Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

talk nedir?

talk : n. Konuşma.

baby talk : Küçük çocuklara has yarı anlaşılır telaffuzla belirgin konuşma, bebek konuşması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotaxis : n. 1. Canlı organizmaların sistematik olarak sınıflandırılması; 2. Canlı organizmaların gösterdiği seçme ve ayırma gücü.


blepharelosis : n. Kirpik uçlarının içeriye dönük oluşu, kirpiklerin içeriye doğru bükülmesi.


contrastimulant : a. Uyarıyı önleyen, uyartıyı ortadan kaldıran.


counterpoison : n. diğer zehiri etkisiz hale getirmek üzere kullanılan zehir.


cystopexia : n. Mesane'nin ameliyatla karın duvarına tesbiti.


descent : n. 1. Düşme; 2. Aşağıya inme, sarkma, prolapsus.


dissolvable : a. Erir, çözülür, dağılır.


endothelioma : n. Endotel dokusundan (damar cidarı veya zarlarından) menşe alan ur, endotelyom.


facioplasty : n. Yüzün plastik ameliyatı, fasyoplasti


herniology : n. Fıtıkbilim, fıtık bilgisi, herniyoolj.


hemafacient : a. 1. Kan yapıcı; 2. Kan yapıcı faktör.


hydrophysometra : n. Uterusta sıvı veg az toplanması.


hypoxanthine : n. biochem. Birçok insan ve hayvan dokularında bulunan bazik oksipürin, hipoksantin (C5H4N4O).


lipophage : n. Yağ emen hücre, lipofaj.


lymphadenosis : n. Lenf dokusu çoğalmaıs ile ileri gelen lenf kansızlığı.


malacoma : n. 1. Yumuşama. See: Malacia; 2. Yumuşama gösteren kısım, organ veya dokunun, herhangi bir sebeple yumuşamışbölümü.


molding : n. 1. Bir cisme şekil kazandırma, kalıp aracılığıyla belli bir biçim verme; 2. Doğum seyrinde fetüs başının doğum kanalının şekil ve hacmına uyabilmek içinkafa kemiklerinin aralarındaki esnek kıkırdak doku sayesinde birbirne yaklaşması, hatta 0,5 cm kadar birbiri üstüne binişi.


nomenclature : n. Bir bilim veya fen şubesine ait yahut bir şahıs veya zümre tarafından kullanılan terimler, terminoloi, nomenklatür.


onychoptosis : n. Tırnak düşmesi, onikoptoz.


perceptivity : n. 1. Algılama yeteneği, algı gücü; 2. Anlayış gücü, idrak yeteneği.