Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

talk nedir?

talk : n. Konuşma.

baby talk : Küçük çocuklara has yarı anlaşılır telaffuzla belirgin konuşma, bebek konuşması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cadaverous : a. 1. Kadavra ile ilgili; 2. Kadavraya benzeyen, özellikle renk ve görünüş bakımından kadavrayı andıran.


chloramphenicol : n. biochem. Kloramfenikol kloromisetin (özellikle Salmonella'lara karşı müessirdir).


costotome : n. Kaburgayı kesmede kullanılan bistüri.


counterpoison : n. diğer zehiri etkisiz hale getirmek üzere kullanılan zehir.


diphenhydramine hydrochloride : n. biochem. Beyaz billuri bir toz olup, allerjik bozuklukların tedavisinde kullanılır (C17H23NO HCI).


disease : n. Hastalık; illet, maraz.


dorsad : a. Sırta yönelik, sırta yakın.


duodenotomy : n. Duodenum'a kesit yapma, kesit yaparak duodenum'u açma.


effeminacy, effemination : n. Kadınlaşma, dişileşme.


evolutionary : a. Evrimle ilgili.


forcipressure : n. Kanamayı kontrol için pensle yapılan tazyik.


histologist : n. Histoloji uzmanı, histolog.


intratracheal : a. Trachea içinde veya trachea boyunca.


metarteriole : n. Küçük arter ile kılcal damar arasında kalan damar.


mobility : n. Hareket yeteneği, hareketlilik, mobilite.


orchialgia : n. Testis ağrısı.


osteosis : n. Osteoz: 1. Kemik dokusunun gelişimi, kemik oluşumu; 2. Kemikte tümör oluşumu.


phlyctenulosis : n. Çok küçük kabarcıkların oluşumu ile belirli hal.


phobia : n. Nevrasteniklerde görülen ve belrili şeylere karşı duyulan koruk hali (geniş bir meydandang eçememe, trene binememe, v.s. gibi), marazi korku, fobi.


styrene : n. biochem. Benzen ve etilenden sentezi yapılan sıvı hidrokarbon (C6H5CH CH).