Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

talocalcaneal nedir?

talocalcaneal : a. Talus ve kalkanyusa ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholestyramine : n. Barsaklarda safra asitleri ile birleşerek absorbe edilemeyen maddeler meydana getiren bir reçine.


crista : n. (pl. cristae). Krista ibik: Kemiklerde dik ve sarp kenar.


desmotomy : n. Bağ diseksiyonu.


epitheliolysis : n. Epitelyel dokunun harabiyeti, epitelyoliz.


gastroenterostomy : n. Mide ve barsak ovasında yapılan anastomoz.


gelatinization : n. Jelatin haline dönüşme.


histohypoxia : n. Dokunun oksijensiz kalışı, dokuda oksijen yetersizliği.


humoral : a. Vücut sıvılarından ileri gelen


in : pref. 1. Olumsuzluğu ifade etmek üzere kullanılan önek; 2. İçinde, içine anlamına önek.


ingestion : n. 1. Yeme, besin maddelerinin ağızdan, yutma sonucu mideye geçmesi; 2. Herhangi bir yabancı maddenin fagosit tarafından kendi içine alınması.


microdont : a. Çok küçük dişli.


monomeric : a. Tek parçalı, teksegmente ait, monomerik.


neologism : n. Düşüncelerle ilgili bozuklukları anlatmak için kullanılan bir deyim.


oronasal : a. Ağız ve buruna ait.


pathologist : n. Patolog.


polytocous : a. Aynı zamanda çeşitli çocuklar doğuran.


posthetomy : n. Sünnet.


pyelon : n. Böbrek pevlisi, pyileon.


pyopericardium : n. Perikardda cerahat bulunması.


recidivist : n. Suç işlemeyi itiyat edinmiş şahıs, sabıkalı.