Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

talk nedir?

talk : n. Konuşma.

baby talk : Küçük çocuklara has yarı anlaşılır telaffuzla belirgin konuşma, bebek konuşması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cleft palate : n. Sağ ve sol damak bölümlerinin birleşmemesi nedeniyle meydana gelen konjenital damak yarığı.


cotyla, cotyle : n. Hokka, oynak yerlerinde diğer bi rkemiğin başını içine alan kemik oyuğu.


craniopharyngioma : n. Embriyoner artıklardan gelişen bir beyin tümörü (kraniofaringeal kanal atıklarından kaynaklanır ve genellikle cella turcica üzerinde gelişir).


discharge : n. 1. Boşaltam, serbest bırakma; 2. Cereyan (elektrik), akıntı, akım; 3. Cerahat.


electromotive : a. Elektrik akımı hasıl eden, elektriksel etki yaratan.


gastrostenosis : n. Midenin anormal sıkıması, gastrostenoz.


gonecysititis : n. Seminal vezikül iltihabı, gonesistit.


hemat : n. pref. Kan.


hemodromometry : n. Kan akımı hızının,hemodromometre aracılığıyla ölçülmesi.


hyperthymism : n. timus bezinin aşırı çalışması, timüs bezindeki aşırı faaliyet sonucu meydana gelen patolojik durum.


invalidism : n. Hastalklı hal, maluliyet.


loupe : n. Konveks mercek, lup.


megalomella : n. Kol ve bacakların anormal büyüklüğü, megalomeli.


oculo- : pref. gözle ilgili.


odontoglyph : n. Dişleri kazıyarak temizleme aleti.


pedophobia : n. Çocukladan korkma, çocuklara karşı ürküntü besleme.


plasmatic : a. Plazmaya ait.


polycrotic : a. 1. Polikrotizm ile ilgili; 2. Her kalp atımında birkaç tali atım dalgası göseren, polikromatizm ile belirgin.


polypodia : n. Ayak adedinin normalden fazla oluşu, çok ayaklılık, polipodi.


protosyphilis : n. Frengi'nin ilk devresi, See: Primary syphilis.