumu.


microparasite : n. Parazit halinde yaşayan mikro-organizma, mikroparazit.


pot : n. Kalp.


ptomainemia : n. kanda ptomaine bulunuşu.


pulsion : n. 1. Herhangi bir yönde dışarıya doğru itilme; 2. Şişlik, şiş.


racial : a. Irki.


rejuvenescence : n. Bazı algler v.s.'de olduğu gibi protoplazmanın hücre cidarını delip çıkması ve yeni cidarlar oluşturması.


sanative : a. Şifa verici, iyi eden.


sidebone : n. Atlarda topukların üzerindeki yan kıkırdakların sertliği.


sphygmocardiograph : n. Nabız ve kalp atımlarını birlikte, çizelge halinde kaydeden alet, sfigmokardiyograf.


splenculus : n. Tali dalak.


stalk : n. Sap.