Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

talocalcaneal nedir?

talocalcaneal : a. Talus ve kalkanyusa ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bullation : n. 1. Deri üzerinde büllerin oluşması; 2. Şişme, şişkinlik, şiş.


cestodiasis : n. Cestoda takımı parazitlerin barsaklarda sebenp olduğu enfeksiyon, sestod enfeksiyonu.


clownism : n. Kişinin komik veya acayip hal ve hareketler göstermesi (Bazı histeri şekillerinde görülen acayip eğilip bükülmeler gibi).


cryptorchidectomy : n. Skrotum'a inmemiş testis'in ameliyatla çıkarılması.


ectodermatosis : n. Ektoderm'den kaynaklanan organ veya oluşumlarda kusurlu gelişim nedeniyle meydana gelen patolojik durum.


ectromelus : n. Kol ve bacakları bulunmayan ve yetersiz gelişmiş hilkat garibesi.


embryotomy : n. Doğum imkanı olmayan hallerde annenin hayatını kurtarmak için çocuğun kesilerek rahimden çıkarılması, embriyotomi.


epithelioma : n. Bir deri kanseri tipi, epitelden başlangıcını alan ur, epitelyom.


granule : n. Tanecik, granül, granulum.


gravindex : n. İmmünolojik gebelik testlerinden biri.


incarceration : n. Boğulma.


invertebrate : a. Belkemiği olmayan omurgasız vertebrasız.


isodactylism : n. Parmakların birbirlerine nispetle eşit uzunlukta oluşu.


leptomeninx : n. (pl. leptomeninges). Leptomeninks, beyin zarları (Piamater ve araknoid).


malnutrition : n. Gıdasızlık, heterotropi.


oscheoncus : n. See: oscheoma.


peripleuritis : n. Plevrayı saran dokunun iltihabı.


peristaltic : a. Solucan halkalarının hareketine benzeyen ve içindeki maddeleri aşağı doğru iten mide ve barsak hareketlerine ait, peristaltik.


phakoma : n. Merceksi itle veya tümör.


polypus : n. (pl. polypi). See: polyp.