Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

talocrural nedir?

talocrural : a. Talus ve bacak kemiklerineait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

byssaceous : a. İnce liflerden yapılmış.


chromoscope : n. Renkleri tanıma ve ayırma yeteneğini kontrolde kullanılan alet.


cystophthitis : n. Mesane tüberkülozu.


dimetria : n. Uterus (rahim)'un çift oluşu.


epiphyseal : n. Epifiz'le ilgili.


forehead : n. Alın.


frottage : n.1. Masajda oğma hareketi, oğma, masaj yapma; 2. Bir şeye devamlısürtünmekle cinsel haz duyma, özellikle, kalabalıktan istifade ederek kadına sürtünme ile cinsel hazza erişme, kertme (Bir cins cinsel sapıklık).


homopolysaccharide : n. biochem. Hidrolize olduğunda yalnız bir tip şeker veren madde.


hyphemia : n. 1. Göz ön odacığı içine kanama, göz ön kamarasında kan toplanması; 2. Dolaşımdaki kan hacminin azalması, kan miktarında azalma.


imponderable : a. Ölçülemez, tartıya gelmez.


infective : n. Enfeksiyon, bir konaktan diğerine nakledilebilen hastalık.


in-vitro : n. Camda, bir test tübü içinde.


ischogalactia : n. Lohusalık devresinde süt salgılanmasının durması.


keratocentesis : n. Korneayı delme ameliyesi, kornea delinmesi, keratosentez.


leischmaniasis, leischmaniaosis : n. Layişmanyaların yaptığı enfeksiyon, yalişmanyoz.


lymphvascular : a. Lenf damarlarına ait.


micropathology : n. 1. Çok küçük patolojik değişiklikler bilgisi; 2. Mikro-organizmaların sebep olduğu hastalıklar bilimi, mikropatoloji.


miction : n.İşeme.


mycotic : a. 1. Mantarların sebep olduğu, mantarlara bağıl; 2. Mikozis'le ilgili.


myocardiosis : n. Arteryosklerotik kalp hastalığı.