Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

talk nedir?

talk : n. Konuşma.

baby talk : Küçük çocuklara has yarı anlaşılır telaffuzla belirgin konuşma, bebek konuşması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

decerebrize : v. 1. beyini çıkarmak; 2. Omuriliği beyin sapı seviyesinde kesmek.


derivatine : n. 1. Türev, derivatif; 2. Tabii veya sun'i bükülme meydana getiren.


dissimilar : a. Birbirinden farklı, birbirine benzemeyiş.


enter : pref. Barsak anlamına önek.


foramen : n. (pl. foramina). Delik: Bri boşluğu başka bir boşluğa birleştiren delik veya bir kanalın ağzı.


gnath (o) : pref. Çene.


gonococcemia : n. Kanda gonokokların bulunması, gonokoksemi.


hematologist : n. Hematolog.


hematoplastic : a. 1. Kan yapıcı; 2. Kan yapımıyla ilgili.


hyperazoturia : n. Azotlu maddelerin idrarda fazla çıkarılması, hiperazotüri.


lyophobic : a. Eritmeyne, eritici ortamda erime eğilimi göstermeyen.


macrobrachia : n. Kolların aşırı uzun ve iri oluşu.


microbrachia : n. Kolların doğuştan çok küçük oluşu.


myospasm : n. Kas kasılması, miyospazm.


neuroepithelium : n. 1. Sinirsel uyarımları alan ve nakleden özelleşmiş epitel hücresi (içkulağın tüylü hücreleri ve göz dibindeki çomak ve koni tabakasındaki hücreler gibi); 2. Embriyonda beyin-omurilik eksenini yapan epitel.


orificial : a. Ağız (orificium) a ait.


osmicate : v. Dokuyu osmik asit'le boyamak.


pneograph : n. Solunum hareketlerini kaydeden cihaz.


preparation : n. 1. Hazırlama, hazır hale getirme; 2. Hazırlanmış ilaç, belli bir formüle göre yapılmış ilaç; 3. Mikroskopik muayene için hazırlanmış oduk örneği, fiksatif eriyik içinde muhafaza edilen organ veya doku, preparat.


quadrigeminal : a. Dört parçalı (kısımlı), dört kat, quadrigeminus, dördüz.