Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

talk nedir?

talk : n. Konuşma.

baby talk : Küçük çocuklara has yarı anlaşılır telaffuzla belirgin konuşma, bebek konuşması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caplan's syndrome : n. Romatoid pnomokonyoz, pnömokonyozlu kömür ve amyant işçilerinde görülür.


cion : n. Küçük dil, uvula.


ecosystem : n. Canlı organizma ile çevresi arasında karşılıklı ilişki ve etkilerin varlıı esasına dayanan ekolojinin ana kuralı.


enteroviruses : n. Sindirim kanalı aracılığı ile vücuda giren bazı viruslara verilen ad.


erythrodermatitis : n. kızartılı deri iltihabı, eritrodermatit.


explorer : n. 1. Araştırma ve muayenede kullanılan herhangi bir alet; 2. Dişte çürük, yenme v.b. durumları tesbite yarayan sivri uçlu dişçi aleti.


faciobrachial : a. Yüze ve kola ait, fasyobrakyal.


gastrogavage : n. Lastik sonda ile mideye yiyecek gönderilmesi, sun7i besleme.


histaminemia : n. Kanda histamin bulunması, histaminemi.


hypermature : a. Olgunluk devresini geçirmiş.


iridolysis : n. İris'i çevresindeki patolojik yapışıklıklardan ayırma, bu amaçla yapılan ameliyat.


ketoacidosis : n. Kanda keton cisimciklerinin artması nedeniyle meydana gelen patolojik durum, ketoasidoz.


lobose : a. Loblardan oluşmuş, loblara bölünmüş loblu.


lobulus : n. See: Lobule.


maxilla : n. (pl. maxillae). Üstçene (kemiği), maksilla.


millivolt : n. Voltun binde biri (mv).


neuroskeletal : a. Sinir dokusu ile iskelet kas dokusuna ait.


oophoroplasty : n. Yumurtalığın plastik tamiri.


ophthalmorrhexis : n. Gözküresi yırtılması, oftalmoreksi.


opisthocheilia : n. Dudakların normal yerine oranla gride bulunuşu.