Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

talk nedir?

talk : n. Konuşma.

baby talk : Küçük çocuklara has yarı anlaşılır telaffuzla belirgin konuşma, bebek konuşması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catalyze : v. biochem. Kolaylaştırmak, katalize etmek, katalizlemek.


cyclodiathermy : n. Corpus ciliare'nin diatermi ile ortadan kaldırılması,


cystiform : a. Kist şeklinde, kiste benzeyen.


dedentition : n. Dişlerin dökülmesi, dişlerin kaybı.


dysphoria : n. Huzursuzluk hali.


echo-encephalography : Baştan geçirilen ses dalgaları aracılığıyla beiyndeki abse.


echopathy : n. Başkalarının hareket ve sözlerini istem dışı aynen tekrarlamakla belirgin akıl hastalığı.


etherism : n. 1. Eter'in meydana getirdiği anestezi hali; 2. See: etheromaina.


frenotomy : n. Gemi kesme ameliyesi, gem ameliyatı, frenotomi.


gelatinoid : a. Jelatin'e benzeyen, jelatin gibi.


glycerin : n. biochem. Tatlı merhem, gliserin (C3H8O3).


hygrometer : n. Havanın rutubetini ölçme aleti, higrometre.


intonation : n. Ses ahengi, heceleri yerine göre kuvvetli veya hafif ifade suretiyle sesin kazandığı ahenk.


leukotomy : n. Beynin ön lobunun beyaz maddesinin ameliyatı, lökotomi.


micrococcus : n. Küre şeklindeki (küresel) bakteriler, mikrokoküs.


ophthalmophthisis : n. 1. Gözün büzülerek küçülmesi, oftalmoftiz; 2. Gözün normal gerginliğini kaybederek yumuşaması, oftalmomalasi.


outpatient : n. Ayakta tedavi edilen hasta.


ovariprival : a. Yumurtalık kaybından doğan.


parenchymatous : n. Parenkimalı, parenkiması çok, parenkimatoz, parenchyamtosus.


pharyngolysis : n. Yutak felci.