Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

talocalcaneal nedir?

talocalcaneal : a. Talus ve kalkanyusa ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chirology : n. Belli parmak ve el hareketleri yardımıyla karşılıklı anlaşma, parmak alfabesi ile konuşma.


ectopterygoid : n. Pterigoid dış kası.


exotropia : n. Dışa şaşılık.


galeropsia : n. Galeropia.


hepatosplenomegaly : n. Hem karaciğer hem dalağın büyük oluşu.


insulinoid : a.Ensüline benzer, ensülin gibi.


hemorrhagic : a. Kanamaya ait.


heterochromatin : n. biochem. Kromozomlarda bulunan ve hafif boya alan kromatin maddesi.


heterogeneous : a. 1. Ayrı cinsten, ayrı soydan; 2.Vücuddan kaynak almayan, heterojen.


lipolytic : a. 1. Yağın erimesi ile ilgili; 2. Yağ eritici, yağı parçalayıcı.


medullar : a. 1. İlikle ilgili; 2. Organın korteks altındaki iç kısmı ile ilgil, 3. İlik yapısında, kıvam bakımından kemikiliğine benzeyen.


mesenchymal : a. Mezenşim ile ilgili.


metanephron : n. See. Metanephros.


morphogenesis : n. Canlılarda dış şekillerin tekamülü, morfojenez.


mucositis : n. Mukoza iltihabı.


nas : pref. Burun anlamına önek.


neural : a. Sinirlere ait, asabi, nevrosus.


oite : n. Dişi bakteri.


paraphiliac : a. 1. Parafili ile ilgili; 2. Parafili gösteren, parafili ile belirgin; 3. Parafili'ye müptela kişi.


retrocecal : a. Çekum ardı.